Publications

 

Books
[1] Ocena stanu globalnego w systemach rozproszonych (Jerzy Brzeziński), Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2001. [bib]
Refereed Articles and Book Chapters
[2] ROsWeL Workflow Engine — A Declarative, Resource-oriented Approach (Jerzy Brzeziński, Arkadiusz Danilecki, Jakub Flotyński, Anna Kobusińska, Andrzej Stroiński), In New Generation Computing, volume 30, 2012. [bib]
[3] Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak), Chapter in Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego. I Konferencja i3: internet — infrastruktury — informacje (Damian Niemir, Maciej Stroiński, Jan Węglarz, eds.), Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2010. [bib]
[4] Replication Tools for Service-Oriented Architecture (Jerzy Brzeziński, Michał Kalewski, Marek Libuda, Cezary Sobaniec, Dariusz Wawrzyniak, Paweł T. Wojciechowski, Piotr Wysocki), Chapter in SOA Infrastructure Tools: Concepts and Methods (Stanisław Ambroszkiewicz, Jerzy Brzeziński, Wojciech Cellary, Adam Grzech, Krzysztof Zieliński, eds.), Poznań University of Economics Press, 2010. [bib]
[5] Koncepcje zarządzania w SOA (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Michał Sajkowski), Chapter in Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego. I Konferencja i3: internet — infrastruktury — informacje (Damian Niemir, Maciej Stroiński, Jan Węglarz, eds.), Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2010. [bib]
[6] Transaction and Rollback-Recovery Support for Service-Oriented Architecture (Jerzy Brzeziński, Arkadiusz Danilecki, Krzysztof Jankiewicz, Anna Kobusińska, Mariusz Mamoński, Tadeusz Morzy, Paweł T. Wojciechowski), Chapter in SOA Infrastructure Tools: Concepts and Methods (Stanisław Ambroszkiewicz, Jerzy Brzeziński, Wojciech Cellary, Adam Grzech, Krzysztof Zieliński, eds.), Poznań University of Economics Press, 2010. [bib]
[7] Problemy bezpieczeństwa w architekturze SOA (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Piotr Sasak, Michał Szychowiak), Chapter in Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego (Damian Niemir, Maciej Stroiński, Jan Węglarz, eds.), Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2010. [bib]
[8] Selected aspects of management in SOA (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Jacek Kobusiński, Michał Sajkowski, Piotr Sasak, Michał Szychowiak), Chapter in SOA infrastructure tools: concepts and methods (Stanisław Ambroszkiewicz, Jerzy Brzeziński, Wojciech Cellary, Adam Grzech, Krzysztof Zieliński, eds.), UEP, 2010. [bib]
[9] Checkpoint and Rollback-Recovery of Distributed Object-Oriented Systems (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska), Chapter in Pro Dialog: Computer Programming and Applications, NAKOM Publishers, Poznań, volume 17, 2004. [bib]
[10] Self-Stabilization in Distributed Systems – a Short Survey (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In Foundations of Computing and Decision Sciences, volume 25, 2000. [bib]
Refereed Conference Papers
[11] On Time Constraints of Reliable Broadcast Protocols for Ad Hoc Networks with the Liveness Property (Jerzy Brzeziński, Michał Kalewski, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of the 9th Int.\ Conf.\ on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2011), Springer-Verlag, 2012. [bib]
[12] K-resilient Session Guarantees Synchronization Protocol for Mobile Ad-hoc Networks (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Łukasz Piątkowski, Grzegorz Sobański), In Proc.\ of the 9th Int.\ Conf.\ on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2011), Springer-Verlag, 2012. [bib]
[13] Consistency Maintenance of Modern Security Policies (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Piotr Sasak, Michał Szychowiak), In Advanced Computing, Networking and Security (ADCONS 2011) (P. Santhi Thilagam, Alwyn Roshan Pais, eds.), Springer-Verlag, volume 7135, 2012. [bib]
[14] FADE: RESTful Service for Failure Detection in SOA environment (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Jacek Kobusiński), In Parallel Computing Technologies (Victor Malyshkin, ed.), Springer Berlin, volume 6873, 2011. [bib]
