studium podyplomowe inżynieria oprogramowania
Nazwa studium Studium Podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania" (SP-180)
Organizator Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
Kierownik studium dr hab. inż. Bartosz Walter
Cel Celem nauczania jest uzupełnienie i/lub zaktualizowanie wiedzy słuchaczy w zakresie metod i technologii wytwarzania oprogramowania oraz przygotowanie do pełnienia podstawowych ról w projekcie informatycznym. Program studium skoncentrowany jest na zagadnieniach mających kluczowe znaczenie dla powodzenia rzeczywistych projektów informatycznych: wymaganiach, projektowaniu, implementacji, zapewnianiu jakości oraz zarządzaniu.
Uczestnicy Uczestnikiem studium może zostać absolwent dowolnej wyższej uczelni znający podstawy programowania.
Dla osób, które nie programują, a chciałyby wziąć udział w studium, zostanie zorganizowane szkolenie z podstaw programowania w języku Python lub Ruby.