5. IPC

5.1. Pamięć współdzielona

Listing 5.1: Zapis bufora cyklicznego (str. 36 – 37)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>

#define MAX 10

main(){
  int shmid, i;
  int *buf;
  
  shmid = shmget(45281, MAX*sizeof(int), IPC_CREAT|0600);
  if (shmid == -1){
   perror("Utworzenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }
  
  buf = (int*)shmat(shmid, NULL, 0);
  if (buf == NULL){
   perror("Przylaczenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }

  for (i=0; i<10000; i++)
   buf[i%MAX] = i;
}

Listing 5.2: Odczyt bufora cyklicznego (str. 37)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>

#define MAX 10

main(){
  int shmid, i;
  int *buf;
  
  shmid = shmget(45281, MAX*sizeof(int), IPC_CREAT|0600);
  if (shmid == -1){
   perror("Utworzenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }
  
  buf = (int*)shmat(shmid, NULL, 0);
  if (buf == NULL){
   perror("Przylaczenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }

  for (i=0; i<10000; i++)
   printf("Numer: %5d  Wartosc: %5d\n", i, buf[i%MAX]);
}

5.2. Semafory

Listing 5.3: Realizacja semafora ogólnego (str. 39)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>

static struct sembuf buf;

void podnies(int semid, int semnum){
  buf.sem_num = semnum;
  buf.sem_op = 1;
  buf.sem_flg = 0;
  if (semop(semid, &buf, 1) == -1){
   perror("Podnoszenie semafora");
   exit(1);
  }
}

void opusc(int semid, int semnum){
  buf.sem_num = semnum;
  buf.sem_op = -1;
  buf.sem_flg = 0;
  if (semop(semid, &buf, 1) == -1){
   perror("Opuszczenie semafora");
   exit(1);
  }
}

Listing 5.4: Synchronizacja producenta w dostępie do bufora cyklicznego (str. 40)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>

#define MAX 10

main(){
  int shmid, semid, i;
  int *buf;
  
  semid = semget(45281, 2, IPC_CREAT|0600);
  if (semid == -1){
   perror("Utworzenie tablicy semaforow");
   exit(1);
  }
  if (semctl(semid, 0, SETVAL, (int)MAX) == -1){
   perror("Nadanie wartosci semaforowi 0");
   exit(1);
  }
  if (semctl(semid, 1, SETVAL, (int)0) == -1){
   perror("Nadanie wartosci semaforowi 1");
   exit(1);
  }
  
  shmid = shmget(45281, MAX*sizeof(int), IPC_CREAT|0600);
  if (shmid == -1){
   perror("Utworzenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }
  
  buf = (int*)shmat(shmid, NULL, 0);
  if (buf == NULL){
   perror("Przylaczenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }

  for (i=0; i<10000; i++){
   opusc(semid, 0);
   buf[i%MAX] = i;
   podnies(semid, 1);
  }
}

Listing 5.5: Synchronizacja konsumenta w dostępie do bufora cyklicznego (str. 41)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>

#define MAX 10

main(){
  int shmid, semid, i;
  int *buf;
  
  semid = semget(45281, 2, 0600);
  if (semid == -1){
   perror("Uzyskanie identyfikatora tablicy semaforow");
   exit(1);
  }

  shmid = shmget(45281, MAX*sizeof(int), 0600);
  if (shmid == -1){
   perror("Uzyskanie identyfikatora segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }
  
  buf = (int*)shmat(shmid, NULL, 0);
  if (buf == NULL){
   perror("Przylaczenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }

  for (i=0; i<10000; i++){
   opusc(semid, 1);
   printf("Numer: %5d  Wartosc: %5d\n", i, buf[i%MAX]);
   podnies(semid, 0);
  }
}

Listing 5.6: Synchronizacja wielu producentów w dostępie do bufora cyklicznego (str. 42 – 43)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>

#define MAX 10

main(){
  int shmid, semid, i;
  int *buf;
  
  shmid = shmget(45281, (MAX+2)*sizeof(int), IPC_CREAT|0600);
  if (shmid == -1){
   perror("Utworzenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }
  
  buf = (int*)shmat(shmid, NULL, 0);
  if (buf == NULL){
   perror("Przylaczenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }
  
  #define indexZ buf[MAX]
  #define indexO buf[MAX+1]

  semid = semget(45281, 4, IPC_CREAT|IPC_EXCL|0600);
  if (semid == -1){
   semid = semget(45281, 4, 0600);
   if (semid == -1){
     perror("Utworzenie tablicy semaforow");
     exit(1);
   }
  }
  else{
   indexZ = 0;
   indexO = 0;
   if (semctl(semid, 0, SETVAL, (int)MAX) == -1){
     perror("Nadanie wartosci semaforowi 0");
     exit(1);
   }
   if (semctl(semid, 1, SETVAL, (int)0) == -1){
     perror("Nadanie wartosci semaforowi 1");
     exit(1);
   }
   if (semctl(semid, 2, SETVAL, (int)1) == -1){
     perror("Nadanie wartosci semaforowi 2");
     exit(1);
   }
   if (semctl(semid, 3, SETVAL, (int)1) == -1){
     perror("Nadanie wartosci semaforowi 3");
     exit(1);
   }
  }
  
  for (i=0; i<10000; i++){
   opusc(semid, 0);
   opusc(semid, 2);
   buf[indexZ] = i;
   indexZ = (indexZ+1)%MAX;
   podnies(semid, 2);
   podnies(semid, 1);
  }
}

