Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

Konsultacje w semestrze letnim roku ak. 2018/2019  odbywają się od dnia 27.02.2019 w środy o godz. 18.30 - 20.00  w sali 2.7.6

Zajęcia laboratoryjne z PTC

Brakujące do zaliczenia zadania laboratoryjne bedzie można zaliczać 22.02.2019 od godz. 15.00 w sali 2.6.22.

W sesji proszę o kontakt w sprawach dydaktyki przez email.

 


 

Sesja zimowa - terminy egzaminów

PTC studia stacjonarne

Egzamin poprawkowy z PTC odbędzie się 19.02. w sali 053 o godz. 13.00, a zaliczenie poprawkowe (z całości "materiału ćwiczeń") odbędzie się o godz. 14.00.

 

Zaliczenie poprawkowe  dla osób, które nie otrzymały zaliczenia ćwiczeń (z zakresu materiału 2 części) odbedzie się 11.02.2019 o godz. 8.30 w sali 053 BT.

Zaliczenie poprawkowe dla osób chętnych, które nie otrzymały zaliczenia cwiczeń i nie zaliczyły materiału ćwiczeń część 1 odbędzie się dnia 9.02.2018 o godz. 11 w sali CW 8 (ostatnie zaliczenie z tego zakresu).

W dniu egzaminu poprawkowego, zaliczenie poprawkowe ćwiczeń będzie odbywało się z całości materiału ćwiczeń.

Poprawkowy egzamin - 19.02.2019 godz. 13-16

 


PTC studia niestacjonarne

Przed egzaminem w sototę 2.02.2019 w godz. 13.30 -15.00 w sali 023 BT planowane jest spotkanie konsultacyjne przed egzaminem z PTC.

Egzamin -  3.02.2019 godz. 13-16

Poprawkowy egzamin - 17.02.2019 godz. 13-16

 


 

PR studia niestacjonarne

Egzamin - 9.02.2109 godz. 11-12.45

Poprawkowy egzamin  - 17.02.2019 godz. 11-12.45

 

PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE - studia stacjonarne

powtarzanie przedmiotu w semestrze zimowym 2018/2019

Egzamin z Przetwarzania równoległego

odbędzie się 11.01.2018 o godz. 9.45 w sali: L122BT

Egzamin poprawkowy z Przetwarzania równoległego

odbędzie się 25.01.2018 o godz. 9.45 w sali: L126BT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratorium z Przetwarzania równoległego Studia Niestacjonarne rok 4 (sem7)

Studenci powtarzający przedmiot proszeni są o uczestnictwo w zajęciach przedmiotu

laboratorium przetwarzania równoległego, w terminach:

1.12. godz. 18.30 – 20.00 sala 2.7.6 temat zajęć: wprowadzenie do openmp, konsultacja projektu

8.12. godz. 18.30 – 20.00 sala 2.7.6 temat zajęć: wprowadzenie do openmp, konsultacja projektu

16.12 godz. 16.50 - 20.00 sala 2.6.22 temat zajęć: sprawdzian z zakresu zadania 1, PKG - CUDA, konsultacja projektu

12.01. godz. 18.30 -20.00 sala 2.7.6  temat zajęć: eksperyment obliczeniowy, konsultacja projektu, omawianie sprawozdań

 

19.01.godz. 18.30 – 20.00 sala 2.7.6 temat zajęć: eksperyment obliczeniowy, konsultacja projektu, omawianie sprawozdań


 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratorium z Przetwarzania równoległego Studia Stacjonarne

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ Z PROJEKTÓW MIJA 18 GRUDNIA 2018

Osoby, które nie zaliczyły laboratorium z Przetwarzania równoległego w semestrze letnim 2017/2018 a zamierzające podejść do egzaminu inżynierskiego w lutym 2019, proszę niezwłocznie (5.11.2018) o deklarację powtarzania przedmiotu w semestrze zimowym roku ak. 2018/2019. Osoby powtarzające przedmiot:

