Zaawansowane elementy edycji dokumentów tekstowych

Bibliografia

 1. Utwórz nowy dokument, zapisz go i umieść w nim następujący tekst:

  Many authors have recently proposed to solve the problems of concurrent programming by turning to the idea of Software Transactional Memory (STM) [ST95]: STM allows the declaration of atomic transactions (similar to transactions known from Database Management Systems) whose correct processing is enforced by the system, thus ensuring synchronization. Several such systems have been designed and implemented, though mostly non-distributed (see e.g. [HF03] and [HMP+05] among others). Another line of research is on type systems for specifying and verifying the atomicity of methods in multithreaded programs (see [FQ03] and follow-up papers).

  With respect to concurrency control, Atomic RMI uses versioning algorithms [Woj07]. The key idea is that an object method called by a transaction is executed if that transaction holds a matching version number of the object. Otherwise, the call is blocked (put to sleep), waiting passively for the version upgrade.

 2. Otwórz bazę danych bibliograficznych (Narzędzia -> Bibliograficzna baza danych)

  • Usuwanie i kopiowanie pozycji (wiersza) z bazy danych – prawy przycisk myszy na szarym polu po lewej stronie.
  • Dodawanie pozycji do bazy danych poprzez wpisanie go na ostatni (pusty) wiersz w tabeli (pojawi się kolejny pusty wiersz poniżej).
  • Edycja wpisu poprzez edycję pól u dołu.
 3. Umieść w bazie danych bibliograficznych następujące pozycje:

  1. nazwa krótka ST95
   autor Nir Shavit and Dan Touitou
   typ sprawozdanie z obrad
   tytuł Software Transactional Memory
   tytuł książki Proceedings of PODCS ‘95
   strony 204–213
   rok 1995
   miesiąc sierpień
  2. nazwa krótka HF03
   autor Timothy Harris and Keir Fraser
   typ sprawozdanie z obrad
   tytuł Language Support for Lightweight Transactions
   tytuł książki Proceedings of OOPSLA ‘03
   rok 2003
   miesiąc październik
  3. nazwa krótka HMP+05
   autor Tim Harris, Simon Marlow, Simon Peyton Jones and Maurice Herlihy
   typ sprawozdanie z obrad
   tytuł Composable Memory Transactions
   tytuł książki Proceedings of PPoPP ‘05
   strony 48–60
   rok 2005
   miesiąc czerwiec
   wydawnictwo ACM
  4. nazwa krótka FQ03
   autor Cormac Flanagan and Shaz Qadeer
   typ sprawozdanie z obrad
   tytuł A Type and Effect System for Atomicity
   tytuł książki Proceedings of PLDI ‘03
   strony 338–349
   rok 2005
   miesiąc czerwiec
   wolumin 38, 5
   wydawnictwo ACM
  5. nazwa krótka Woj07
   autor Paweł T. Wojciechowski
   typ książka
   tytuł Language Design for Atomicity, Declarative Synchronization, and Dynamic Update in Communicating Systems
   rok 2007
   wydawnictwo Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
   wydanie pierwsze
   ISBN 978-83-7143-323-8
 4. Wstaw odniesienia do wpisów bibliograficznych (Wstaw -> Indeksy i spisy -> Wpis bibliograficzny ...) w odpowiednie miejsca w tekście (zamiast napisów [ST95], [HF03], [HMP+05], [FQ03] i [Woj07]).

 5. Wstaw na koniec dokumentu bibliografię (Wstaw -> Indeksy i spisy -> Indeksy i spisy, wybrać typ bibliografia).

 6. Edytuj sposób wypisywania wpisów w bibliografii (Prawy przycisk myszy na bibliografii -> Edytuj indeks/spis):

  • Dla książek dodaj informację o wydawnictwie na końcu wpisu po kropce.
  • Dla sprawozdań z obrad dodaj informację o miesiącu przed rokiem wydania (oddzielone przecinkiem).
 7. Aktualizuj bibliografię.

