PUBLIKACJE
Stan na dzień 2 stycznia 2022 roku.
Powrót do strony głównej
91. (redakcja naukowa, współredaktor: M. Morzy) Informatyka w zarządzaniu, Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Poznań-Warszawa 2014, stron 163.
105. (współautorzy: B. Szyszka, T. Hoffmann) An Interval Version of Kuntzmann-Butcher Method for Solving the Initial Value Problem, Computational Methods for Differential Equations 10 (1) (2022), 44 ‒ 60,
DOI: 10.22034/cmde.2020.39203.1720
104. (współautor: M. A. Jankowska) Interval Versions for Special Kinds of Explicit Linear Multistep Methods, Results in Applied Mathematics 6 (2020), 100104,
DOI: 10.1016/j.rinam.20020.100104.
103. (współautor: M. A. Jankowska) The First Approach to the Interval Generalized Finite Difference, in: Parallel Processing and Applied Mathematics, Part II (editors: R. Wyrzykowski et al.), Lecture Notes in Computer Science 12044 (2020), 384 – 394,
DOI: 10.1007/978-3-030-43222-5_34.
102. (współautorzy: M. A. Jankowska, T. Hoffmann) An Interval Method of Second Order for Solving an Elliptical BVP, in: Parallel Processing and Applied Mathematics, Part II (editors: R. Wyrzykowski et. al.), Lecture Notes in Computer Science 12044 (2020), 407 – 417,
DOI: 10.1007/978-3-030-43222-5_36.
101. (współautor: M. A. Jankowska) Interval Methods of Adams-Bashforth Type with Variable Step Size, Numerical Algorithms 84 (2) (2020), 651 – 678,
DOI: 10.1007/s11075-019-00774-y (2019).
100. Nakao's Method and an Interval Difference Scheme of Second Order for Solving the Elliptic BVP, Computational Methods in Science and Technology 25 (2) (2019), 33 – 46,
DOI: 10.12921/cmst.2019.0000016.
99. (współautor: B. Szyszka) Interval Runge-Kutta Methods with Variable Step Size, Computational Methods in Science and Technology 25 (1) (2019), 33 – 46,
DOI: 10.12921/cmst.2019.0000006.
98. (współautor: T. Hoffmann) Interval Difference Methods for Solving the Poisson Equation, in: Differential and Difference Equations with Applications (editors: S. Pinelas, T. Caraballo, P. Kloeden, J. R. Graef), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 2030 (2018), 259 – 270.
97. (współautor: M. A. Jankowska) Interval Versions of Milne's Multistep Methods, Numerical Algorithms 79 (1) (2018), 87 – 105,
DOI: 10.1007/s11075-017-0429-3 (2017).
96. (współautorzy: M. A. Jankowska, T. Hoffmann) On Interval Predictor-Corrector Methods, Numerical Algorithms 75 (3) (2017), 777 – 808,
DOI: 10.1007/s11075-016-0220-x (2016).
95. (współautor:  T. Hoffmann) Solving the Generalized Poisson Equatio in Proper and Directed Interval Arithmetic, Computational Methods in Science and Technology 22 (4) (2016), 225 – 332.
94. (współautorzy:  M. A. Jankowska, T. Hoffmann) Application of an Interval Backward Finite Difference Method for Solving the One-Dimensional Heat Conduction Problem, Control and Cybernetics 44 (4) (2015), 463 – 480.
82. Selected Interval Methods for Solving the Initial Value Problem, Publishing House of Poznań Univerisity of Technology, Poznań 2009, pp. 203.
92. (redakcja naukowa, współredaktor: M. Morzy) Social Aspects of Business Informatics – Concepts and Applications, Scientific Papers of the Polish Information Processing Society Scientific Council, Poznań-Warsaw 2014, pp. 105.
93. (współautor:  M. Wolf) A Note on the Singh Six-order Variant of Newton's Method, Computational Methods in Science and Technology 21 (4) (2015), 261 – 264.
