4. Łącza

4.1. Łącza nienazwane

Listing 4.1: Przykład użycia łącza nienazwanego w komunikacji przodek-potomek (str. 26)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
main() {
  int pdesk[2];

  if (pipe(pdesk) == -1){
   perror("Tworzenie potoku");
   exit(1);
  }

  switch(fork()){
   case -1:  // blad w tworzeniu procesu
     perror("Tworzenie procesu");
     exit(1);
   case 0:   // proces potomny
     if (write(pdesk[1], "Hallo!", 7) == -1){
      perror("Zapis do potoku");
      exit(1);
     }
     exit(0);
   default: { // proces macierzysty
     char buf[10];
     if (read(pdesk[0], buf, 10) == -1){
      perror("Odczyt z potoku");
      exit(1);
     }
     printf("Odczytano z potoku: %s\n", buf);
   }
  }
}

Listing 4.2: Przykład odczytu z pustego łącza (str. 27)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
main() {
  int pdesk[2];

  pipe(pdesk);

  if (fork() == 0){ // proces potomny
   write(pdesk[1], "Hallo!", 7); 
   exit(0);
  }
  else { // proces macierzysty
   char buf[10];
   read(pdesk[0], buf, 10);
   read(pdesk[0], buf, 10);
   printf("Odczytano z potoku: %s\n", buf);
  }
}

Listing 4.3: Konwersja wyniku polecenia ls (str. 27)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#define MAX 512

main(int argc, char* argv[]) {
  int pdesk[2];

  if (pipe(pdesk) == -1){
   perror("Tworzenie potoku");
   exit(1);
  }

  switch(fork()){
   case -1: // blad w tworzeniu procesu
     perror("Tworzenie procesu");
     exit(1);
   case 0: // proces potomny
     dup2(pdesk[1], 1);
     execvp("ls", argv);
     perror("Uruchomienie programu ls");
     exit(1);
   default: { // proces macierzysty
     char buf[MAX];
     int lb, i;

     close(pdesk[1]);
     while ((lb=read(pdesk[0], buf, MAX)) > 0){
      for(i=0; i<lb; i++)
        buf[i] = toupper(buf[i]);
      if (write(1, buf, lb) == -1){
        perror ("Zapis na standardowe wyjscie");
        exit(1);
      }
     }
     if (lb == -1){
      perror("Odczyt z potoku");
      exit(1);
     }
   }
  }
}

Listing 4.4: Programowa realizacja potoku ls | tr a-z A-Z na łączu nienazwanym (str. 28)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
main(int argc, char* argv[]) {
  int pdesk[2];

  if (pipe(pdesk) == -1){
   perror("Tworzenie potoku");
   exit(1);
  }

  switch(fork()){
   case -1: // blad w tworzeniu procesu
     perror("Tworzenie procesu");
     exit(1);
   case 0: // proces potomny
     dup2(pdesk[1], 1);
     execvp("ls", argv);
     perror("Uruchomienie programu ls");
     exit(1);
   default: { // proces macierzysty
     close(pdesk[1]);
     dup2(pdesk[0], 0);
     execlp("tr", "tr", "a-z", "A-Z", 0);
     perror("Uruchomienie programu tr");
     exit(1);
   }
  }
}

4.2. Łącza nazwane

Listing 4.5: Przykład tworzenie i otwierania łącza nazwanego (str. 29)

