Informacje dla studentów >>

Tematy prac doktorskich i dyplomowych

 

Poniższy spis obejmuje tematy prac w dziedzinie bioinformatyki i biologii obliczeniowej (w kolejności od najnowszych do najstarszych) wystawionych przeze mnie i wykonane pod moim nadzorem. W nawiasach podano wykonawców i rok obrony pracy.

Prace doktorskie
 1. Algorithmic aspects of RNA structure similarity analysis. (T. Żok; 2018)

 2. Kombinatoryczna analiza struktur przestrzennych RNA z wykorzystaniem reprezentacji kątowych. (J. Wiedemann)

 3. Bioinformatyczne metody analizy motywów w strukturach RNA. (J. Miśkiewicz)


Prace magisterskie
 1. Nowy algorytm dopasowywania struktur 3D RNA. (M. Żurkowski; 2019)

 2. Od analizy ciągów znakowych do wizualizacji kompromisu. (P. Wegrzak; 2019)

 3. Nowy algorytm do identyfikacji węzłów w strukturach RNA. (D. Muzyka; 2018)

 4. Modelowanie struktury przestrzennej RNA z zastosowaniem modeli gruboziarnistych. (M. Osowiecki; 2017)

 5. Bioinformatyczna analiza motywów w strukturach roślinnych mikroRNA. (J. Kowalska, K. Rybicka; 2015)

 6. Wizualizacja struktury drugorzędowej RNA na ekranie dotykowym. (K. Janas; 2012)

 7. Bakteryjne sRNA w mikrobiomie człowieka - bioinformatyczna analiza danych. (J. Porzuczek; 2012)

 8. Bioserwer: administracja systemem i wizualizacja danych. (T. Tokarek; 2012)

 9. Wysoko-przepustowa statystyczna analiza parametrów struktur białkowych. (M. Szewczyk; 2012)

 10. Nowa metoda porównywania struktur molekularnych. (T. Żok; 2011)

 11. Algorytmy modelowania struktury RNA na GPU. (S. Kaczmarek; 2011)

 12. Repozytorium elementów strukturalnych kwasów nukleinowych - projekt i implementacja. (S. Bosy; 2011)

 13. Statystyka elementów strukturalnych RNA. (P. Mulczyński; 2011)

 14. RNAComposer: budowanie przestrzennej struktury RNA. (N. Bartol; 2010)

 15. RNACompare: narzędzie do porównywania struktur RNA. (A. Starikiewicz; 2010)

 16. Konstruowanie ścieżek transferowych na widmach NMR. (M. Małaczyński; 2009)

 17. Wyszukiwarka fragmentów RNA - projekt i implementacja. (M. Błażewicz; 2008)

 18. Baza drugorzędowych struktur cząsteczek RNA. (W. Paczkowski; 2008)

 19. Algorytmy wspomagające rozwiązywanie i wyszukiwanie struktur RNA. (M. Miławski; 2008)

 20. Analiza algorytmiczna NMR-owskich widm łańcuchów proteinowych. (L. Kościński; 2006)

 21. Trzeciorzędowa struktura RNA - problematyka informatyczna. (S. Klemczak; 2005)

 22. Kombinatoryczna analiza wyników eksperymentu NMR. (A. Wójtowicz; 2003)


Prace inżynierskie / licencjackie
 1. Platforma RNA-Puzzles: automatyzacja oceny modeli 3D RNA. (J. Raczynski, E. Szpotanski, J. Tadej, P. Tomaszewski; 2021)

 2. Właściwości zapętlonych struktur RNA. (A. Korpeta; 2021)

 3. Projekt oraz implementacja portalu RNApolis. (N. Lukasiewicz, W. Orczyk, B. Piaskowski; 2020)

 4. Projekt oraz implementacja platformy internetowej RNA-Puzzles. (L. Eckert, M. Frackowiak, A. Mizera; 2020)

 5. Baza danych multipętli RNA. (I. Bogdanov, F. Neunert, V. Zastup; 2020)

 6. Modelowanie struktury RNA z udziałem danych eksperymentalnych. (K. Figurski; 2019)

 7. Webserver dla bazy danych kwadrupleksów. (P. Pielacińska; 2019)

 8. Algorytm cięcia i składania dużych cząsteczek RNA. (J. Szymanowska; 2018)

 9. Wyszukiwarka pseudowęzłów w strukturach RNA. (M. Podeszwa; 2018)

 10. Bioinformatyczne metody analizy pseudowęzłów RNA. (S. Adamczak; 2018)

 11. Nowa metoda identyfikacji pseudowęzłów. (M. Żurkowski;2018)

 12. RNAsprite - narzędzie do obliczeń danych strukturalnych RNA. (P. Ceranek; 2017)

 13. Zastosowanie komputerowych symulacji dynamiki molekularnej do badań konformacyjnych pseudowęzła RNA. (M. Osowiecki; 2015)

 14. Łamigłówki strukturalne w świecie RNA. (M. Przybyła; 2013)

 15. Tydzień z życia bazy struktur RNA. (W. Tomyślak; 2013)

 16. RNA w szklanej kuli, czyli o przewidywaniu struktur. (J. Kowalska; 2013)

 17. Serwer narzędzi bioinformatycznych. (M. Jackowski, S. Szałata, M. Szewczyk, T. Tokarek; 2011)

 18. RNAComposer: baza danych i system obsługi użytkowników hurtowych. (S. Bosy, K. Klukowski, P. Mulczyński, R. Szulc; 2010)

 19. Porównywanie i łączenie fragmentów RNA. (T. Żok; 2010)

 20. Baza danych fragmentów RNA. (N. Bartol, G. Kaczmarek, A. Starikiewicz, J. Staszak; 2009)

 21. NMR-corner: Internetowa platforma do obliczeń NMR-owskich. (L. Chojnacki, P. Kiec, G. Skibiński, D. Zieliński; 2008)

 22. Automatyczna analiza widm NMR cząsteczek RNA. (M. Miławski, W. Paczkowski; 2007)


Praca dyplomowa: formatowanie, obrona, przydatne linki.