90. (współautor:  T. Hoffmann) Finding Optimal Numerical Solution in Interval Version of Central Difference Method for Solving the Poisson Equation, Chapter 5 in: Data Analysis – Selected Problems (editors: M. Łatuszyńska, K. Nermend), Scientific Papers of the Polish Information Processing Society Scientific Council, Szczecin-Warsaw 2013, 79 – 88.
89. (współautorzy:  T. Hoffmann, B. Szyszka) Interval Version of Central Difference Method for Solving the Poisson Equation in Proper and Directed Interval Arithmetic, Foundations of Computing and Decision Sciences 38 (3) (2013), 193 – 206.
88. (współautor:  T. Hoffmann) Solving the Poisson Equation by an Interval Method of the Second Order, Computational Methods in Science and Technology 19 (1) (2013), 13 – 21.
85. Język prograowania Delphi, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2012, stron 577.
Pobierz książkę (format PDF). Rozmiar: 1,39 MB.
87. (współautor:  B. Szyszka) A Central-Backward Difference Interval Method for Solving the Wave Equation, in: Applied Parallel and Scientific Computing (editors: P. Manninen, P. Öster), Lecture Notes in Computer Science 7782 (2013), 13 – 21.
65. (współautor: R. Domański) Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, tom CXIII, Warszawa 2003, stron 171.
86. A Résumé on Interval Runge-Kutta Methods, Mathematica Applicanda (Matematyka Stosowana) 40 (1) (2012), 39 – 52.
84. An Interval Version of the Crank-Nicolson Method – the First Approach, in: Applied Parallel and Scientific Computing, Part II (editor: K. Jónasson), Lecture Notes in Computer Science 7134 (2012), 120 – 126.
XXX. On Realization of Floating-Point Directed Interval Arithmetic, 2012, nie opublikowane.
Pobierz artykuł (format PDF). Rozmiar: 162 kB.
81. An Interval Difference Method for Solving the Poisson Equations – the First Approach, Pro Dialog 24 (2008), 49 – 61.
80. (współautorzy: K. Gajda, M. A. Jankowska, B. Szyszka) A Survey of Interval Runge-Kutta and Multistep Methods for Solving the Initial Value Problem, in: Parallel Processing and Applied Mathematics (editors: R. Wyrzykowski, J. Dongmara, K. Karczewski, J. Wasniewski), Lecture Notes in Computer Science 4967 (2008), 1361 – 1371.
79. (współautor: M. A. Jankowska) An Interval Version of the Backward Differentiation (BDF) Method, SCAN 2006 Conference Post-Proceedings, IEEE-CPS Product No. E2821 (2007).
78. Multistep Interval Methods of Nyström and Milne-Simpson Type, Computational Methods in Science and Technology 13 (1) (2007), 23 – 39.
77. On Multistep Interval Methods for Solving the Initial Value Problem, Journal of Computational and Applied Mathematics 199 (2007), 229 – 237.
76. (współautor: M. A. Jankowska) On Interval Methods of BDF Type for Solving the Initial Value Problem, Pro Dialog 22 (2007), 39 – 59.
75. (współautor: K. Gajda) Sympletic Interval Methods for Solving Hamiltonian Problems, Pro Dialog 22 (2007), 27 – 37.
74. (współautor: M. A. Jankowska) On Two Families of Implicit Interval Methods of Adams-Moulton Type, Computational Methods in Science and Technology 12 (2) (2006), 109 – 113.
73. (współautor: J. Kniat) O obliczeniach przedziałowych w systemie Mathematica, Pro Dialog 20 (2005), 81 – 93.
72. O złożoności obliczeniowej wybranych metod przedziałowych rozwiązywania zagadnienia początkowego, Pro Dialog 20 (2005), 55 – 70.
71. (współautor: M. A. Jankowska) Założenia systemu IMM do rozwiązywania zagadnienia początkowego przedziałowymi metodami wielokrokowymi, Pro Dialog 19 (2005), 117 – 134.
70. Implicit Intrval Methods for Solving the Initial Value Problem, Numerical Algorithms 37 (2004), 241 – 251.
69. (współautor: B. Szyszka) On Representations of Coefficients in Implicit Interval Methods of Runge-Kutta Type, Computational Methods in Science and Technology 10 (1) (2004), 57 – 71.
