Konsultacje

Semestr zimowy 2020/2021

ul. Piotrowo 2, budynek BT, pok. 2.6.5
sroda 12.00 - 13.00


Semestr zimowy

  1. Podstawy programowania - Bioinformatyka, rok1, sem 1

Semestr letni

  1. Algorytmy i Struktury Danych - Informatyka, rok 1, sem 2
  2. Algorytmy i Struktury Danych - Bioinformatyka, rok 1, sem 2
  3. Pracownia licencjacka - Bioinformatyka, rok 3, sem 2
  4. Analiza danych wysokoprzepustowych - Bioinformatyka, studia 2st, rok 1, sem 2,
  5. Zmienność strukturalna genomów - Bioinformatyka, studia 2st, rok 2, sem 4,
  6. Mikromacierze - Bioinformatyka, rok 3, sem 1