dr inż Witold Andrzejewski
Adiunkt
Kontakt
AdresPiotrowo 2
60-965 Poznan
Poland
Email
Telefon+48 61 665-2965
Strona WWWwww.cs.put.poznan.pl/wandrzejewski
Zatrudniony wPolitechnika Poznańska,
Instytut Informatyki
Adiunkt @ Politechnika Poznańska
ja2

Cześć. Nazywam się Witold Andrzejewski. Pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Swój doktorat zdobyłem w roku 2008 na tej samej uczelni.

Moje podstawowe zainteresowania naukowe obejmują optymalizację zapytań do danych o złożonych typach oraz optymalizację eksploracji takich danych, jak również sprzętowa akceleracja (za pomocą GPU) typowych operacji bazodanowych i eksploracji danych. Jeżeli Ciebie również interesuje ta tematyka, możesz zobaczyć na tej stronie listę moich artykułów. Moi studenci mogą również pobrać stąd materiały dydaktyczne do zajęć.

Sieci socjalne
google_plus facebook linked_in research_gate research_gate
Doświadczenie zawodowe
Sty 2015 - Paź 2015
Organizator konferencji
Organizacja konferencji Game Industry Conference poświęconej wszystkim aspektom tworzenia gier komputerowych.
Sty 2013 - Wrz 2013
Główny organizator konferencji
Organizacja warsztatów „GPUs in Databases 2013” podczas 17-tej edycji konferencji ADBIS w roku 2013. Byłem głównym organizatorem i przewodniczącym komisji programowej.
Sty 2012 - Wrz 2012
Główny organizator konferencji
Organizacja warsztatów „GPUs in Databases 2012” podczas 16-tej edycji konferencji ADBIS w roku 2012. Byłem głównym organizatorem i przewodniczącym komisji programowej.
Sty 2012 - Paź 2012
Główny organizator konferencji
Brałem udział w organizacja konferencji „Zjazd Twórców Gier 2012” podczas imprezy Poznań Game Arena organizowanej przez Targi Poznańskie. Byłem głównym kierownikiem ze strony Politechniki Poznańskiej.
Kwi 2011 - Wrz 2012
Przewodniczący ds. materiałów konferencyjnych
Brałem udział w organizacji konferencji ADBIS w roku 2012. Do moich zadań należało dopilnowanie jakości zgłaszanych artykułów i skład materiałów konferencyjnych.
Sty 2010 - Cze 2010
Przewodniczący ds. materiałów konferencyjnych
Brałem udział w organizacji III Krajowej Konferencji Naukowej „Technologie Przetwarzania Danych” KKNTPD2010. Do moich zadań należało dopilnowanie jakości zgłaszanych artykułów i skład materiałów konferencyjnych.
Lis 2008 - Sty 2009
Analityk
Zajmowałem się modelowaniem procesów biznesowych zachodzących w Dziale Badań Naukowych i Projektów Politechniki Poznańskiej. Do moich zadań należało przeprowadzenie wywiadów z pracownikami działów i opracowanie na podstawie uzyskanych informacji formalnych dokumentów opisujących zachodzące tam procesy.
Lis 2008 - teraz
Adiunkt
Od roku 2008 prowadzę badania naukowe oraz działalność dydaktyczną na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej na stanowisku adiunkta.
Paź 2008 - teraz
Nauczyciel akademicki
Prowadzę działalność dydaktyczną na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Uczę tam studentów tematyki związanej z technologiami internetowymi i bazami danych.
Paź 2007 - Paź 2012
Nauczyciel akademicki
Prowadziłem działalność dydaktyczną na Wyższej Szkole Języków Obcych. Uczyłem tam studentów o systemach informatycznych w zarządzaniu.
Maj 2007 - Wrz 2007
Przewodniczący ds. materiałów konferencyjnych
Brałem udział w organizacji II Krajowej Konferencji Naukowej „Technologie Przetwarzania Danych” KKNTPD2010. Do moich zadań należało dopilnowanie jakości zgłaszanych artykułów i skład materiałów konferencyjnych.
Wrz 2007
Administrator systemu informatycznego
Administracja systemem rekrutacji studentów przez internet „Ksantypa 2”.
Sty 2007 - Cze 2007
Projektant i konsultant
Zajmowałem się projektowaniem i konsultacjami podczas implementacji systemu rekrutacji studentów przez internet „Ksantypa 2” współpracującego z systemami dziekanatowymi „Sokrates”.
Maj 2005 - Wrz 2005
Organizator konferencji
Brałem udział w organizacji I Krajowej Konferencji Naukowej „Technologie Przetwarzania Danych” KKNTPD 2005. Do moich zadań należało pomaganie przy zarządzaniu konferencyjnym systemem informatycznym jak również drobne prace związane z organizacją.
Mar 2005 - Wrz 2008
Asystent
W okresie of marca 2005 do września 2008 prowadziłem działalność naukową i dydaktyczną na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej na stanowisku Asystenta.
Lip 2004
Analityk