68. (współautorzy: W. Gotycz, G. I. Hruzik, B. Szyszka) TARPAK – program do optymalizacji wtórnego przerobu drewna przy zastosowaniu metod numerycznych, Pro Dialog 18 (2004), 119 – 130.
59. Borland Delphi 5 Professional – Object Pascal, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 51, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2000, stron 1067.
66. (współautorzy: W. Iszkowski et al.) Polska informatyka w Unii Europejskiej, Raport 3. Kongresu Informatyki Polskiej, 2 – 4 czerwca 2003 roku, Warszawa-Poznań 2003.
67. (współautorzy: G. I. Hruzik, W. Gotycz, B. Szyszka) Zastosowanie metod numerycznych do optymalizacji wtórnego przerobu drewna, Przemysł Drzewny 3 (2004), 26 – 28.
64. (współautor: M. A. Jankowska) On Explicit Interval Methods of Adams-Bashforth Type, Computational Methods in Science and Technology 8 (2) (2002), 46 – 57.
63. An Implementation of the Weidlich Socio-Spatial Dynamics Model – A Peractical Approach, in: Cities and Regions in an Enlarging European Union (editor: R. Domański), Studia Regionalia 10 (2002), 29 – 33.
12. Numerical Solutions of the N-body Problem, D. Reidel Publishing Co., Dordrecht 1985, pp. 242.
61. Delphi 5 Professional. Encyklopedia języka programowania Object Pascal i asemblera wewnętrznego, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 50, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2001, stron 407 (książka z CD-ROM-em).
62. (współautor: M. A. Jankowska) Implicit  Interval Multistep Methods for Solving the Initial Value Problem, Computational Methods in Science and Technology 8 (1) (2002), 17 – 30.
60. Using Polynomials of Variable Degrees for Solving the Relatiive N-Body Problem, Computational Methods in Science and Technology 7 (2) (2001), 47 – 63.
58. (współautorzy: K. Gajda, B. Szyszka) Three- and Four-Stage Implicit Interval Methods of Runge-Kutta Type, Computational Methods in Science and Technology 6 (2000), 41 – 59.
57. (współautor: A. Marlewski) Programming the Pascal Triangle in DERIVE, Pro Dialog 10 (2000), 67 – 74.
56. Finding the Integration Interval for Interval Methods of Runge-Kutta Type in Floating-Point Interval Arithmetic, Pro Dialog 10 (2000), 35 – 45.
20.  (współautor: D. Greenspan) Arbitrary Order, Hamiltonian Conserving Numerical Solutions of Calogero and Toda Systems, Technical Report #267, Department of Mathematics, Research Center for Advanced Study, University of Texas at Arlington, Arlington 1990, pp. 39; wersja skrócona: Computer & Mathematics with Applications 22 (1991), 11 – 35.
55. (współautor: B. Szyszka) One- and Two-Stage Implicit Interval Methods of Runge-Kutta Type, Computational Methods in Science and Technology 5 (1999), 53 – 65.
53. (współautorzy: K. Gajda, A. Marlewski, B. Szyszka) Założenia systemu zorientowanego obiektowo do rozwiązywania zagadnienia początkowego interwałowymi metodami typu Rungego-Kutty, Pro Dialog 8 (1999), 39 – 62.
54. Nowe elementy języka Object Pascal w pakiecie Borland Delphi 3 i 4. Suplement do wersji 2.0, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 35, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1999, stron 274.
52. (współautorzy: W. Iszkowski et al.) Rozwój informatyki w Polsce – stan, zagrożenia, perspektywy, Raport 2. Kongresu Informatyki Polskiej, 30 listopada – 2 grudnia 1998 roku, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1999 (wersja angielska: Development of Information Technology in Poland – current state, recommendations, perspectives, The Report of the 2nd Congress of Polish Information Technology, NAKOM Publishing House, Poznań, Poland 1999).
51. Grafika komputerowa w języku Turbo Pascal, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 10, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1998, stron 674 (książka z dyskietką).
