Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

Konsultacje  w czasie sesji nie odbywają się w regularnych terminach:

spotkanie jest możliwe zazwyczaj przy okazji zaliczeń, egzaminów oraz omówień zaliczeń,

osoby zainteresowane nie związane z pierwotnym celem spotkania proszę o wcześniejszy kontakt przez email.

 

Uwaga PTC

Egzamin poprawkowy odbędzie się 20.02.2018 o godz 15.00-16.00  w sali 053,

zaliczenie poprawkowe (dodatkowe  -pozaregulaminowe) z całości "materiału ćwiczeniowego" odbędzie się o godz. 16.00-18.00 w tej samej sali.

 

Studia niestacjonarne Informatyka Wydział Informatyki

Osoby powtarzające przedmiot (studiujące na  kolejnym roku) powinny:

  • zgłosić indywidualnie  zamiar powtarzania przedmiotu (przez email) w celu uzyskania informacji o zasadach zaliczenia i zadaniach do wykonania (jeżeli nie będą uczestniczyły  w zajęciach wg planu).
  • uczestniczyć w zajęciach we wskazanym terminie (przy uwzględnieniu  dostępności stanowisk)

 


Dostęp dla studentów