dr inż. Michał Szychowiak

stanowisko:
adiunkt w Zakładzie Systemów Informatycznych/Grupa Systemów Rozproszonych
dziedzina badań naukowych:
systemy wiarygodne (w szczególności niezawodność przetwarzania rozproszonego)
profile w repozytoriach naukowych:
Thomson Reuters ResearcherID
Open Researcher and Contributor ID
Google Scholar
Publons
Arnet Miner
terminy konsultacji:
 W okresie międzysemestralnym konsultacje nie odbywają się.
Terminy konsultacji w nowym semestrze zostaną ustalone po rozpoczęciu zajęć.
kontakt:
Centrum Wykładowe PP
Instytut Informatyki, pok. 4
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
tel. 61 665 29 64, fax. 61 877 15 25
e-mail: michal.szychowiak@cs.put.poznan.pl

2022-03-03 15:09
Cyberwojna na własną rękę

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z komunikatem dotyczącym angażowania się w "hackerskie" działania związane z sytuacją za naszą granicą: priority_high.

2021-10-26 14:13
Chętni do CtF

Jeśli wśród Państwa, studentów, są chętni do pobawienia się zadaniami Capture the Flag z bezpieczeństwa, to proszę się do mnie zgłosić.

2020-08-25 09:37
Dwugłos Nauki 2020

Publikacja Polskiej Akademii Nauk z serii Dwugłos Nauki "Cybernetyka Bezpieczeństwo Prywatność".

Polecam zainteresowanym problematyką prywatności w dobie tzw. nowoczesnych technologii.

2020-01-20 15:20
Skrypt

Aktualny skrypt do ćwiczeń z Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych dostępny w sprzedaży w księgarniach, m.in. Poznańskiej Księgarni Akademickiej. Polecam nie tylko studentom!


2019-02-20 10:00
DIME

DIME (Difficult and Important Made Easy) is a TEDx-like short speech session open for general public. That one, "Keep your fingers crossed. The future is coming...", was recorded at the 33rd IFIP (International Federation for Information Processing) World Computing Congress 2018.

Prace dyplomowe

Jako wzorzec pracy dyplomowej proszę wykorzystać następujący szablon w formacie LaTeX  archive lub MS Word  insert_drive_file
W serwisie wydziałowym dostępna jest informacja o zasadach redakcji prac dyplomowych. Warto również zapoznać się z uwagami przygotowanymi przez dra C. Sobańca. Przypominam, iż prace dyplomowe należy obowiązkowo złożyć w serwisie eStudent, zgodnie z instrukcją.
Obszar zagadnień, z których odpytuję na egzaminie dyplomowym:
 • content_pasteEgzamin dyplomowy inżynierski
  Sieci komputerowe:
  • metody dostępu do medium (MAC)
  • technologie VLAN
  • routing dynamiczny
  Systemy rozproszone:
  • konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego + przykładowe algorytmy
  • problem detekcji zakończenia i przykładowe algorytmy jego rozwiązania
  Bezpieczeństwo:
  • modele uwierzytelniania
  • modele kontroli dostępu
  • szyfrowanie symetryczne i asymetryczne
  • funkcje protokołu IPsec
  • problem przepełnienia bufora
  • ataki odmowy dostępu do usług (Denial of Service)
 • content_pasteEgzamin dyplomowy magisterski
  tematy z poziomu inżynierskiego oraz ponadto:
   
  Systemy wysokiej niezawodności:
  • wsteczne odtwarzanie stanu przetwarzania rozproszonego
  • problemy rozproszonego uzgadniania w środowisku zawodnym
  • niezawodne zatwierdzanie transakcji rozproszonych
Pozostałe informacje na stronie Wydziału: o pracy dyplomowej web oraz obronie web.