Paweł T. Wojciechowski

Poland

Profesor nadzwyczajny, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki.
Habilitacja: Politechnika Poznańska
Doktorat (Ph.D.): University of Cambridge

Tutaj są moje dane kontaktowe.


Praca naukowa

Moje bieżące zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: współbieżność, obliczenia rozproszone, pamięć transakcyjna, programowa replikacja, modele spójności, tolerancja awarii, projektowanie języków, systemy typów, weryfikacja programów, i języki programowania funkcyjnego.

Rozpocząłem nowy projekt Persistent Datastore. Jeśli chciałbyś dołączyć jako Postdoc lub doktorant, masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji, proszę o kontakt. Studenci na studiach magisterskich zainteresowani robieniem pracy dyplomowej są także mile widziani.

Publikacje

Praca dydaktyczna


Krótko o mnie

Pracuję w Instytucie Informatyki na Politechnice Poznańskiej od listopada 2005. Wcześniej byłem post-doktorantem w Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) na Wydziale Nauk Informatycznych i Komunikacyjnych. Byłem współautorem i jednym z wykonawców wspólnego projektu w laboratoriach LSR (Systemów Rozproszonych) i LAMP (Metod Programowania). Projekt dostarczył szereg nowości, np.: nowe modele, algorytmy, i implementacje protokołów komunikacji grupowej, ze wsparciem zarówno modeli crash-stop jak i crash-recovery (tj. z odtwarzaniem stanu), oraz narzędzia do modularnej budowy protokołów ze wsparciem dynamicznej zamiany protokołów.

Wcześniej byłem doktorantem na Uniwersytecie w Cambridge, w grupie Teorii i Semantyki oraz grupie systemów rozproszonych Opera w Computer Laboratory (Wydział Informatyki). Otrzymałem stopień doktora informatyki (Ph.D. in Computer Science) na Uniwersytecie Cambridge w roku 2000. W ramach mojej pracy doktorskiej, zaprojektowałem i zaimplementowałem Nomadic Pict - język programowania rozproszonego mobilnych agentów, który ma formalną definicję opartą o rachunki procesów (process calculi); był to jeden z pierwszych takich języków. Nomadic Pict został użyty do zaprojektowania rozmaitych algorytmów rozproszonych do komunikacji mobilnych agentów niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.


Validate.