Bartosz Bębel

Praca naukowa

Zainteresowania

do góry

Publikacje

Listy publikacji

Monografie, książki, rozdziały w książkach

 1. Wrembel R., Bębel B.: Oracle. Projektowanie rozproszonych baz danych. HELION, 2003, ISBN: 83-7197-951-7
 2. Bębel B., Morzy M., Królikowski Z., Wrembel R.: Konstruowanie hurtowni danych i projektowanie ich schematów logicznych, rozdział w książce: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych (ed. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc), Poznań, 2003
 3. Bębel B.: Transakcyjne odświeżanie magazynów danych. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, 2005
 4. Bębel B., Krzyżagórski P., Kujawa M., Morzy M., Morzy M.: Formal Model for Sequential OLAP, w: Information Technology and its Applications. NAKOM, 2011, ISBN: 978-83-89529-82-4
do góry

Artykuły naukowe w czasopismach zagranicznych i krajowych

 1. Bębel B., Królikowski Z., Olszewski A., Wrembel R.: Ocena efektywności systemów ROLAP i MOLAP. Pro Dialog (Polish Information Processing Society Journal), no. 14, 2002, ISBN 83-86969-43-1, ISSN 0867-6011
 2. Bębel B., Królikowski Z.: Problemy przetwarzania w hurtowniach danych. Zeszyty Naukowe WSKiZ - Seria Informatyka, Poznań, 2003
 3. Bębel B., Wrembel R., Królikowski Z.: Transaction Concepts of Data Warehouses. Pro Dialog (Polish Information Processing Society Journal), no. 18, 2004, ISBN 83-89529-00-9, ISSN 0867-6011
 4. Bębel B., Wrembel R., Królikowski Z.: Transaction Concepts for Data Warehousing. UPGRADE. The European Journal for the Informatics Professional, http://www.upgrade-cepis.org, Vol. V, No. 6, December 2004, pp. 51-54 (www)
 5. Bębel B., Wrembel R., Królikowski Z.: The Framework for Detecting and Propagating Changes from Data Sources Structure into a Data Warehouse. Foundations of Computing & Decision Sciences, vol. 30, No. 4, pp. 361-372, (Wyd. Naukowe PP), 2005.
 6. Bębel B., Wrembel R., Królikowski Z.: Formal Approach to Modelling a Multiversion Data Warehouse. Bulletin of the The Polish Academy of Sciences, Vol. 54, No. 1, 2006, pp. 51-62 (www)
 7. Wrembel R., Bębel B.: Metadata Management in a Multiversion Data Warehouse. Journal on Data Semantics VIII (ed. Springer-Verlag - LNCS 4380), ISBN/ISSN 978-3-540-70663-2/1861-2032, 2007, pp. 118-157.
 8. Bębel B., Morzy T., Królikowski Z., Wrembel R.: Formal model of time point-based sequential data for OLAP-like analysis. Bulletin of the The Polish Academy of Sciences, Vol. 62, No. 2, 2014, pp. 331-340, ISSN (Online) 2300-1917, DOI: 10.2478/bpasts-2014-0032 (www, bibtex, SIN PP)
do góry

Opublikowane referaty naukowe (zagraniczne i krajowe) w materiałach konferencyjnych

