1. Wstęp

1.1. Obsługa błędów wywołania funkcji systemowej

Listing 1.1: Przykład użycia funkcji perror() (str. 5)

#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>

main(int argc, char* argv[]){
  int d;

  if ( argc < 2 )
   exit (1);

  d = open(argv[1], O_RDONLY);
  if ( d == -1 ) {
   perror("Blad otwarcia pliku");
   exit (1);
  }

  exit (0);
}

1.2. Zadania

 1. Przetestuj program dla istniejącego pliku z prawem do odczytu.
 2. Przetestuj program dla istniejącego pliku bez prawa do odczytu.
 3. Przetestuj program dla nieistniejącego pliku (z błędnie podaną nazwą).

Spis treści

Poprzedni temat

Systemy operacyjne 2

Następny temat

2. Pliki

Ta strona