[11.02.2020] Podstawy aplikacji internetowych (st. niestac.)
W niedzielę 16.02.2020 o godzinie 13:00 w lab. 142 można oddać zaległe projekty. Ze względu na nieprzewidzianą sytuację zwiazaną z hospitalizacją mojego dziecka, nie mogłem przyjechać na uczelnię w dniu dzisiejszym. Osoby zainteresowane oddaniem projektu proszę o kontakt mailowy.
[16.06.2019] Systemy Baz Danych (st. niestac.)
Wyniki
[01.02.2019] Aplikacje internetowe (st. niestac.)
Zaległe projekty można oddać we wtorek 5.02.2019 w godzinach 11:00 - 12:30 oraz 16:00 - 17:00 (pok. 17 CW).
[01.02.2019] Konsultacje - luty 2019 r.
W sesji egzaminacyjnej i poprawkowej, ze względu na nieregularne obowiązki (zaliczenia, egzaminy, egzaminy dyplomowe etc.), proszę o mailowe umawanie się na konsultacje.
[6.02.2018] Aplikacje internetowe (st. niestac.)
Możliwość oddania zaległych projektów: niedziela, 18.02.2018 w godzinach 13:00 - 14:30 (pok. 17 CW).
[6.02.2018] Zmiana terminu konsultacji
Konsultacje w semestrze letnim będą odbywać się we wtorki od 9:30-11:00
[28.10.2017] Zmiana terminu konsultacji
Zgodnie z zapowiedzią zmianie ulega termin moich dyżurów dla studentów. Od 29.10.2017 konsultacje będą możliwe w poniedziałki od 9:40 do 11:10 (pok. 17 CW). W przypadu chęci spotkania w innym terminie proszę o maila.
[09.10.2017] Ostatnie podejście do zaliczenia - st. niestac.
Osoby z zaległymi projektami lub podchodzące do poprawki zapraszam w sobotę 14.10.2017 o godzinie 14:30 (pok. 17 CW)
[27.09.2017] Wprowadzenie do baz danych - st. niestac.
Wyniki zaliczenia poprawkowego z laboratorium: 122587 74%, 128975 56%, 128999 12%. Zaliczenie od 50%.
[27.09.2017] Aplikacje internetowe - st. niestac.
W sobotę 30.09 o 9:00 istnieje jeszcze możliwość oddana zaległych projektów z aplikacji internetowych (pok. 17 CW)
[10.09.2017] Wprowadzenie do baz danych - st. niestac.
Zaliczenie poprawkowe z laboratorium odbędzie się w dniu 24.09.2017 o godzinie 15:00 w sali L029 BT.
[10.09.2017] Aplikacje internetowe - st. niestac.
W dniu 24.09.2017 o godzinie 14:00 istnieje możliwość oddania zaległych projektów
[16.06.2017] Zaawansowane Technologie Baz Baz Danych - IP - st. stac.
Wyniki końcowe - procent końcowy uwzględnia pozostałe elementy oceny tj. poprzednie sprawdziany, realizację tutoriali i obecności.
[11.06.2017] Wprowadzenie do Baz Danych - st. niestac.
Wyniki kolokwium
[20.09.2016] Systemy Baz Danych 1 - st. niestac.
Wyniki kolokwium poprawkowego.
[09.09.2016] Zaliczenia poprawkowe, zaległe projekty etc.
Przedmiot SBD1 (st. niestac.): zaliczenie poprawkowe (część laboratoryjna i/lub wykładowa) odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniu 17.09.2016 godz. 9:00-10:45 w sali 8CW.
Pozostałe przedmioty: zaległe projekty będzie można oddać w dniu 17.09.2016 w godzinach 11:00 do 13:30 w pokoju 17CW.
[12.07.2016] Eksploracja danych - TPD - studia stac.
Na stronie przedmiotu zamieściłem końcowe wyniki.
[05.07.2016] Systemy Baz Danych 1 - st. niestac.
Wyniki kolokwium. Za 100% przyjęty został najlepszy uzyskany wynik (kolumna ProcW).
[23.06.2016] Zaległe projekty/prezentacje ect. - st. niestac.
W dniu 03.07.2016 (niedziela) w godzinach 11:15 - 13:00 można mnie zastać w pokoju 17 CW.
[20.04.2016] Zastosowania informatyki w e-społeczeństwie i e-gospodarce/e-biznesie - st. niestac.
Informacja przede wszystkim dla osób, kóre nie uczestniczyły w ostatnim wykładzie: lista przydziałów do terminów prezentacji.
[07.09.2015] Aplikacje Internetowe - st. niestac.
Zaległe projekty można oddać w dniu 20.09.2015 w godz. 11:15-13:00 w sali lab. 142 CW.
[30.06.2015] Systemy Baz Danych 1 - st. niestac.
Wyniki kolokwium
[16.02.2015] Zaawansowane Technologie Baz Danych - st. niestac. ZTI
Wyniki sprawdzianu. Osoby, które nie otrzymały pozytywnej oceny zapraszam na zaliczenie poprawkowe.
[17.09.2014] Systemy Baz Danych 1 - st. niestac.
Osoby, które nie uzyskały do tej pory zaliczenia zapraszam w sobotę 20.09.2014 o godzinie 15:00 do lab. 1.6.22.
[16.09.2014] Aplikacje internetowe st. niestac.
W sobotę 20.09.2014 w godzinach 14:00 - 15:00 jest OSTATNIA możliwość oddania zaległych projektów. Zapraszam do lab. 1.6.22 CW.
[16.09.2014] Systemy Baz Danych 1 - st. niestac.
Wyniki sprawdzianu poprawkowego
[07.09.2014] Aplikacje internetowe - st. niestac.
W niedzielę 14.09.2014 w godzinach 13:00 - 14:30 istnieje możliwość oddania zaległych projektów. Zapraszam do pokoju 17 CW.
[02.07.2014] Systemy Baz Danych 1 - st. niestac.
Wyniki sprawdzianu. Zaliczenie od 50%. Jako 100% przyjęty został najlepszy uzyskany wynik (kolumna ProcW).
[23.06.2014] Systemy Baz Danych 1 - st. niestac.
Zaliczenie z przedmiotu Systemy Baz Danych 1 odbędzie się w dniu 28.06.2014 w sali 13 CW w godzinach 11:00 - 13:00.
[23.02.2014] Projektowanie baz danych z użyciem metodyki CASE - st. niestac.
Oceny za projekty. Końcowe wyniki za laboratorium.
[13.02.2014] Projektowanie baz danych z użyciem metodyki CASE - st. niestac.
W związku z formalnymi wymaganiami dotyczącymi rozliczenia sesji (wprowadzenie ocen do protokołów elektronicznych) ostateczny termin na oddanie projektu to 24.02.2014.
[6.02.2014] Projektowanie baz danych z użyciem metodyki CASE - st. niestac.
W sprawach związanych z przedmiotem można mnie zastać na uczelni w dniu 9.02.2014 w godzinach od 12:00 - 14:00 (pokój 17 CW).
[28.01.2014] Projektowanie baz danych z użyciem metodyki CASE - st. niestac.
Wyniki sprawdzianu.