 1. Bębel B., Matysiak M.: Sokrates - information system for education management. EUNIS'2000, Poznań, Poland, 2000
 2. Bębel B., Morzy M.: Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych. 6. Konferencja PLOUG'2000 - "Systemy informatyczne w dobie Internetu", Zakopane, Poland, 2000
 3. Królikowski Z., Bębel B.: Performance Evaluation of Genetic and Combinatorial Algorithms in Multiquery Optimization in Advanced Database Systems. 15th International Symposium on Computer and Information Sciences ISCIS'2000, Istanbul, Turkey, 2000
 4. Królikowski Z., Morzy T., Bębel B.: Comparison of Genetic and Tabu Search Algorithms in Multiquery Optimization in Advanced Database Systems. 1st Biennial International Conference on Advances in Information Systems - ADVIS'2000 (ed. Springer-Verlag - LNCS), Izmir, Turkey, 2000
 5. Bębel B., Wrembel R.: Hierarchical Materialisation of Methods in OO Views: Design, Maintenance, and Experimental Evaluation. Proc. of the ACM 4th International Workshop on Data Warehousing and OLAP - DOLAP'2001, Atlanta, USA, 2001
 6. Bębel B., Jankiewicz K.: Wykorzystanie oprogramowania Oracle Designer do budowy systemów informatycznych. Materiały II Seminarium PLOUG - "Metodyka i nowe narzędzia ORACLE projektowania systemów informatycznych", Warszawa, Poland, 2001
 7. Bębel B., Królikowski Z., Wrembel R.: On Methods Materialization in Object-Relational Data Warehouse. ADVIS'2002 Second Biennial International Conference on Advances in Information Systems, LNCS 2457, Izmir, Turkey, 2002
 8. Bębel B., Wrembel R.: Method Materialization Using the Hierarchical Technique: Experimental Evaluation. JCKBSE 2002 Fifth Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering Maribor, Slovenia, 2002
 9. Bębel B., Wrembel R.: Replikacja danych w bazach danych Oracle9i. Materiały VII Seminarium PLOUG, Warszawa, Poland, 2003
 10. Wrembel R., Bębel B.: Schema Management in a Multiversion Data Warehouse. The First Symposium on Database, Data Warehousing and Knowledge Discovery, InterSymp'2003 Baden Baden, Germany, 2003, ISBN 83-7314-141-3
 11. Bębel B., Królikowski Z., Wrembel R.: Magazyny danych - przegląd technologii. Proc. of the Practical Application of Data Warehouse and Business Intelligence Systems (Praktyczne zastosowanie hurtowni danych i inteligencja biznesowa), Computer Science Promotion Center (Centrum Promocji Informatyki), Warsaw, Poland, October, 2003
 12. Bębel B., Morzy T., Wrembel R.: Querying a Multiversion Data Warehouse. The Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science SOFSEM 2004, Merin, Czech Republic, 2004, ISBN 80-86732-19-3, pp. 28-37
 13. Bębel B., Eder J., Koncilia C., Morzy T., Wrembel R.: Creation and Management of Versions in Multiversion Data Warehouse. The 19th Annual ACM Symposium on Applied Computing SAC 2004, Nicosia, Cyprus, March 14 -17, 2004
 14. Bębel B., Królikowski Z., Morzy T., Wrembel R.: Transaction Concepts for Supporting Changes in Data Warehouses. 6th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS 2004, Porto, Portugal, April 14 - 17, 2004
 15. Wrembel R, Bębel B., Zadrożna A..: Implementowanie hurtowni danych - zagadnienia techniczne. Proc. of the Practical Application of Data Warehouse and Business Intelligence Systems (Praktyczne zastosowanie hurtowni danych i inteligencja biznesowa), Computer Science Promotion Center (Centrum Promocji Informatyki), Warsaw, Poland, March 24, 2004
 16. Bębel B., Wrembel R., Czejdo B.: Storage Structures for Sharing Data in Multiversion Data Warehouse. Proc. of 6th International Baltic Conference on Data Bases and Information Systems BalticDB&IS'2004, Riga, Latvia, June 6 - 9, 2004, pp. 218-231
 17. Bębel B.: Zastosowanie Oracle Business Intelligence Beans w budowaniu aplikacji OLAP. 10. Konferencja PLOUG'2004 - "Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie", Zakopane, Poland, 2004