Pomoc podczas realizacji grantu KBN „Przetwarzanie zapytań analitycznych i eksploracyjnych w hurtowniach danych”.
Lip 2003 - Cze 2004
Projektant i programista
Projekt i implementacja systemu rekrutacji studentów przez internet „Ksantypa” współpracującego z dziekanatowym systemem informatycznym „Sokrates”.
Od 1996
Naukowiec
Stała współpraca z Wydziałem Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej przy opracowywaniu i implementacji metod analizy danych eksperymentalnych.
1996
Projektant i programista
Współpraca z Karolinska Institute, Royal Academy w Sztokholmie. Opracowanie i implementacja programu do korekcji i analizy danych pobranych z mikrokalorymentru DSC-4.
Nauka
Mar 2005 - Wrz 2008
Doktor Nauk Technicznych
Otrzymałem stopień naukowy Doktora Nauk Technicznych od Politechniki Poznańskiej w październiku 2008 roku. Moja praca doktorska, zatytułowana „Indeksowanie Danych Sekwencyjnych” (ang. „Indexing od Sequential Data”), była kontynuacją moich badań rozpoczętych podczas przygotowywania pracy magisterskiej. Dotyczyła ona indeksowania sekwencji zbiorów danych dyskretnych w celu wspierania złożonych zapytań dotyczących sekwencji. Opracowane przeze mnie indeksy wspierają zapytania o nadsekwencje, podsekwencje (nieciągłe) oraz podsekwencje podobne. Moja praca doktorska otrzymała wyróżnienie.
Paź 2003 - Lut 2005
Magister
Otrzymałem tytuł zawodowy Magistra od Politechniki Poznańskiej w lutym 2005. Moja praca magisterska, zatytułowana „Indeks dla sekwencji zbiorów” dotyczyła problemu indeksowania sekwencji zbiorów oznaczonych znacznikami czasowymi w celu przyspieszenia realizacji zapytań o nadsekwencje, podsekwencje oraz podsekwencje podobne. Praca otrzymała najwyższą ocenę wówczas dostępną.
Paź 2000 - Lip 2003
Inżynier
Otrzymałem tytuł zawodowy Inżyniera od Politechniki Poznańskiej w lipcu 2003 roku. Moja praca inżynierska była zatytułowana „Hierarchiczny Indeks Bitmapowy dla zbiorów” i opisywała nowy index dla zbiorów danych dyskretnych wspierający zapytania o nadzbiory, podzbiory i zapytania przybliżone. Praca otrzymała najwyższą ocenę wówczas dostępną.
Granty
Cze 2013 - Gru 2013
Grant dla Młodej Kadry 91-554/13 MK
Grant dla młodych naukowców zatytułowany „Odkrywanie wzorców kolokacji przestrzennych przy użyciu procesorów kart graficznych”.
Kwi 2007 - Kwi 2008
Grant promotorski N206 011 32/1221
Grant promotorski pt. „Indeksowanie danych sekwencyjnych” związany z przygotowaniami do napisania pracy doktorskiej.
Osiągnięcia i nagrody
2005
Wyróżnienie
Wyróżnienie w konkursie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie techniki.
2005
Wyróżnienie
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepszą pracę magisterską z informatyki.
2005
Stypendium
Nagroda Funduszu Stypendialnego PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza za najlepszą pracę magisterską.
2005
Osiągnięcie
Politechnika Poznańska, studia magisterskie ukończone pół roku wcześniej, z oceną bardzo dobrą, tytuł magistra, medal dla wyróżniającego się absolwenta Politechniki Poznańskiej (tylko 3 studentów całej Politechniki Poznańskiej każdego roku otrzymuje taką nagrodę).
2004/2005
Stypendium
stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
2004
Stypendium
Stypendium im. Jana Adolfa Goreckiego;
2003/2004
Stypendium
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
2003
Osiągnięcie
Politechnika Poznańska, ukończone studia inżynierskie z oceną celującą, tytuł inżyniera.
2002/2003
Stypendium
Stypendium za dobre wyniki w nauce.
2001/2002
Stypendium
Stypendium za dobre wyniki w nauce.
2000
Nagroda
I miejsce w Konkursie grafiki komputerowej „Grafkom 2000”.
1998/1999
Stypendium
Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
1998
Nagroda
II miejsce w Konkursie grafiki komputerowej „Grafkom 1998”.
1998
Osiągnięcie
Udział w zawodach II stopnia Olimpiady geograficznej.
1998
Nagroda
Nagroda II stopnia Rady Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia w nauce.
1997/1998
Stypendium
Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
1997
Osiągnięcie
Udział w finale Konkursu grafiki komputerowej „Grafkom 1997”.
Umiejętności
Programowanie
C/C++
Java
Javascript
PHP
Systemy operacyjne
Linux
Windows
Grafika komputerowa
OpenGL
WebGL
DirectX
GLSL
HLSL
Progr. równoległe
CUDA
OpenCL
SZBD
Oracle
PostgreSQL
MySQL
Technologie sieciowe
HTML5
CSS3
PHP
J2EE
XML
Inne
Nauczanie