Semestr Przedmiot Spec. tryb
2017/2018 (lato) Bazy danych (Wydział Fizyki Technicznej) INŻ stacjonarne
Wprowadzenie do baz danych INŻ niestacjonarne
Hurtownie danych IwPB niestacjonarne
Zaawansowane technologie baz danych AMiWdIP niestacjonarne
Zaawansowane technologie baz danych IP stacjonarne
2017/2018 (zima) Aplikacje internetowe INŻ niestacjonarne
Systemy Zarządzania Bazami Danych INŻ stacjonarne
Zastosowania informatyki w e-społeczeństwie i e-gospodarce TPD niestacjonarne
Zaawansowane technologie baz danych ZTI niestacjonarne