[15] From Session Guarantees to Contract Guarantees for Consistency of SOA-Compliant Processing (Jerzy Brzeziński, Arkadiusz Danilecki, Anna Kobusińska, Michał Szychowiak), In Proc.\ of the 3rd Asian Conf.\ on Intelligent Information and Database (ACIIDS 2011) (N.T. Nguyen, C.G. Kim, A. Janiak, eds.), Springer-Verlag, volume 6591, 2011. [bib]
[16] MDL: Metrics Definition Language (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Michał Kalewski, Michał Sajkowski, Tomasz Pawlak), In Proceedings of 3rd International Conference, ACIIDS 2011 (Ngoc Thanh Nguyen, Chong-Gun Kim, Adam Janiak, eds.), Springer-Verlag, volume 6591/2011, 2011. [bib]
[17] Workflow Engine Supporting RESTful Web Services (Jerzy Brzeziński, Arkadiusz Danilecki, Jakub Flotyński, Anna Kobusińska, Andrzej Stroiński), In Proc.\ of the 3rd Asian Conf.\ on Intelligent Information and Database (ACIIDS 2011) (N.T. Nguyen, C.G. Kim, A. Janiak, eds.), Springer-Verlag, volume 6591, 2011. [bib]
[18] Healthcare Integration Platform (Jerzy Brzeziński, Stanisław Czajka, Jacek Kobusiński, Maciej Piernik), In Proc.\ of 5th International Symposium on Medical Information & Communication Technology, (ISMICT 2011), 2011. [bib]
[19] Modality conflict discovery for SOA security policies (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Piotr Sasak, Michał Szychowiak), In Advanced Parallel Processing Technologies 2011 (APPT 2011) (Olivier Temam, Pen-Chung Yew, Binyu Zang, eds.), Springer-Verlag, volume 6965, 2011. [bib] [doi]
[20] A Formal Approach to Replica Consistency in Directory Service (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec, Dariusz Wawrzyniak), In Parallel Processing and Applied Mathematics, Springer-Verlag, volume 6067, 2010. [bib]
[21] Usługi sieciowe REST (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec), In Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego. I Konferencja I3: Internet — Infrastruktury — Informacje, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2009. [bib]
[22] Safety of a Session Guarantees Protocol Using Plausible Clocks (Jerzy Brzeziński, Michał Kalewski, Cezary Sobaniec), In Proc.\ of the 7th Int.\ Conf.\ on Parallel Processing and Applied Mathematics, volume 4967, 2007. [bib]
[23] On the Optimality of Rollback-Recovery Protocol Preserving Session Guarantees (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński), In Proc.\ of 5th Int.\ Symp.\ on Parallel and Distributed Processing and Applications (ISPA 2007), Springer-Verlag, volume 4742, 2007. [bib]
[24] Safety of a Client-Based Version Vector Consistency Protocol of Session Guarantees (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of the Int.\ Conf.\ on Computational Science and Applications (ICCSA 2006), volume 3984, 2006. [bib]
[25] Safety of an Object-Based Version Vector Consistency Protocol of Session Guarantees (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec), In Proc.\ of the 6th Int.\ Conf.\ on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2005), volume 3911, 2006. [bib]
[26] Multi-version Coherence Protocol for Replicated Shared Objects (Jerzy Brzeziński, Jacek Kobusiński, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of the 6th Int.\ Conf.\ on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2005), Springer, volume 3911, 2006. [bib]
[27] Checkpointing and Rollback-Recovery Protocol for mobile systems with MW Session Guarantee (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Michał Szychowiak), In Proc.\ of the 20th IEEE Int.\ Conf.\ on Parallel and Distributed Processing, IEEE Computer Society, 2006. [bib]
[28] Safety of Checkpointing and Rollback-Recovery Protocol for Mobile Systems with RYW Session Guarantee (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński), In Proc.\ of the 8th Int.\ Conf.\ on Enterprise Information Systems: Databases and Information Systems Integration (ICEIS 2006), 2006. [bib]
[29] Bounding Recovery Time in Rollback-Recovery Protocol for Mobile Systems Preserving Session Guarantees (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński), In Proc.\ of the Int.\ Conf.\ on Distributed Operations and Interoperable Systems (DAIS 2006), Springer-Verlag, volume 4025, 2006. [bib]
