Metody Inteligencji Stucznej i Obliczeniowej

Rejestracja na optil.io:

Zadania

 1. Wstęp: środowiska i agenty.
 2. Niepewnosć i prawdopodobieńśtwo warunkowe. (Uncertain Wumpus )
 3. Filtr histogramowy w praktyce. (Lost Wumpus)
 4. Markov Decision Processes
 5. Markov Decision Processes - Wumpus Store
 6. Uczenie ze wzmocnieniem: Q-learning w świecie Pacmana.
 7. Uczenie ze wzmocnieniem: Actor Critic

Warunki zaliczenia

tl;dr:

 • trzeba zrobić wszystkie zadania
 • spóźnienia są karane (chodzi o spóźnienia z zadaniami)
 • zgłaszanie nie swojego kodu skutkować będzie oceną 2

Pełne

Poniższe zasady tyczą się wszystkich zadań chyba, że w opisie zadania jest napisane inaczej

 • każde zadanie musi zostać wykonane by zaliczyć przedmiot; nie wykonanie któregokolwiek z zadań skutkować będzie oceną 2 w pierwszym terminie niezależnie od punktów zdobytych w innych zadaniach,
 • zadanie zostaje uznane za wykonane jeśli zostanie oddane przed rozpoczęciem sesji letniej i osiągnie conajmniej 30% możliwych punktów (przed ewentualną karą za spóźnienie),
 • za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia naliczna jest kara -20% do uzyskanego wyniku, tydzień uznaje się za rozpocząty z momentem rozpoczęcia kolejnych zajęć (lub momentu kiedy powinny się planowo rozpocząć jeśli coś wypadnie z okazji świąt i innych zdarzeń), przykładowe scenariusze:
  • 15/15 (100%), 5 tygodni spóźniania, zadanie zaliczone, otrzymane punkty: 15 (1-0.25) = 0
  • 4.5/15 (30%), 1 tydzień spóźnienia, zadanie zaliczone, otrzymane punkty: (1-0.21) 4.5 = 3.6
  • 4.5/15 (30%), 2 tygodnie spóźnienia, zadanie zaliczone, otrzymane punkty: (1-0.22)4.5 =2.7
  • 4/15 (<30%), brak spóźnienia, zadanie niezaliczone, 2 z labów,
 • w przypadku nieobecności wszelkie wątpliwości i problemów (spóźnienia, podejrzenia o niesamodzielność) sytuacje rozstrzygane są na niekorzyść nieobecnego,
 • dzielenie się kodem i rozwiązaniami jest zabronione - możecie jednak dyskutować i dzielić się pomysłami,
 • zgłaszanie czyjegoś kodu i inne oszustwa będą skutkować oceną 2 i zgłoszeniem do dziekana