Michał Boroń

Sieci Bezprzewodowe (MI)

Spis treści

Zasady zaliczenia przedmiotu

Nieobecność na co najmniej 4 jednostkach skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia. Nieobecność na co najmniej połowie zajęć (7 jednostek) może spowodować wpisanie oceny nieobecny (bez możliwości poprawy).

Zaliczenie na podstawie realizacji ćwiczeń w laboratorium (20 pkt) i projektu (80 pkt).

Informacje dotyczące realizacji projektu zaliczeniowego znajdują się tutaj.

Szczegółowe informacje są dostępne w prezentacji z zajęć organizacyjnych.

Materiały do zajęć

Prezentacje i szablony sprawozdań: Materiały dodatkowe:

Strony innych prowadzących