[30] Safety of Rollback-Recovery Protocol Maintaining WFR Session Guarantee (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński), In Proc.\ of 21th Int.\ Symp.\ on Computer and Information Sciences (ISCIS 2006), Springer-Verlag, volume 4263, 2006. [bib]
[31] Checkpointing and Rollback-Recovery Protocol Integrated with VsSG Protocol for RYW Session Guarantee (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska), In Proc.\ of Int.\ Conf.\ on Parallel and Distributed Computing and Networks, IASTED/ACTA Press, 2006. [bib]
[32] Safety of Recovery Protocol Preserving MW Session Guarantee in Mobile Systems (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska), In Proc.\ of Int.\ Conf.\ on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2006), Springer-Verlag, volume 3984, 2006. [bib]
[33] Safety of a Server-Based Version Vector Protocol Implementing Session Guarantees (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of Int.\ Conf.\ on Computational Science (ICCS2005), volume 3516, 2005. [bib]
[34] Session Guarantees to Achieve PRAM Consistency of Replicated Shared Objects (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of the 5th Int.\ Conf.\ on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2003), volume 3019, 2004. [bib]
[35] From Session Causality to Causal Consistency (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of the 12th Euromicro Conf.\ on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP2004), 2004. [bib]
[36] A Concept of Replicated Remote Method Invocation (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec), In Proc.\ of Int.\ Conf.\ on Computational Science (ICCS2004), volume 3038, 2004. [bib]
[37] An Extended Coherence Protocol for Recoverable DSM Systems with Causal Consistency (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In Proceedings of the International Conference on Computational Science – ICCS 2004, Springer-Verlag, volume 3037, 2004. [bib]
[38] An Extended Atomic Consistency Protocol for Recoverable DSM Systems (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In Proceedings of the 5th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics – PPAM 2003, Springer-Verlag, volume 3019, 2004. [bib]
[39] Low Cost Coherence Protocol for DSM Systems with Processor Consistency (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In Proceedings of the 18th International Symposium on Computer and Information Sciences – ISCIS 2003, Springer-Verlag, volume 2869, 2003. [bib]
[40] An Extended Coherence Protocol for Recoverable DSM Systems with Causal Consistency (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications – PDPTA'03, 2003. [bib]
[41] Replication of Checkpoints in Recoverable DSM Systems (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In Proceedings of the IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Networks – PDCN'2003, 2003. [bib]
[42] Consistency Requirements of Peterson's Algorithm for Mutual Exclusion of \textitn Processes in a Distributed Shared Memory System (Jerzy Brzeziński, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of the 4th Int.\ Conf.\ on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2001), volume 2328, 2002. [bib]
[43] Fast and Low Cost Recovery Techniques for Distributed Shared Memory (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, CSREA Press, 2002. [bib]
[44] Reliability of Distributed Shared Memory Systems (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In Proceedings of the European Conference on Research and Development for Information Society – ISTHmus 2000, 2000. [bib]
[45] PORSHE --- a Reliable Object-Based DSM System (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In Proceedings of the 13th International Symposium on Computer and Information Sciences ISCIS XV, 2000. [bib]
[46] Corba Compliant DSM Service (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec), In Proc.\ of the Int.\ Conf.\ on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'2000), 2000. [bib]
[47] Reliable Services for Distributed Environment (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński), In Proc.\ of the Int.\ Conf.\ on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'2000), 2000. [bib]
