Krzysztof Krawiec


Home

Research:

edit SideBar

Strona laboratorium

Ćwiczenia 2

UWAGA!

 • Kod źródłowy wszystkich zadań z danych ćwiczeń proszę pisać w jednym pliku (osobny plik na każdą grupę ćwieczeń)
 • Proszę wyraźnie zaznaczyć w komentarzach który fragment kodu źródłowego dotyczy którego zadania.
 • Na koniec zajęć danego dnia proszę o wysłanie do mnie maila (jeszcze na zajęciach) na mój adres (imię.nazwisko@put.poznan.pl):
  • Temat: PiRO
  • Treść: imię i nazwisko
  • Załącznik: pliki z kodem źródłowym stworzonym na zajęciach

Zadania

 1. Napisać program w którym można jednym suwakiem (createTrackbar) ustawić stopień szarości (0-255) całego obrazu. Po każdej zmianie ustawienia powinien być wyświetlony zaktualizowany obraz. Proszę pamiętać o wywołaniu funkcji waitKey - okna/suwaki są obsługiwane tylko w trakcie jej działania.
 2. Napisać podobny program ale z trzema suwakami ustawiającymi wartości kanałów RGB.
 3. Napisać program w którym można na (początkowo czarnym) obrazie rysować myszką białe kreski (zmieniać kolor pikseli pod kursorem myszki przy wciśniętym jej lewym klawiszu). Potrzebna będzie funkcja cv::setMouseCallback (dokumentację proszę sprawdzić dla analogicznej funkcji: cvSetMouseCallback).
 4. Zmodyfikować powyższy program tak, aby można było ustawiać kolor (RGB) oraz wielkość "pędzla" - zamiast ustawiania pojedynczych pikseli proszę rysować koła (funkcja circle).


Powered by PmWiki