Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

Konsultacje  poniedziałek 13.15 - 14.45  p.2.6.6

Konsultacje studia niestacjonarne  - soboty po zajęciach realizowanych wg planu (proszę o kontakt przez e-mail w celu określenia terminu)

 


 

Studia niestacjonarne Informatyka Wydział Informatyki

  1. Proszę Starostów 2 i 3 roku o przesłanie list studentów planujących  uczestnictwo w poszczególnych grupach laboratoryjnych PTC (2 rok) i PR (3 rok).
  2. Osoby powtarzające przedmiot (studiujące na  kolejnym roku) powinny:
  • zgłosić indywidualnie  zamiar powtarzania przedmiotu (przez email) w celu uzyskania informacji o zasadach zaliczenia i zadaniach do wykonania (jeżeli nie będą uczestniczyły  w zajęciach wg planu).
  • uczestniczyć w zajęciach we wskazanym terminie (przy uwzględnieniu  dostępności stanowisk)
  • liczba osób, które zgłosiły (przez email) powtarzanie przedmiotu   oraz uzyskały zadania i zasady zaliczania: 2

 


Dostęp dla studentów