Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Strona laboratorium

Ćwiczenia 3

UWAGA!

 • Kod źródłowy wszystkich zadań z danych ćwiczeń proszę pisać w jednym pliku (osobny plik na każdą grupę ćwieczeń)
 • Proszę wyraźnie zaznaczyć w komentarzach który fragment kodu źródłowego dotyczy którego zadania.
 • Na koniec zajęć danego dnia proszę o wysłanie do mnie maila (jeszcze na zajęciach) na mój adres (imię.nazwisko@put.poznan.pl):
  • Temat: PiRO
  • Treść: imię i nazwisko
  • Załącznik: pliki z kodem źródłowym stworzonym na zajęciach

Zadania

 1. Przefiltrować obraz używając filtru dolnoprzepustowego (GaussianBlur lub blur) oraz filtru medianowego (medianBlur). Proszę przetestować działanie dla różnych rozmiarów okna używanymi przez te funkcje (rozmiar najlepiej ustawiać suwakiem).
 2. Sprawdź działanie funkcji erode i dilate dla różnych wielkości elementu strukturalnego (macierzy) i/lub liczby iteracji. Efekt najlepiej zaobserwować na dwukolorowym obrazie (czarno-białym), np. takim.
 3. Wczytaj ten obrazek jako jednokanałowy (imread(sciezka, 0)). Następnie spróbuj wyodrębnić z niego tylko napis (czarny obraz z białymi literami) używając funkcji threshold. Później zrób to używając funkcji adaptiveThreshold - podając odpowiednie parametry powinno tym razem się udać.
 4. Teraz wczytaj ten zaszumiony obrazek (również jako jednokanałowy). Przefiltruj go a następnie użyj progowania aby uzyskać podobny efekt do tego z poprzedniego zadania.
 5. Ponownie wczytaj ten sam obraz co w zadaniu poprzednim (zaszumiony obrazek). Postaraj się uzyskać same kontury liter o szerokości ok. 2 pikseli (czarny obraz z białymi konturami liter) używając funkcji OpenCV z poprzednich zadań.
 6. (OPCJONALNIE: Przetestuj działanie innych funkcji (np. Laplacian, Sobel, Scharr, Canny) na różnych obrazkach - użyj suwaków do ustawiania parametrów tych funkcji.)


Powered by PmWiki