Listing 5.7: Synchronizacja wielu konsumentów w dostępie do bufora cyklicznego (str. 43 – 44)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>

#define MAX 10

main(){
  int shmid, semid, i;
  int *buf;
  
  shmid = shmget(45281, (MAX+2)*sizeof(int), IPC_CREAT|0600);
  if (shmid == -1){
   perror("Utworzenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }
  
  buf = (int*)shmat(shmid, NULL, 0);
  if (buf == NULL){
   perror("Przylaczenie segmentu pamieci wspoldzielonej");
   exit(1);
  }
  
  #define indexZ buf[MAX]
  #define indexO buf[MAX+1]

  semid = semget(45281, 4, IPC_CREAT|IPC_EXCL|0600);
  if (semid == -1){
   semid = semget(45281, 4, 0600);
   if (semid == -1){
     perror("Utworzenie tablicy semaforow");
     exit(1);
   }
  }
  else{
   indexZ = 0;
   indexO = 0;
   if (semctl(semid, 0, SETVAL, (int)MAX) == -1){
     perror("Nadanie wartosci semaforowi 0");
     exit(1);
   }
   if (semctl(semid, 1, SETVAL, (int)0) == -1){
     perror("Nadanie wartosci semaforowi 1");
     exit(1);
   }
   if (semctl(semid, 2, SETVAL, (int)1) == -1){
     perror("Nadanie wartosci semaforowi 2");
     exit(1);
   }
   if (semctl(semid, 3, SETVAL, (int)1) == -1){
     perror("Nadanie wartosci semaforowi 3");
     exit(1);
   }
  }

  for (i=0; i<10000; i++){
   opusc(semid, 1);
   opusc(semid, 3);
   printf("Numer: %5d  Wartosc: %5d\n", i, buf[indexO]);
   indexO = (indexO+1)%MAX;
   podnies(semid, 3);
   podnies(semid, 0);
  }
}

5.3. Kolejki komunikatów

Listing 5.8: Impelmentacja zapisu ograniczonego bufora za pomocą kolejki komunikatów (str. 45)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>

#define MAX 10

struct buf_elem {
  long mtype;
  int mvalue;
};

#define PUSTY 1
#define PELNY 2

main(){
  int msgid, i;
  struct buf_elem elem;
  
  msgid = msgget(45281, IPC_CREAT|IPC_EXCL|0600);
  if (msgid == -1){
   msgid = msgget(45281, IPC_CREAT|0600);
   if (msgid == -1){
     perror("Utworzenie kolejki komunikatow");
     exit(1);
   }
  }
  else{
   elem.mtype = PUSTY;
   for (i=0; i<MAX; i++)
     if (msgsnd(msgid, &elem, sizeof(elem.mvalue), 0) == -1){
      perror("Wyslanie pustego komunikatu");
      exit(1);
     }
  }

  for (i=0; i<10000; i++){
   if (msgrcv(msgid, &elem, sizeof(elem.mvalue), PUSTY, 0) == -1){
     perror("Odebranie pustego komunikatu");
     exit(1);
   }
   elem.mvalue = i;
   elem.mtype = PELNY;
   if (msgsnd(msgid, &elem, sizeof(elem.mvalue), 0) == -1){
     perror("Wyslanie elementu");
     exit(1);
   }
  }
}

Listing 5.9: Impelmentacja odczytu ograniczonego bufora za pomocą kolejki komunikatów (str. 46 – 47)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>

#define MAX 10

struct buf_elem {
  long mtype;
  int mvalue;
};
#define PUSTY 1
#define PELNY 2

main(){
  int msgid, i;
  struct buf_elem elem;
  
  msgid = msgget(45281, IPC_CREAT|IPC_EXCL|0600);
  if (msgid == -1){
   msgid = msgget(45281, IPC_CREAT|0600);
   if (msgid == -1){
     perror("Utworzenie kolejki komunikatow");
     exit(1);
   }
  }
  else{
   elem.mtype = PUSTY;
   for (i=0; i<MAX; i++)
     if (msgsnd(msgid, &elem, sizeof(elem.mvalue), 0) == -1){
      perror("Wyslanie pustego komunikatu");
      exit(1);
     }
  }

  for (i=0; i<10000; i++){
   if (msgrcv(msgid, &elem, sizeof(elem.mvalue), PELNY, 0) == -1){
     perror("Odebranie elementu");
     exit(1);
   }
   printf("Numer: %5d  Wartosc: %5d\n", i, elem.mvalue);
   elem.mtype = PUSTY;
   if (msgsnd(msgid, &elem, sizeof(elem.mvalue), 0) == -1){
     perror("Wyslanie pustego komunikatu");
     exit(1);
   }
  }
}

Spis treści

Poprzedni temat

4. Łącza

Następny temat

6. Sygnały

Ta strona