 18. Wrembel R., Bębel B., Morzy T.: Implementation and Evaluation of Storage Structures for Data Sharing in a Multiversion Data Warehouse. SOFSEM 2005 Communications, 31st Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Liptovsky Jan, Slovak Republic, January 22 - 28, 2005, ISBN 80-969255-4-7, pp. 91-100.
 19. Bębel B., Wrembel R., Królikowski Z.: A Transactional Refreshment of Multiversion Data Warehouse. Proc. of the 2-nd International Conference "Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application" ACSN'2005, Lwów, Ukraina, September 21-23, 2005.
 20. Bębel B., Królikowski Z., Wrembel R.: Dynamika magazynów danych - analiza problemu i propozycje implementacji. Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych, KKNTPD'2005, Poznań, 26-28.09. 2005, ISBN 83-7143-354-9, pp. 403-415.
 21. Bębel B., Guzewicz R., Majchrzak T., Wrembel R.: Problematyka implementacji wielowersyjnego magazynu danych. Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych, KKNTPD'2005, Poznań, 26-28.09. 2005, ISBN 83-7143-354-9, p. 416-428.
 22. Wrembel R., Bębel B.: Metadata Management in a Multiversion Data Warehouse. Proc. of the International Conference on Ontologies, Databases and Applications of Semantics ODBASE'2005, Agia Napa, Cyprus, 31.10 - 04.11 2005, pp. 1347-1364 (ed. Springer-Verlag - LNCS 3761) (ISSN: 0302-9734, ISBN 3-540-29738-3).
 23. Bębel B., Jezierski J., Wrembel R.: Porównanie wydajności hurtowni danych ROLAP i MOLAP w Oracle 10g. Materiały XI Krajowej Konferencji PLOUG'2005 - "Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie", ISSN 1641-2117, Zakopane, 2005, pp. 215-226.
 24. Bębel B., Królikowski Z., Wrembel R.: Managing Multiple Real and Simulation Business Scenarios by Means of a Multiversion Data Warehouse. Proc. of International Conference on Business Information Systems (BIS), Austria, 2006, Lecture Notes in Informatics,GI-Edition, ISBN 2-88579-179-X, 2006, pp. 102-113.
 25. Bębel B., Królikowski Z., Wrembel R.: Managing Evolution of Data Warehouses by Means of Nested Transactions. Proc. of the ADVIS'2006 Fourth Biennial International Conference on Advances in Information Systems, October 2006, Izmir, Turkey, (ed. Springer-Verlag - LNCS 4243), 2006, pp. 119-128.
 26. Krawczyk J., Wrembel R., Bębel B.: Efektywność OLAP w implementacji wielowymiarowej na przykładzie Oracle10g. Konferencja Hurtownie danych i Business Intelligence, Poland, 2006.
 27. Andrzejewski W., Bębel B.: FOCUS: An Index FOr ContinuoUS Subsequence Pattern Queries. Proc. of the 16th East European Conference Advances in Databases and Information Systems ADBIS 2012, Poznań, Poland, September 18-21, 2012 (ed. Springer-Verlag - LNCS 7503), 2012, pp. 29-42.
 28. Bębel B., Morzy M., Morzy T., Królikowski Z., Wrembel R.: OLAP-Like Analysis of Time Point-Based Sequential Data. Proc. of the 31st International Conference on Conceptual Modeling (ER 2012), MOREBI Workshop, Florence, Italy, October 15-18, 2012 (ed. Springer-Verlag - LNCS 7518), 2012, pp. 153-161.
 29. Bębel B., Cichowicz T., Morzy T., Rytwiński F., Wrembel R., Koncilia C.: Sequential Data Analytics by Means of Seq-SQL Language Proc. of 26th International Conference, DEXA 2015, Valencia, Spain, September 1-4, 2015, (Q. Chen et al. (Eds.): DEXA 2015, Part I, LNCS 9261, pp. 416-431, DOI: 10.1007/978-3-319-22849-5-28). (LNCS 9261, SIN PP)
 30. Andrzejewski W., Bębel B., Kłosowski S., Łukaszewski B., Wrembel R., Bakkalian G.: Searching for Patterns in Sequential Data: Functionality and Performance Assessment of Commercial and Open-Source Systems. Proc. of the 35th International Conference on Conceptual Modeling (ER 2016), MOREBI Workshop, Gifu, Japan, November 14-17, 2016 (ed. Springer-Verlag - LNCS 9975), 2016, pp. 91-101. (LNCS 9975, SIN PP)
do góry