Wykresy

 1. Utwórz nowy dokument i zapisz go.

 2. Wstaw wykres do dokumentu (Wstaw -> Obiekt -> Wykres)

 3. Edytuj dane wykresu (Dane wykresu) tak aby kolumny (serie) nazywały się Test 1, Test 2, Test 2, Egzamin a dane miały następującą postać:

  Kategorie Wartości Y Wartości Y Wartości Y Wartości Y
  1 Student 1 4.5 3.5 3.0 3.5
  2 Student 2 5.0 4.5 5.0 5.0
  3 Student 3 4.0 3.5 3.5 3.5
  4 Student 4 5.0 3.5 5.0 4.5
  5 Student 5 4.5 5.0 4.5 3.5
  6 Student 6 4.5 4.5 3.0 3.0
 4. Dla wszystkich serii danych zmień kolor na gradient (Formatowanie)

 5. Zmień orientację etykiet na osi X na pionową (Formatuj oś)

 6. Wstaw nowy wykres pokazujący ile ocen 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 i 5.0 było wystawionych z egzaminu. Zmineń typ tego wykresu na kołowy.

 7. Wstaw podpisy do obu wykresów.

Kalkulacje w tabeli

 1. Utwórz nowy dokument, zapisz go i wstaw poniższą tabelę.

  Student Test 1 Test 2 Test 3 Średnia Minimum Maksimum
  71740 3.5 4.0 4.5      
  71741 5.0 4.5 5.0      
  71742 4.0 3.5 3.5      
  71743 4.5 4.5 4.0      
  71744 2.0 3.0 2.0      
 2. Dla każdego ze studentów oblicz średnią, minimum i maksimum z ocen z testów (Tabela -> Formuła, F2):

  • Wybierz średnią, minimum, maksimum z menu formuł (mean, max, min)
  • Zaznacz oceny studenta, od testu 1 do 3 (np. <B2:D2>)
 3. Wstaw wykres na podstawie tabeli (Zaznacz całą tabelę; Wstaw -> Obiekt -> Wykres)

 4. Zmień ocenę jednego ze studentów (ew. aktualizuj wykres).

Autokorekta i autotekst

Autokorekta

 1. Otwórz ustawienia autokorekty (Narzędzia -> Opcje autokorekty) i zapoznaj się z dostępnymi opcjami (upewnij się, że autokorekta jest włączona)

 2. Dodaj regułę zamiany dla wszystkich języków ([Wszystkie]) zamieniającą słowo put na napis Politechnika Poznańska

 3. Wypróbuj autokorektę w treści dokumentu (wpisz słowo i naciśnij Enter) dla słów:

  • put
  • -->
  • (C)
 4. Usuń autokorektę dla słowa put

Autotektst

 1. Otwórz ustawienia autotekstu (Edycja -> Autotekst, CTRL + F3) i przejrzyj dostępne szablony
 2. W treści dokumentu użyj dowolnego szablonu autotekstu wpisując jego skrót (np. TW) i naciskając F3

Korespondencja seryjna

 1. Otwórz kreator korespondencji seryjnej (Narzędzia -> Kreator orespondencji seryjnej)

 2. Utwórz nowy dokument jako dokument wyjściowy

 3. Wybierz wiadomości e-mail jako typ dokumentu

 4. Wybierz listę adresową:
  • Utwórz nową listę adresową (Utwórz)
  • Dodaj pięć osób do listy adresowej—użyj danych osób siędzących obok (wypełnij pola: Imię, Nazwisko, Tytuł, Płeć i Adres e-mail)
  • Podaj miejsce zapamiętania listy adresowej (jako pliku csv)
  • Wybierz nowoutworzoną listę adresową
 5. Dodaj zwrot grzecznościowy zależny od płci (dostosuj do formy zapisu użytego w liście adresowej)

 6. Dodaj pozycję zwrotu grzecznościowego na stronie

 7. Dopisz treść dokumentu, np. życzenia świąteczne (Edytuj dokument)

 8. Spersonalizuj dokument

 9. Wyślij dokumenty wynikowe za pomocą poczty elektronicznej z tytułem [PIN] Korespondencja seryjna lub zapisz jako pliki indywidualne

