Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Strona laboratorium

Ćwiczenia 4

Przykładowa sekwencja wideo (wikimedia)

Zadania

  1. Wykorzystując VideoCapture wyświetl sekwencję wideo/obraz z kamerki. Przy odtwarzaniu wideo pomiędzy klatkami można czekać odpowiednią liczbę milisekund (waitKey). Do odczytania właściwości sekwencji użyj metody VideoCapture::get.
  2. Napisz prosty program wykrywający ruch w obrazie - ustaw rozsądną czułość.
  3. Polepszanie jakości przez uśrednianie klatek:
    • Wyświetlaj obraz uśredniony z ostatnich n klatek pobranych z kamery. Jak zrobić to efektywnie? Pamiętaj aby obraz sumacyjny miał odpowiedni typ.
    • Zaimplementuj wersję z wagami obrazów historycznych zmieniającymi się (np.) wykładniczo.


Powered by PmWiki