Prace badawcze niepublikowane - raporty instytutowe

 1. Królikowski Z., Bębel B.: Symulator optymalizacji wykonywania zapytań w zaawansowanych systemach baz danych. Raport IIPP RB-002/2000
 2. Królikowski Z., Bębel B.: Metody optymalizacji zbioru zapytań w zaawansowanych aplikacjach systemów baz danych. Raport IIPP RB-003/2000
 3. Królikowski Z., Bębel B.: Wykorzystanie algorytmów genetycznych w optymalizacji wykonania zapytań w zaawansowanych systemach baz danych. Raport IIPP RB-004/2000
 4. Królikowski Z., Kijo P., Bębel B., Małkowska K.: Implementacja modułu "Materiały dydaktyczne" w internetowym systemie informacyjnym Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Raport II - RB 011/03, 2003
 5. Królikowski Z., Skrzypczak P., Bębel B., Małkowska K.: Projekt i implementacja modułu "Ocena zajęć" w internetowym systemie informacyjnym wydziału uczelni wyższej. Raport II - RB 012/03, 2003
 6. Królikowski Z., Wolski M., Bębel B., Małkowska K.: Aplikacje analityczne systemu informatycznego obsługi dziekanatu "Sokrates". Raport II - RB 013/03, 2003
 7. Królikowski Z., Bębel B.: Ocena metod pielęgnacji perspektyw materializowanych w hurtowniach danych. Raport II - RB 015/03, 2003
 8. Bębel B., Królikowski Z., Jezierski J., Małkowska K., Masewicz M., Morzy M.: Technologia hurtowni danych dla zarządzania przedsiębiorstwem. Raport II - RB 016/03, 2003
 9. Królikowski Z., Bębel B., Hoffmann P.: Projektowanie hurtowni danych - próba podejścia globalnego. Raport II - RB 017/03, 2003
 10. Królikowski Z., Tomaszewski M., Bębel B., Wrembel R.: Analiza struktur fizycznych w magazynach danych, Raport naukowo - badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej - RB 004/04, Poznań, 2004.
 11. Królikowski Z., Bębel B., Wasiak R., Wojciechowski M.: Moduł dostępu do systemu informatycznego obsługi dziekanatu przez interfejs WWW, Raport naukowo - techniczny Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej - RB 006/04, Poznań, 2004.
 12. Bębel B., Wrembel R., Królikowski Z., Morzy T.: Aspekt dynamiczny magazynu danych, Raport naukowo - badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej - RB 002/05, Poznań, 2005.
 13. Bębel B., Wrembel R., Królikowski Z., Morzy T.: Dynamika w magazynie danych - dyskusja istniejących rozwiązań, Raport naukowo - badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej - RB 003/05, Poznań, 2005.
 14. Bębel B., Wrembel R., Królikowski Z., Morzy T.: Wielowersyjny magazyn danych, Raport naukowo - badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej - RB 005/05, Poznań, 2005.
 15. Bębel B., Wrembel R., Królikowski Z., Morzy T.: Transakcje w magazynach danych, Raport naukowo - badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej - RB 006/05, Poznań, 2005.
 16. Wiliński M., Bębel B.: Projekt i implementacja systemu do zarządzania domami studenckimi, Raport naukowo - badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej - RB 017/09, Poznań, 2009.
 17. Bębel B.: Model przetwarzania OLAP dla danych sekwencyjnych, Raport naukowo - badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej - RB 23/10, Poznań, 2010.
 18. Bębel B., Cichowicz T., Morzy T., Rytwiński F., Wrembel R., Koncilia C.: Sequential Data Analyticsby Means of Seq-SQL Language, Raport naukowo-badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej - RA-8/15, Poznań, 2015.
 19. Nowicki A., Bębel B.: Przegląd i ocena porównawcza technik replikacji danych dla środowisk mobilnych, Raport naukowo-badawczy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej - RB-1/17, Poznań, 2017.
do góry

Inne

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

do góry

Członkostwo w komitetach organizacyjnych konferencji

do góry
Ostatnia modyfikacja: 2022.03.01. XHTML, CSS