50. (współautor: A. Marlewski) Interwałowe reprezentacje liczb niemaszynowych w języku Object Pascal, Pro Dialog 7 (1998), 75 – 100.
49. Object Pascal – język programowania w środowisku Borland Delphi 2.0, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 32, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1997, stron 676.
48. 0,1, Pro Dialog 5 (1997), 55 – 82.
1. (współautor: J. Albrycht) Practical Remarks on Application of Urabe's Method to Orbit Computation in Celestial Mechanics, Acta Astronomica 29 (1979), 109 – 114.
46. On Searching Dynamical Equations Describing Problems in Regional Economy, in: Towards the Explanation and Modelling of the Spatial and Regional Dimensions of the Transformation Process (editor: R. Domański), Studia Regionalia 6 (1996), 39 – 59.
47. (współautorzy: D. Gregulec, J. Kaczmarek) Podstawowe procedury numeryczne w języku Turbo Pascal, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 29, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1997, stron 425 (ksiąźka z dyskietką).
41. Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania. Część II: biblioteka Turbo Vision, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 17 bis, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1994, stron 561.
40. Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania. Część I: środowiska programowe, język programowania, programy narzędziowe, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 16 bis, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1994, stron 907.
43 – 45. Borland Pascal 7.0 z elementami programowania. Część II: biblioteka Turbo Vision, łącze programowe do Windows, biblioteka ObjectWindows, seria Biblioteka Uźytkownika Mikrokomputerów, tom 17, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1995, stron 1418 (w trzech woluminach).
42. Programy rezydentne i ich przygotowanie w języku Turbo Pascal, Pro Dialog 4 (1995), 79 – 93.
35. Wykorzystanie matrycy Latin II w programach paskalowych, Pro Dialog 2 (1994), 83 – 86.
34. Obiekty atestujące w bibliotece Turbo Vision 2.0, Pro Dialog 2 (1994), 73 – 82.
33. Łańcuchy zakończone znakiem pustym w Turbo Pascalu, Pro Dialog 1 (1994), 49 – 60.
39. (współautor: M. Jankowski) System operacyjny MS-DOS 6/6.2 dla początkujących i zaawansowanych, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 18, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1994, stron 612.
31. (współautor: M. Jankowski) System operacyjny DR DOS 6.0 dla początkujących i zaawansowanych, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 11, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1993, stron 462.
30. Programowe sterowanie drukarką laserową i konstruowanie zbiorów znaków – język PCL, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 9, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1993, stron 223 (książka z dyskietką).
32. Arbitrary Order Numerical Methods Conserving Integrals for Solving Dynamical Equations, Computer & Mathematics with Applications 28 (1994), 33 – 44.
29. (współautor: M. Jankowski) System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0 dla początkujących i zaawansowanych, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 5, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1993, stron 520.
27. (współautorzy: D. Gregulec, J. Kaczmarek) Basic Numerical Procedures in Turbo Pascal for Your PC, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 4, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1991, stron 302; Revised Edition for Turbo Pascal 5.0, 5.5 and 6.0, 1992, stron 324 (książka z dyskietką).
26. Nowe elementy systemu i języka Turbo Pascal w wersji 6.0 z opisem biblioteki Turbo Vision, seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 6, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1991, stron 388.
25. (współautor: M. Jankowski) Słownik informatyczny angielsko-polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1991, stron 670 + xiv.
28. WordPerfect: drukowanie polskich liter, PC Kurier 11 (1992), 61 – 67.
23. Turbo Pascal 5.5, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1990, stron 612; wydanie drugie poprawione i uzupełnione: seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 2, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1991, stron 592.
24. ChiWriter. Profesjonalny edytor tekstów naukowo-technicznych (wersja 3.16), seria Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, tom 1, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1991, stron 260.
36 – 38. Borland Pascal 7.0 z elementami programowania. Część I : środowiska programowe, język programowania, programy narzędziowe, seria Biblioteka Uźytkownika Mikrokomputerów, tom 16, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1994, stron 1332 (w trzech woluminach).