[48] Reliable Distributed Platforms Based on Group Communication (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński), In Proc.\ of ISThmus2000, 2000. [bib]
[49] Link-Failure Resilient Group RPC Preserving Causal Order (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak, Dariusz Wawrzyniak), In Proceedings of the 13th International Symposium on Computer and Information Sciences ISCIS’98, 1998. [bib]
[50] Jash: A Platform for Sharing Data in Distributed Java Applications (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec, Michał Szychowiak, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of the 1998 Int.\ Conf.\ on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'98), 1998. [bib]
[51] System z rozproszoną pamięcią współdzieloną dla programów realizowanych w środowisku Java (Jerzy Brzeziński, Krzysztof Oborzyński, Cezary Sobaniec), In Proc.\ of POLMAN98, 1998. [bib]
[52] Wybrane realizacje systemów z rozproszoną pamięcią współdzieloną (Jerzy Brzeziński, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of POLMAN, 1997. [bib]
[53] Page-based Distributed Shared Memory for OSF/DCE (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of the 2nd Int.\ Conf.\ on Parallel Processing and Applied Mathematics, volume 1, 1997. [bib]
[54] RPC-based Coherence Protocols for Distributed Shared Memory (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of the IASTED IC on Prallel and Distributed Computing and Networks, 1997. [bib]
[55] Systemy Rozproszone o Podwyższonej Niezawodności (Jerzy Brzeziński, Juliusz Jezierski, Michał Szychowiak), In Materiały Seminarium NASK i BŁ KGP Miedzeszyn‘97, 1997. [bib]
[56] Problemy zarządzania rozproszoną pamięcią współdzieloną (Jerzy Brzeziński, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of POLMAN, 1996. [bib]
[57] Środowisko Przetwarzania Rozproszonego OSF/DCE (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In III Konferencja Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji POLMAN ‘96, 1996. [bib]
Refereed Workshop Papers
[58] ModCon algorithm for discovering security policy conflicts (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Piotr Sasak, Michał Szychowiak), In 6th Joint Workshop on Information Security -- JWIS 2011, 2011. [bib]
[59] An Extended Home-Based Coherence Protocol for Causally Consistent Replicated Read-Write Objects (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), In International Workshop on Distributed Shared Memory on Clusters – DSM 2003, 2003. [bib]
[60] Cobra --- The Library for Building Reliable Applications Indistributed Environment (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Michał Szychowiak), In Proc.\ of the Austrian-Hungarian Workshop on Distributed and Parallel Systems (DAPSYS'2000), 2000. [bib]
[61] Multi-Coherence Protocol for Distributed Shared Memory (Jerzy Brzeziński, Dariusz Wawrzyniak), In Proc.\ of the 6th IEEE Workshop on Future Trends in Distributed Computing Systems, 1997. [bib]
Other Publications
[62] Doskonalenie mechanizmów i usług wiarygodnej infrastruktury SOA. Etap VI (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Krzysztof Jankiewicz, Michał Kalewski, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Tadeusz Morzy, Michał Sajkowski, Cezary Sobaniec, Michał Szychowiak, Dariusz Wawrzyniak, Paweł T. Wojciechowski), Technical report, CSPUT, 2011. [bib]
[63] Doskonalenie mechanizmów i usług wiarygodnej infrastruktury SOA. Etap V (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Krzysztof Jankiewicz, Michał Kalewski, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Tadeusz Morzy, Michał Sajkowski, Cezary Sobaniec, Michał Szychowiak, Dariusz Wawrzyniak, Paweł T. Wojciechowski), Technical report, CSPUT, 2011. [bib]
[64] Rozproszona usługa odtwarzania stanu procesów biznesowych (Jerzy Brzeziński, Arkadiusz Danilecki, Mateusz Hołenko, Anna Kobusińska, Michał Szychowiak, Piotr Zierhoffer), Technical report, CSPUT, 2010. [bib]
