Strona główna »

I Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych

Cele Konferencji

Światowe trendy w dziedzinie zarządzania danymi koncentrują się m.in. w obszarach integracji systemów informatycznych, magazynów (hurtowni) danych, systemów odkrywania wiedzy, technologii interentowych i przetwarzania danych XML, systemów zarządzania danymi rozproszonymi i mobilnymi. Wiele ośrodków badawczych w Polsce zajmuje się również tą problematyką, niezależnie od siebie.

Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych (KKNTPD) jest organizowana po raz pierwszy. Jej celem jest po pierwsze zbudowanie forum wymiany doświadczeń naukowych w dziedzinie zarządzania różnego rodzaju danymi oraz prezentacja zagadnień i projektów naukowych, jakimi zajmują się poszczególne ośrodki w kraju. Po drugie - Konferencja ma stanowić miejsce nawiązywania szerszej współpracy między działającymi dotąd niezależnie ośrodkami badawczymi.

Z tych powodów Komitet Programowy KKNTPD serdecznie zaprasza wszystkich naukowców i projektantów systemów informatycznych do nadsyłania artykułów zarówno naukowych, jak i prezentujących udane implementacje w dziedzinie szeroko rozumianego zarządzania danymi.

Wszelkie uwagi prosimy kierowac na adres: .