21. (współautor: D. Greenspan) Energy Conserving Numerical Solutions of Simplified Turbulence Equations, Technical Report #269, Department of Mathematics, Research Center for Advanced Study, University of Texas at Arlington, Arlington 1990, pp. 18.
19. Turbo Pascal 5.0. Suplement do wersji 4.0, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1989, stron 156.
18. Turbo Pascal 4.0. Podstawy systemu i języka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1989, stron 374.
22. Arbitrary Order Numerical Solutions Conserving Constants of Motion, Fasciculi Mathematici 19 (1990), 161 – 173.
16. Arbitrary Order Numerical Solutions Conserving the Jacobi Constant in the Motion near by Equilibrium Points, Celestial Mechanics 40 (1987), 95 – 110.
15. On Interval Calculations in the n-body Problem, Proceedings of the Polish Symposium on Interval and Fuzzy Mathematics (editors: J. Albrycht, H. Wiśniewski), Poznań, September 4 – 7, 1986, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań 1986, 147 – 162.
14. A Variable Order Method for Solving the Planetary Type n-body Problem, Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai 50 (1986), 307 – 325.
17. Wybrane metody numeryczne rozwiązywania zagadnienia N ciał, seria Rozprawy, Nr 213, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1989, stron 149.
13. PL/I Program for Energy Conserving Arbitrary Order Numerical Solutions of the n-body Problem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyt nr 132 „Papers on Numerical Methods and their Applications", Poznań 1985, 99 – 104.
11. (współautor: J. Albrycht) Asymptotic Expansion of Total Discretization Error for the Discrete Mechanics Method, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 38 (1984), 1 – 22.
10. Energy Conserving Arbitrary Order Numerical Solutions of the n-body Problem, Numerische Mathematik 45 (1984), 207 – 218.
9. Discrete Mechanics and its Application to the Solution of the n-body Problem, Acta Applicandae Mathematicae 2 (1984), 185 – 207.
8. Wstęp do programowania w języku PL/I w Jednolitym Systemie. Część II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1983, stron 236; wydanie drugie poprawione i uzupełnione: 1985, stron 272.
7. Wstęp do programowania w języku PL/I w Jednolitym Systemie. Część I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1983, stron 318; wydanie drugie poprawione i uzupełnione: 1985, stron 352.
6. On Differentiation of Interval Functions, Proceedings of the Polish Symposium on Interval and Fuzzy Mathematics (editors: J. Albrycht, H. Wiśniewski), Poznań, August 26 – 29, 1983, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań 1983, 143 – 158.
5. Discrete Mechanics of Arbitrary Order, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 39 (1983), 159 – 178.
4. Discrete Hill's Equations, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 37 (1983), 15 – 24.
3. (współautor: J. Albrycht) Discrete Dynamical Equations in Minkowski Space, International Journal of Theoretical Physics 20 (1981), 821 – 830.
2. (współautor: J. Albrycht) Orbit Calculations Nearby the Equilibrium Points by a Discrete Mechanics Method, Celestial Mechanics 24 (1981), 391 – 405.
10 pozycji dalej
Koniec strony
Początek strony
10 pozycji bliżej
10 pozycji dalej
Koniec strony
Początek strony
10 pozycji bliżej
10 pozycji dalej
Koniec strony
Początek strony
10 pozycji bliżej
10 pozycji dalej
Koniec strony
Początek strony
10 pozycji bliżej
10 pozycji dalej
Koniec strony
Początek strony
10 pozycji bliżej
10 pozycji dalej
Koniec strony
Początek strony
10 pozycji bliżej
10 pozycji dalej
Koniec strony
Początek strony
10 pozycji bliżej
10 pozycji dalej
Koniec strony
Początek strony
10 pozycji bliżej
10 pozycji dalej
Koniec strony
Początek strony
10 pozycji bliżej
Koniec strony
Początek strony
10 pozycji bliżej
Początek strony
Powrót do strony głównej
83. An Object-Oriented System for Solving the Initial Value Problem by Interval Methods of Runge-Kutta Type, Polish Journal of Environmental Studies 18 (38) (2009), 243 – 251.