Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

Konsultacje w czasie semestru zimowego 2018/2019  odbywają się w pokoju 2.6.6 w terminach:

 • środa 16.50 - 18.00
 • poniedziałek nieparzysty (15, 29.10. 12.11. itd) 18.30 - 19.00
 • w soboty zjazdowe po odbywanych wg planu zajęć zajęciach z przedmiotów PTC i PR.
 • Dodatkowy egzamin z PR dla osób ze zwolnieniami w czwartek 11.10.2018: WYNIKI:127243 ocena 2, 127300 ocena 4, 127325 ocena 3, 122579 ocena 4,5.  Prace można oglądać w poniedziałek 15.10.2018  od godz. 11.15-12.00.
 • Konsultacje w sprawach nie związanych z egzaminem z PR (studia dzienne) odbędą się w piątek 28.09.2018 od godz. 15.30 do 17.00 w pokoju 2.6.6.
 • Wydruki opracowań projektów laboratoryjnych proszę dostarczać podczas konsultacji lub do poczty pracowniczej na moje nazwisko przez sekretariat Instytutu Informatyki czynny w dni powszednie w godz. 9-13.
 • Konsultacje odbędą się w środę 19.09.2018 od godz. 10.00. W trakcie konsultacji można oddawać wydruki  opracowań projektów. Osoby oczekujące wyjaśnień, konsultacji lub zaliczające materiał proszę zgłaszać przybycie przez email w celu ustalenia godziny spotkania.
 • Konsultacje odbędą się w środe 12.09.2018 od godz. 13.00 - 17.00. W trakcie konsultacji można oddawać wydruki  opracowań projektów. Osoby oczekujące wyjaśnień, konsultacji lub zaliczające materiał proszę zgłaszać przybycie przez email w celu ustalenia godziny spotkania.
 • Konsultacje w środę 5.09.2018 pokój 2.6.6 od godz. 16.00 - proszę o informację o zamiarze przyjścia, aby  zaplanować spotkania i zminimalizować oczekiwanie.
 • Konsultacje w środę 29.08.2018 pokój 2.6.6 od godz. 17.00 - proszę o informację o zamiarze przyjścia, aby  zaplanować spotkania i zminimalizować oczekiwanie.
 • Studentów, którzy nie dostarczyły kompletu sprawozdań prosze o uzupełnienie braków, abym mógł sprawdzić komplet  sprawozdań w sierpniu i do połowy września.
 • Przypominam o obowiązku dostarczenia również wersji elektronicznej sprawozdań i materiałow dotyczących projektów zgodnie z opisem wymagań.

 


 

Studia niestacjonarne kierunek Informatyka

Studentów, którzy mają trudności z zaliczeniem przedmiotu, a nie mogą uczestniczyć w zaległych - niezaliczonych zajęciach z powodu kolizji z terminem zajęć na semestrze bieżącym zachęcam do postępowania zgodnie z par. 36 i 37 Regulaminu Studiów. Rozwiązanie poniższe umożliwi uczestnictwo w zajęciach i poświecenie przez studentów niezbędnego czasu na przyswojenie wiedzy i umiejętności zgodnie z zakresem powtarzanego przedmiotu.

§ 36 1.Dziekan może, na wniosek studenta, udzielić mu urlopu zdrowotnego, losowego lub okolicznościowego, przy czym studentowi studiów pierwszego stopnia na pierwszych dwóch semestrach – tylko urlopu zdrowotnego.

2. Urlop może być krótkoterminowy (do 5 tygodni) lub długoterminowy (2 semestry).

§ 37 1. Student nie może uzyskać urlopu za okres miniony.

3. Dziekan może udzielić studentowi przebywającemu na urlopie zgody na zaliczanie określonych modułów.

5. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.


 

Osoby powtarzające przedmiot (studiujące na  kolejnym roku, semestrze) powinny:

 • zgłosić indywidualnie na początku semestru zamiar powtarzania przedmiotu (przez email) w celu uzyskania potwierdzenia i informacji o zasadach zaliczenia i zadaniach do wykonania (jeżeli nie będą uczestniczyły  w zajęciach wg planu).
 • uczestniczyć w zajęciach we wskazanym terminie (przy uwzględnieniu  dostępności stanowisk).

 


Dostęp dla studentów