Main

[ISWD] Skalowanie i Wizualizacja Danych

Ankieta z zajęć

Arkusz ocen

Informacje organizacyjne:

  • Format tematu maila z zadaniem: [SWD] Lab X - Imię Nazwisko


Lab7: ICA

Nie ma zadania domowego.


Lab6: SVD

Zadanie (5 pkt, opcjonalne na wyższą ocenę): Wykonaj zadanie domowe i prześlij na email prowadzącego kod źródłowy. Deadline: przed następnymi zajęciami swojej podgrupy.

Update 23.05: Zaktualizowałem slajdy poprawiając błędy i dodając m.in. krótki opis, jak uzyskać U na podstawie V.


Lab5: MDS / nieliniowa redukcja wymiarowości

Zadanie (4 pkt): Wykonaj zadanie domowe w pdfie i prześlij na email prowadzącego sprawozdanie oraz kod źródłowy. Deadline: przed następnymi zajęciami swojej podgrupy.


Lab4: PCA

Zadanie (5 pkt): Wykonaj zadania z sekcji 3 w pdfie i prześlij na email prowadzącego wypełniony szablon do zadań oraz skan/zdjęcie/wypełniony pdf arkusza ćwiczeniowego. Deadline: przed następnymi zajęciami swojej podgrupy.


Lab3: Wartości własne i rozkład EVD

Zadanie (4 pkt): Wykonaj zadania 4.1 - 4.3 z pdfa. Prześlij na email prowadzącego wypełniony szablon do zadań lub link do repozytorium.
Deadline: przed następnymi według planu zajęciami swojej podgrupy.


Lab2: Barycentryczny układ współrzędnych

Nie ma żadnego zadania na punkty.


Lab1: Działania na macierzach

Zadanie (4 pkt): Wykonaj zadania 4.1 - 4.4 z pdfa dotyczącego wizualizacji wypukłej kombinacji liniowej. Prześlij na email prowadzącego wypełniony szablon do zadań lub link do repozytorium.
Deadline: przed następnymi według planu zajęciami swojej podgrupy.