Paski narzędzi

 1. Przesuwanie pasków narzędzi:
  • Łapiąc za uchwyt polewej stronie paska narzędzi wyciągnij go z obecnej pozycji tak, żeby był on osobnym oknem
  • Łapiąc za tytuł utworzonego w ten sposób okna umieść pasek u dołu okna
  • Przenieś pasek na bok okna
  • Przenieś pasek na jego pierwotne położenie
 2. Otwórz ustawienia pasków narzędzi (Prawy przycisk myszy na pasku -> Dostosuj pasek narzędzi)
  • W pasku narzędzi Standardowy pokaż przycisk Zapisz jako (checkbox)
  • Dodaj do paska narzędzi Standardowy nowy przycisk Zapisz wszystko (Dodaj)
  • Przesuń przycisk Zapisz wszystko za przycisk Zapisz jako
  • Zmień ikonę przycisku Zapisz wszystko (Zmień -> Zmień ikonę)
  • Zapoznaj się z innymi dostępnymi przyciskami

Recenzja dokumentów

 1. Pobierz i otwórz plik op.odt (upewnij się, że możesz zapisywać w pliku po otwarciu, jeśli nie zapisz go z inną nazwą i korzystaj z nowego pliku)
 2. Włącz rejestrowanie zmian (Edytuj -> Zmiany -> Rejestruj)
 3. Popraw wszystkie błędy w tabeli.
 4. W komórce tabeli w której brakowało wyniku dodaj komentarz (Wstaw -> Komentuj, Ctrl + Alt + C)
 5. Zapisz i zamknij dokument
 6. Pobierz i otwórz plik op.odt
 7. Zaakceptuj prawidłowe zmiany, odrzuć nieprawidłowe (Prawy przycisk na zaznaczonej zmianie -> Zaakcaptuj zmiane lub Odrzuć zmiane)
 8. Dodaj odpowiedź na pierwszy komentarz
 9. Usuń drugi komentarz
 10. Sprawdź czy wszystkie zmiany zostały rozpatrzone (Edytuj -> Zmiany -> Akceptuj albo odrzuć)
 11. Zapisz i zamknij dokument.

Rysunki

http://wiki.services.openoffice.org/w/images/0/0a/DrawingToolbar3.png
 1. Narzędzia do rysowania
  1. Wybór (Select)
  2. Linia (Line)
  3. Prostokąt (Rectangle)
  4. Elipsa (Ellipse)
  5. Linia odręczna (Freeform Line)
  6. Tekst (Text)
  7. Objaśnienia (Callouts)
  8. Ksztłty podstawowe (Basic Shapes)
  9. Symbole (Symbol Shapes)
  10. Strzałki blokowe (Block arrows)
  11. Schematy blokowe (Flowcharts)
  12. Objaśnienia (Callouts)
  13. Gwiazdki (Stars)
  14. Punkty (Points)
  15. Fontwork - Galeria (Fontwork Gallery)
  16. Z pliku (From File)
  17. Włącz/wyłącz perspektywę (Extrusion On/Off)
 2. Otwórz nowy dokument

 3. Narysuj dwa symbole
  • Przytrzymując podczas rysowania klawisz Shift można zablokować proporcję między wysokością i szerokością rysowanego obiektu
  • Niektóre obiekty można dostosowywać po narysowaniu przesuwając żółte romby
 4. Wyrównaj symbole do lewej strony (Prawy przycisk myszy -> Wyrównanie -> Do lewej)

 5. Zmień kolor i linie jednego z symboli (Prawy przycisk myszy -> Linia, Prawy przycisk myszy -> Obszar)

 6. Dodaj objaśnienie (w formie kwadratu) jednego z symboli (tekst można dodać do dowolnego narysowanego obiektu poprzez kliknięcie na niego).

 7. Narysuj prostokąt przykrywający oba narysowane symbole. Przesuń prostokąt pod te symbole (Prawy przycisk myszy -> Rozmieść -> Przesuń na spód)

 8. Dodaj perspektywę do wszystkich symboli

 9. Zgrupuj symbole (Prawy przycisk myszy -> Grupuj -> Grupuj) i wyrównaj grupę z prostoktem tak, żeby grupa znalazła się na środku

 10. Usuń narysowane elementy

 11. Narysuj plan laboratorium (pomieszczenia)

Ankieta

Literatura uzupełniająca