MGora-AmatiLogo.gif (15.2 KB)MGora-Multimedia.Gif (24.0 KB)
MLeft-OBazie.gif
MLeft-Nagrania.gif
MLeft-Konkurs.gif
MLeft-Skrzypce.gif
MLeft-Dzwieki.gif
MLeft-DemoBazyOn.gif
MLeft-OProjekcie.gif
MLeft-Autorzy.gif


MLeft-PPLogo.gif (5.4 KB)Cien-naroznik.gif (141 B)
Założenia funkcjonalne systemu AMATI

    Aplikacja AMATI, jest oparta na zewnętrznym serwerze bazy danych, który przechowuje informacje o wszystkich instrumentach (numer konkursowy, godło, narodowość, odwołania do fotografii skrzypiec, odwołania do plików muzycznych) oraz dostarcza odpowiedzi na zapytania generowane przez aplikację. Dodatkowo baza gromadzi zestaw parametrów obliczonych na podstawie widma dla każdego dźwięku. System na bieżąco generuje wykresy przebiegu czasowego, widma oraz sonogramy, a także wykresy porównawcze wartości parametrów dla wybranych skrzypiec. Zbiory uzupełnione są ocenami jurorów, co jest niezwykle cenne dla porównań wyników ocen subiektywnych i obiektywnych dźwięków instrumentów.

    Pierwszą funkcją, z którą styka się użytkownik po rozpoczęciu pracy z systemem jest sortowanie dźwięków na podstawie ich numeru, godła, narodowości i oceny jurorów według różnych kryteriów. Ułatwia to późniejszy wybór skrzypiec do dalszej analizy. Ogólnie użytkownik aplikacji ma do dyspozycji następujące operacje:

 • selekcję skrzypiec z listy (zobacz),
 • selekcję dźwięku (zobacz),
 • selekcję pola (bliskiego lub dalekiego),
 • zadawanie przedziału wartości parametrów, według których nastąpi selekcja skrzypiec (zobacz),
 • przeglądanie opisu skrzypiec wraz z ich fotografiami (zobacz),
 • odsłuch dźwięków w dowolnym miejscu aplikacji (zobacz),
 • generowanie macierzy wartości parametrów numerycznych i ich zapis do pliku (zobacz),
 • zapis wyselekcjonowanych dźwięków na dysk,
 • generowanie wykresów przebiegów czasowych, widm chwilowych i spektrogramów dla wszystkich dźwięków (pojedynczych, gam i utworów) wykres wartości wybranego parametru dla pochodu chromatycznego pojedynczych skrzypiec (zobacz),
 • generowanie wykresu wartości wybranego parametru dla tego samego dźwięku wszystkich wybranych skrzypiec (zobacz),
 • generowanie wykresu dwuwymiarowego na płaszczyźnie utworzonej przez parę parametrów, zapis wykresów do pliku (zobacz).