Main

Informatyka w Medycynie

Harmonogram (przybliżony):

 1. (02.03) Wprowadzanie: tomograf komputerowy
 2. (09.03)
 3. (16.03) Konsultacje, gr. A Nie odbędą się (zarządzenie rektora)
 4. (23.03) Konsultacje, gr. B Nie odbędą się (zarządzenie rektora)
 5. (30.03) Oddanie projektu (zajęcia) przesłanie kodu źródłowego projektu i sprawozdania (mailem do północy 30/31 marca (grupy poniedziałkowe) lub 3/4 kwietnia (grupa piątkowa))
 6. (06.04) Wprowadzanie: dno siatkówki oka
 7. (13.04) WIELKANOC
 8. (20.04)
 9. (27.04) Konsultacje, gr. B Opcjonalne, w trybie zdalnym
 10. (04.05) Konsultacje, gr. A Opcjonalne, w trybie zdalnym
 11. (11.05) Oddanie projektu (zajęcia) i sprawozdania (mailem do północy)
 12. (18.05) (obecność opcjonalna) Ewentualne pytania do projektu 3
 13. (25.05)
 14. (01.06) Konsultacje, gr. A
 15. (08.06) Konsultacje, gr. B
 16. (15.06) Oddanie projektu (zajęcia)


Arkusz z ocenami (+ przydział do grup)

Ankieta z zajęć


Zasady ogólne:

 • Karta ECTS
 • Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych projektów.
 • Projekty realizowane są w grupach 1 lub 2-osobowych ustalanych na pierwszych zajęciach.
 • Projekty 1 i 2 są wymagane, podczas gdy projekt 3 można odpuścić (kosztem oceny 2.0 z tego projektu) jeżeli finalna średnia ocen z wszystkich projektów będzie >3.0.
 • Obecność jest obowiązkowa na zajęciach wprowadzających, oddawaniu projektów oraz konsultacjach swojej grupy (A lub B; podział zostanie dokonany na pierwszych zajęciach). Wyjątkiem od tej reguły jest projekt 3, w którym wprowadzenia nie ma a konsultacje dotyczą tylko grup, które zdecydowały się realizować ten projekt.
 • W projektach 1 i 2, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia ocena cząstkowa z projektu zostaje obniżona o 1.0 (w ciągu pierwszych dwóch tygodni opóźnienia ten efekt nie może zaniżyć pozytywnej oceny na 2.0). Za brak pojawienia się na obowiązkowych konsultacjach przedstawiciela grupy ocena obniżana jest o 0.5 (nie może zamienić oceny pozytywnej w negatywną).
 • Zwolnienie z zaliczenia wykładu: oddanie wszystkich projektów i uzyskanie przynajmniej oceny 4.0 z laboratorium. Przepisana ocena jest o 1 stopień niższa niż ta uzyskana z laboratorium.


Projekt 3: Elektroniczna karta pacjenta

 • Opis projektu
 • Z tego projektu nie ma sprawozdania.
 • Do północy 15/16 czerwca należy przesłać/udostępnić kod źródłowy, ale bez bazy danych ani innych tymczasowych i nieszczególnie istotnych plików,
 • W tym samym mailu prosiłbym o zaproponowanie terminu telekonferencji, w czasie której zademonstrują Państwo działanie aplikacji i wystawimy końcową ocenę z przedmiotu.
 • Jeżeli ktoś nie zamierza realizować tego projektu to nic nie musi robić - ocena końcowa zostanie automatycznie wystawiona 16 czerwca.


Projekt 2: Wykrywanie naczyń dna oka

 • Opis projektu
 • Sprawozdanie, razem z kodem źródłowym, należy przesłać do północy 11/12 maja (wszystkie grupy).

Dodatkowe materiały:


Projekt 1: Tomograf komputerowy

 • Opis projektu
 • Sprawozdanie, razem z kodem źródłowym, należy przesłać do północy 30/31 marca (grupy poniedziałkowe) lub 3/4 kwietnia (grupa piątkowa).