Algorytmy kombinatoryczne w bioinformatyce − wykład i laboratorium

semestr zimowy 2017/2018
KOMUNIKAT: Sprawdzian zaliczeniowy z wykładów odbędzie się w poniedziałek 29 stycznia 2018 r. o godz. 13:00 w sali 13 CW (Centrum Wykładowe PP).
KOMUNIKAT: Termin zaliczenia poprawkowego przedmiotu został wyznaczony na 21.02.2018. Osoby podchodzące do zaliczenia wykładu proszone są o przybycie na godz. 11:00 do sali 128 BT. Projekty laboratoryjne zaliczane będą w terminie 29.01−21.02 po uprzednim umówieniu się drogą mailową. 21 lutego zostanie wystawiona ocena poprawkowa z zajęć laboratoryjnych na podstawie stanu ocen na ten dzień.

Wykłady

Zajęcia laboratoryjne

KonsultacjeBack to the Marta Kasprzak's Home Page

11 Jan 2018