Michał Boroń

Systemy Operacyjne

Spis treści

Przygotowanie środowiska

Na zajęciach konieczny będzie dostęp do systemu Linux (wystarczy terminal). Najlepiej zainstalować Linux (np. Debian, Ubuntu) natywnie na własnej maszynie. Dobrym rozwiązaniem jest również użycie maszyny wirtualnej (np. z VirtualBox). Przykładowe instrukcje (ang.) link. Zapasowym rozwiązaniem może być wykorzystanie jslinux (Fedora) link lub zalogowanie się przez ssh do serwera Linux. Korzystając z programu Putty można połączyć się z serwerem polluks (login infXXXXXX, gdzie XXXXXX to numer indeksu).

Zasady zaliczenia przedmiotu

Skutki nieobecności: Zaliczenie polega na wykonywaniu kolejnych zleconych przez prowadzącego zadań. Zadania będą formułowane zgodnie z listą zagadnień link.

Istnieje możliwość zmiany terminu poprawkowego na termin w letniej (nie poprawkowej) sesji egzaminacyjnej pod warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkie osoby z danej podgrupy, których dotyczy zaliczenie poprawkowe.

Materiały do zajęć

Materiały dodatkowe