Informacje dla studentów >>

Pracownia licencjacka


Plan zajęć

03.03.2020
(+) Zajęcia wprowadzające. Spis studentów i tematów prac dyplomowych. Zasady zaliczenia przedmiotu.

10.03.2020
(+) Przedstawienie przez studentów tematów prac licencjackich.

17.03.2020
(+) Omówienie przykładowych prac dyplomowych licencjackich.

24.03.2020
Przeszukiwanie bibliograficznych baz danych. Sporządzenie listy materiałów wejściowych w ramach przygotowania się do realizacji pracy dyplomowej.

31.03.2020
Spotkania i konsultacje z promotorami.

07.04.2020
LaTeX - podstawy składu dokumentów.

14.04.2020
- (ferie wiosenne)

21.04.2020
LaTeX - zapoznanie z szablonem pracy dyplomowej.

28.04.2020
Spotkania i konsultacje z promotorami.

05.05.2020
Wykonywanie eksperymentów obliczeniowych w projekcie dyplomowym. Studenci przedstawiają przyjętą metodykę badań, wykonują i przedstawiają eksperymenty, omawiają wstępne wyniki.

12.05.2020
Przedstawienie szkicu pracy dyplomowej: spis treści, napisany wstęp i wprowadzenie teoretyczne, spis literatury.

19.05.2020
Spotkania i konsultacje z promotorami.

26.05.2020
Prezentacja wyników badań w pracy, wizualizacja danych (konsultacje).

02.06.2020
Wykonywanie wykresów, schematów i rysunków do pracy dyplomowej (konsultacje).

09.06.2020
Przygotowanie prezentacji na obronę pracy dyplomowej.

16.06.2020
Wystawienie ocen zaliczeniowych.