Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

Konsultacje odbywają się w poniedziałki godz. 18.30 - 20.00 pokój 2.6.6 lub 2.6.22 w trakcie semestru letniego (w  dni, w które odbywają się zajęcia dydaktyczne semestru).

 


 

Studia niestacjonarne kierunek Informatyka

Studentów, którzy mają trudności z zaliczeniem przedmiotu, a nie mogą uczestniczyć w zaległych - niezaliczonych zajęciach z powodu kolizji z terminem zajęć na semestrze bieżącym zachęcam do postępowania zgodnie z par. 36 i 37 Regulaminu Studiów. Rozwiązanie poniższe umożliwi uczestnictwo w zajęciach i poświecenie przez studentów niezbędnego czasu na przyswojenie wiedzy i umiejętności zgodnie z zakresem powtarzanego przedmiotu.

§ 36 1.Dziekan może, na wniosek studenta, udzielić mu urlopu zdrowotnego, losowego lub okolicznościowego, przy czym studentowi studiów pierwszego stopnia na pierwszych dwóch semestrach – tylko urlopu zdrowotnego.

2. Urlop może być krótkoterminowy (do 5 tygodni) lub długoterminowy (2 semestry).

§ 37 1. Student nie może uzyskać urlopu za okres miniony.

3. Dziekan może udzielić studentowi przebywającemu na urlopie zgody na zaliczanie określonych modułów.

5. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.


 

Osoby powtarzające przedmiot (studiujące na  kolejnym roku, semestrze) powinny:

  • zgłosić indywidualnie na początku semestru zamiar powtarzania przedmiotu (przez email) w celu uzyskania potwierdzenia i informacji o zasadach zaliczenia i zadaniach do wykonania (jeżeli nie będą uczestniczyły  w zajęciach wg planu).
  • uczestniczyć w zajęciach we wskazanym terminie (przy uwzględnieniu  dostępności stanowisk).

 


Dostęp dla studentów