[ In English ]

Projekt języka operacji atomowych, deklaratywnej synchronizacji i dynamicznej aktualizacji w systemach komunikacyjnych

Pawel T. Wojciechowski


Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007

Spis treści

Obecnie występuje rosnące zainteresowanie projektowaniem nowych języków programowania, które łączą takie cechy, jak współbieżność (lub równoległość) oraz możliwość dodawania nowego kodu w trakcie działania programu. Dzięki tym cechom możliwości procesorów wielordzeniowych mogą być lepiej wykorzystane, pozwalając przy tym na dynamiczną aktualizację oprogramowania. Przykładowymi aplikacjami są usługi rozproszone, które muszą być dostępne bez przerwy, np. finansowe i telekomunikacyjne, rezerwacje lotów oraz kontrola ruchu lotniczego. Zatrzymanie usług świadczonych "non-stop" powoduje straty finansowe; może także spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego też usługodawcy muszą móc naprawić, zaktualizować lub rozszerzyć swoje systemy z minimalną ingerencją w dostępność usługi. Dające się dynamicznie aktualizować systemy rozproszone mogą być implementowane z użyciem popularnych języków programowania, które pozwalają na dynamiczne ładowanie i łączenie komponentów kodu. Jednakże, aby usprawnić programowanie oraz zagwarantować niezawodność, potrzebne są nowe abstrakcje programistyczne. Przykładem są konstrukcje do synchronizacji różnych operacji wejścia/wyjścia, wykonywanych lokalnie w maszynie lub globalnie w systemie rozproszonym.

W tej rozprawie zaprojektowano nowe konstrukcje językowe i algorytmy uzyskiwania atomowości, deklaratywnej synchronizacji oraz dynamicznej aktualizacji protokołów. Mogą one służyć do budowy systemów komunikacyjnych z modularnych protokołów, które można zastępować dynamicznie.

Rozprawa ma następującą strukturę:

Manuskrypt książki jest dostępny w formacie PDF i Postscript. Uwagi dotyczące treści mile widziane.


Pawel [dot] T [dot] Wojciechowski [at] put.poznan.pl
Last modified: Sat Apr 19 22:04:16 CEST 2008