2. Pliki

2.1. Kopiowanie pliku

Listing 2.2: Kopiowanie pliku (str. 7)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#define MAX 512

int main(int argc, char* argv[]){
  char buf[MAX];
  int desc_zrod, desc_cel;
  int lbajt;
 
  if (argc<3){
   fprintf(stderr, "Za malo argumentow. Uzyj:\n");
   fprintf(stderr, "%s <plik zrodlowy> <plik docelowy>\n", argv[0]);
   exit(1);
  }

  desc_zrod = open(argv[1], O_RDONLY);
  if (desc_zrod == -1){
   perror("Blad otwarcia pliku zrodlowego");
   exit(1);
  }

  desc_cel = creat(argv[2], 0640);
  if (desc_cel == -1){
   perror("Blad utworzenia pliku docelowego");
   exit(1);
  }

  while((lbajt = read(desc_zrod, buf, MAX)) > 0){
   if (write(desc_cel, buf, lbajt) == -1){
     perror("Blad zapisu pliku docelowego");
     exit(1);
   }
  }
  if (lbajt == -1){
   perror("Blad odczytu pliku zrodlowego");
   exit(1);
  }

  if (close(desc_zrod) == -1 || close(desc_cel) == -1){
   perror("Blad zamkniecia pliku");
   exit(1);
  }

  exit(0);
}

2.2. Ustalanie wielkości (rozmiaru) pliku

Listing 2.3: Wyprowadzanie rozmiaru pliku (str. 8)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

int main(int argc, char* argv[]){
  int desc;
  long rozm;
 
  if (argc < 2){
   fprintf(stderr, "Za malo argumentow. Uzyj:\n");
   fprintf(stderr, "%s <nazwa pliku>\n", argv[0]);
   exit(1);
  }

  desc = open(argv[1], O_RDONLY);
  if (desc == -1){
   perror("Blad otwarcia pliku");
   exit(1);
  }

  rozm = lseek(desc, 0, SEEK_END);
  if (rozm == -1){
   perror("Blad w pozycjonowaniu");
   exit(1);
  }

  printf("Rozmiar pliku %s: %ld\n", argv[1], rozm);

  if (close(desc) == -1){
   perror("Blad zamkniecia pliku");
   exit(1);
  }

  exit(0);
}

Listing 2.4: Wyprowadzanie rozmiaru wielu plików (str. 9)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

int main(int argc, char* argv[]){
  int desc, i;
  long rozm;
 
  if (argc < 2){
   fprintf(stderr, "Za malo argumentow. Uzyj:\n");
   fprintf(stderr, "%s <nazwa pliku> ...\n", argv[0]);
   exit(1);
  }

  for (i=1; i<argc; i++) {
   desc = open(argv[i], O_RDONLY);
   if (desc == -1){
     char s[50];
     sprintf(s, "Blad otwarcia pliku %s", argv[i]);
     perror(s);
     continue;
   }

   rozm = lseek(desc, 0, SEEK_END);
   if (rozm == -1){
     perror ("Blad w pozycjonowaniu");
     exit(1);
   }

   printf("Rozmiar pliku %s: %ld\n", argv[i], rozm);

   if (close(desc) == -1){
     perror("Blad zamkniecia pliku");
     exit(1);
   }
  }

  exit(0);
}

2.3. Zadania

 1. Napisz program do tworzenia kopii drugiej połowy pliku.
 2. Napisz program do zastępowania wszystkich cyfr dzisiętnych (od 0 do 9) w kopii pliku znakiem X.
 3. Napisz program do tworzenia kopii pliku z odwróceniem kolejności bajtów/znaków.

Spis treści

Poprzedni temat

1. Wstęp

Następny temat

3. Procesy

Ta strona