Michał Boroń

Nowoczesne Sieci Komputerowe

Spis treści

Zasady zaliczenia przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu zostały opisane w dokumencie dostępnym tutaj.

Praca dodatkowa - streszczenie artykułów

Streszczenie dowolnego artykułu, zaakceptowanego przez prowadzącego. Warto spojrzeć na konferencje: INFOCOM, MOBICOM, GLOBECOM, PerCom, SIGCOMM, SIGMETRICS. Poniżej kilka wybranych artykułów:

Materiały