[65] Scenariusze odtwarzania aplikacji w środowisku IBM WebSphere (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Piotr Utrajczak), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[66] Porównanie modeli usług sieciowych w kontekście replikacji (Jerzy Brzeziński, Igor Kupczyński, Maciej Majchrzak, Łukasz Piątkowski, Cezary Sobaniec, Grzegorz Sobański, Dariusz Wawrzyniak), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[67] Failure detection mechanisms in SOA environments (Jerzy Brzeziński, Jarosław Kamiński, Marcin Kaźmierczak, Jacek Kobusiński, Szymon Nowacki, Krzysztof Rosiński), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[68] Failure detection mechanisms in distributed systems based on SOA paradigm (Jerzy Brzeziński, Jacek Kobusiński), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[69] Systemy lokalizowania w inteligentnych budynkach (Jerzy Brzeziński, Piotr Giełda, Paweł Szubert, Jacek Kobusiński), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[70] Analiza mechanizmów komunikacji grupowej w systemach rozproszonych i opartych na paradygmacie SOA (Jerzy Brzeziński, Adam Gawarkiewicz, Jarosław Przybyłowicz, Michał Witkowski, Paweł T. Wojciechowski), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[71] Analiza mechanizmów replikacji w systemach rozproszonych i opartych na paradygmacie SOA (Jerzy Brzeziński, Adam Gawarkiewicz, Jarosław Przybyłowicz, Cezary Sobaniec, Dariusz Wawrzyniak, Michał Witkowski), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[72] OB7-1: Metryki oceny działania systemów SOA (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Michał Sajkowski), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[73] Projekt modułu obliczania metryk oceny dzialania systemów SOA (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Bartosz Nowaczyk, Tomasz Pawlak, Michał Sajkowski, Tomasz Wsuł), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[74] Metryki oceny działania systemów SOA (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Bartosz Nowaczyk, Tomasz Pawlak, Michał Sajkowski, Tomasz Wsuł), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[75] Spójność stanu przetwarzania w odtwarzaniu przetwarzania zorientowanego na usługi (Jerzy Brzeziński, Arkadiusz Danilecki, Anna Kobusińska, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[76] Analysis of reliability mechanisms in distributed SOA-based systems (Jerzy Brzeziński, Arkadiusz Danilecki, Anna Kobusińska, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[77] Analiza metod zarządzania wykonaniem usług w systemach SOA (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Bartosz Kosarzycki, Jakub Misiorny, Łukasz Rek, Michał Sajkowski), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[78] Taksonomia i semantyka błędów w systemach opartych na paradygmacie SOA (Jerzy Brzeziński, Arkadiusz Danilecki, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[79] Fault-tolerant mechanisms in SOA environments (Jerzy Brzeziński, Arkadiusz Danilecki, Mateusz Hołenko, Anna Kobusińska, Filip Rudnicki, Kacper Rzepecki, Michał Szychowiak, Piotr Zierhoffer), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[80] Interaktywne usługi głosowe dla sieci VoIP (Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski), Technical report, CSPUT, 2009. [bib] [pdf]
[81] Concept of formal verification of ORCA security policies (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Piotr Sasak, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[82] ORCA security policy language specification (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Piotr Sasak, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[83] Design of ORCA security policy definition framework (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Piotr Sasak, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[84] Analysis of security policy requirements in SOA-based technologies (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Sebastian Górecki, Piotr Sasak, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[85] Projekt modułu monitorowania aplikacji SOA (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Dariusz Filipiak, Jan Lamecki, Tomasz Ratajczak, Michał Sajkowski), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[86] Analiza metod monitorowania aplikacji SOA (Bartosz Brodecki, Jerzy Brzeziński, Dariusz Dwornikowski, Dariusz Filipiak, Jan Lamecki, Tomasz Ratajczak, Michał Sajkowski), Technical report, CSPUT, 2009. [bib]