#include <fcntl.h>

main(){
  mkfifo("kolFIFO", 0600);
  open("kolFIFO", O_RDONLY);
}

Listing 4.6: Przykład tworzenie i otwierania łącza nazwanego (str. 29)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>

main() {
  int pdesk;

  if (mkfifo("/tmp/fifo", 0600) == -1){
   perror("Tworzenie kolejki FIFO");
   exit(1);
  }

  switch(fork()){
   case -1: // blad w tworzeniu procesu
     perror("Tworzenie procesu");
     exit(1);
   case 0:
     pdesk = open("/tmp/fifo", O_WRONLY);
     if (pdesk == -1){
      perror("Otwarcie potoku do zapisu");
      exit(1);
     }
     if (write(pdesk, "Hallo!", 7) == -1){
      perror("Zapis do potoku");
      exit(1);
     }
     exit(0);
   default: {
     char buf[10];

     pdesk = open("/tmp/fifo", O_RDONLY);
     if (pdesk == -1){
      perror("Otwarcie potoku do odczytu");
      exit(1);
     }
     if (read(pdesk, buf, 10) == -1){
      perror("Odczyt z potoku");
      exit(1);
     }
     printf("Odczytano z potoku: %s\n", buf);
   }
  }
}

Listing 4.7: Programowa realizacja potoku ls | tr a-z A-Z na łączu nazwanym (str. 30)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

main(int argc, char* argv[]) {
  int pdesk;

  if (mkfifo("/tmp/fifo", 0600) == -1){
   perror("Tworzenie kolejki FIFO");
   exit(1);
  }

  switch(fork()){
   case -1: // blad w tworzeniu procesu
     perror("Tworzenie procesu");
     exit(1);
   case 0: // proces potomny
     close(1);
     pdesk = open("/tmp/fifo", O_WRONLY);
     if (pdesk == -1){
      perror("Otwarcie potoku do zapisu");
      exit(1);
     }
     else if (pdesk != 1){
      fprintf(stderr, "Niewlasciwy deskryptor do zapisu\n");
      exit(1);
     }
     execvp("ls", argv);
     perror("Uruchomienie programu ls");
     exit(1);
   default: { // proces macierzysty
     close(0);
     pdesk = open("/tmp/fifo", O_RDONLY);
     if (pdesk == -1){
      perror("Otwarcie potoku do odczytu");
      exit(1);
     }
     else if (pdesk != 0){
      fprintf(stderr, "Niewlasciwy deskryptor do odczytu\n");
      exit(1);
     }
     execlp("tr", "tr", "a-z", "A-Z", 0);
     perror("Uruchomienie programu tr");
     exit(1);
   }
  }
}

Listing 4.8: Możliwość zakleszczenia w operacji na łączu nienazwanym (str. 32)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#define MAX 512

main(int argc, char* argv[]) {
  int pdesk[2];

  if (pipe(pdesk) == -1){
   perror("Tworzenie potoku");
   exit(1);
  }

  if (fork() == 0){ // proces potomny
   dup2(pdesk[1], 1);
   execvp("ls", argv);
   perror("Uruchomienie programu ls");
   exit(1);
  }
  else { // proces macierzysty
   char buf[MAX];
   int lb, i;

   close(pdesk[1]);
   wait(0);
   while ((lb=read(pdesk[0], buf, MAX)) > 0){
     for(i=0; i<lb; i++)
      buf[i] = toupper(buf[i]);
     write(1, buf, lb);
   }
  }
}

Listing 4.9: Możliwość zakleszczenia przy otwieraniu łącza nazwanego (str. 32)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

#define MAX 512

main(int argc, char* argv[]) {
  int pdesk;

  if (mkfifo("/tmp/fifo", 0600) == -1){
   perror("Tworzenie kolejki FIFO");
   exit(1);
  }

  if (fork() == 0){ // proces potomny
   close(1);
   open("/tmp/fifo", O_WRONLY);
   execvp("ls", argv);
   perror("Uruchomienie programu ls");
   exit(1);
  }
  else { // proces macierzysty
   char buf[MAX];
   int lb, i;

   wait(0);
   pdesk = open("/tmp/fifo", O_RDONLY);
   while ((lb=read(pdesk, buf, MAX)) > 0){
     for(i=0; i<lb; i++)
      buf[i] = toupper(buf[i]);
     write(1, buf, lb);
   }
  }
}

Spis treści

Poprzedni temat

3. Procesy

Następny temat

5. IPC

Ta strona