[87] Mobilny system klientów (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Piotr Kowalewski, Michał Jagielski), Technical report, CSPUT, 2007. [bib]
[88] Combining client-centric and data-centric consistency models (Jerzy Brzeziński, Dariusz Wawrzyniak), Technical report, CSPUT, 2006. [bib]
[89] Mechanism of Rollback-Recovery in Mobile Systems with Session Guarantees (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2006. [bib]
[90] Mechanism of rollback-recovery in mobile systems with session guarantees (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Michał Szychowiak), Technical report, II-PP, 2006. [bib]
[91] Bounding recovery time in mobile systems (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska), Technical report, CSPUT, 2006. [bib]
[92] Safety of VsSG Protocol Implementing Session Guarantees (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec, Dariusz Wawrzyniak), Technical report, CSPUT, 2005. [bib]
[93] Safety of VoSG Consistency Protocol of Session Guarantees (Jerzy Brzeziński, Cezary Sobaniec), Technical report, CSPUT, 2005. [bib]
[94] Multi-version Approach to the Consistency of Replicated Shared Objects (Jerzy Brzeziński, Jacek Kobusiński, Dariusz Wawrzyniak), Technical report, CSPUT, 2005. [bib]
[95] Mechansim of Rollback-Recovery in Mobile Systems with MR (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Michał Szychowiak), Technical report, II-PP, 2005. [bib]
[96] Rollback-Recovery of MW in Mobile Systems (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2005. [bib]
[97] Recovery of WFR session guarantee in mobile systems (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2005. [bib]
[98] rVsRYW recovery protocol --– implementation and correctness proof (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2005. [bib]
[99] Correctness of rVsMW Rollback-Recovery Protocol for Mobile Systems (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński), Technical report, CSPUT, 2005. [bib]
[100] rVsWFR Recovery Protocol for Mobile Systems (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Michał Szychowiak), Technical report, II-PP, 2005. [bib]
[101] rVsRYW Recovery Protocol --- Implementation and Correctness Proof (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Michał Szychowiak), Technical report, II-PP, 2005. [bib]
[102] Implementacja i porównanie algorytmów detekcji błędów (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Szymon Rdesiński), Technical report, CSPUT, 2004. [bib]
[103] Standardy elektronicznej wymiany danych medycznych w rozproszonych systemach informatycznych (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Artur Serwin), Technical report, CSPUT, 2003. [bib]
[104] Analysis of checkpoint and rollback-recovery techniques in object-based systems (Anna Kobusińska, Jerzy Brzeziński), Technical report, CSPUT, 2002. [bib]
[105] A recovery technique for object-based DSM systems with atomic consistency (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 2001. [bib]
[106] Failure Detectors in Solving the Consensus Problem (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński), Technical report, CSPUT, 2000. [bib]
[107] Reliability mechanisms for Distributed Shared Memory (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 1999. [bib]
[108] Reliable Services for CORBA Environment (Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Jacek Kobusiński, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 1999. [bib]
[109] Prototypowy system ze współdzieloną pamięcią rozproszoną (Jerzy Brzeziński, Krzysztof Oborzyński, Cezary Sobaniec), Technical report, CSPUT, 1997. [bib]
[110] Page-based Distributed Shared Memory for OSF/DCE (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak, Dariusz Wawrzyniak), Technical report, CSPUT, 1996. [bib]
[111] Koncepcja realizacji systemu z rozproszoną pamięcią współdzieloną w środowisku OSF/DCE (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak, Dariusz Wawrzyniak), Technical report, CSPUT, 1996. [bib]
[112] Analiza mechanizmów systemowych środowiska przetwarzania rozproszonego OSF/DCE 1.1 (Jerzy Brzeziński, Michał Szychowiak), Technical report, CSPUT, 1996. [bib]
Powered by bibtexbrowser