 • będą mogły dokończyć wykonywanie projektów wydanych w minionym semestrze i zaliczyć projekt na maksymalną ocenę 3.0 (proszę oddać projekty w zadanym terminie)
 • będą mogły wystąpić o wydanie nowych projektów i zaliczyć je w pełnym zakresie ocen, termin złożenia opracowań projektów w ramach powtarzania przedmiotu mija 18 grudnia 2018
 • będą odpowiadały z zakresu projektu podczas konsultacji przy oddawaniu opracowania projekt.
 • Osoby, które zostały poproszone o uzupełnienie oddanych  i sprawdzonych sprawozdań proszę o deklarację powtarzania przedmiotu oraz przesłanie wymaganych informacji w celu zakończenia zaliczania laboratorium.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE - studia stacjonarne

powtarzanie przedmiotu w semestrze zimowym 2018/2019

Egzamin z Przetwarzania równoległego - studia dzienne (jako powtarzanie przedmiotu)

Konsultacje z zakresu materiału wykładowego odbędą się 14.11.2018 o godz. 16.50 - 18.00 s. 2.6.22

Egzamin z przetwarzania równoległego  odbędzie w sali L053 BT w piątek 23.11. godz. 9:45 - 11:15. Osoby planujące uczestnictwo w egzaminie proszę o indywidualne zgłoszenia prze Email. Na termin egzaminacyjny zgłosiły się następujące osoby z nr indeksu: 127344 127255 112808 122506 127299 127243 122569 127282 127250 127278  127307 115045 127320 127210 127202 127267 127195 126870 127236 122571 127345.

Przypominam osoby zainteresowane zaliczeniem laboratorium o potrzebie  deklaracji w sprawie tematów projektów laboratoryjnych - informacja poniżej (opracowania nowo oddane na stare tematy oceniane na max ocenę 3.0 przy poprawnym wykonaniu zadania).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Konsultacje w sprawach nie związanych z egzaminem z PR (studia dzienne) odbędą się w piątek 28.09.2018 od godz. 15.30 do 17.00 w pokoju 2.6.6.
 • Wydruki opracowań projektów laboratoryjnych proszę dostarczać podczas konsultacji.
 • Konsultacje odbędą się w środę 19.09.2018 od godz. 10.00. W trakcie konsultacji można oddawać wydruki  opracowań projektów. Osoby oczekujące wyjaśnień, konsultacji lub zaliczające materiał proszę zgłaszać przybycie przez email w celu ustalenia godziny spotkania.
 • Konsultacje odbędą się w środe 12.09.2018 od godz. 13.00 - 17.00. W trakcie konsultacji można oddawać wydruki  opracowań projektów. Osoby oczekujące wyjaśnień, konsultacji lub zaliczające materiał proszę zgłaszać przybycie przez email w celu ustalenia godziny spotkania.
 • Konsultacje w środę 5.09.2018 pokój 2.6.6 od godz. 16.00 - proszę o informację o zamiarze przyjścia, aby  zaplanować spotkania i zminimalizować oczekiwanie.
 • Konsultacje w środę 29.08.2018 pokój 2.6.6 od godz. 17.00 - proszę o informację o zamiarze przyjścia, aby  zaplanować spotkania i zminimalizować oczekiwanie.
 • Studentów, którzy nie dostarczyły kompletu sprawozdań prosze o uzupełnienie braków, abym mógł sprawdzić komplet  sprawozdań w sierpniu i do połowy września.
 • Przypominam o obowiązku dostarczenia również wersji elektronicznej sprawozdań i materiałow dotyczących projektów zgodnie z opisem wymagań.

 


 

Studia niestacjonarne kierunek Informatyka

Studentów, którzy mają trudności z zaliczeniem przedmiotu, a nie mogą uczestniczyć w zaległych - niezaliczonych zajęciach z powodu kolizji z terminem zajęć na semestrze bieżącym zachęcam do postępowania zgodnie z par. 36 i 37 Regulaminu Studiów. Rozwiązanie poniższe umożliwi uczestnictwo w zajęciach i poświecenie przez studentów niezbędnego czasu na przyswojenie wiedzy i umiejętności zgodnie z zakresem powtarzanego przedmiotu.

§ 36 1.Dziekan może, na wniosek studenta, udzielić mu urlopu zdrowotnego, losowego lub okolicznościowego, przy czym studentowi studiów pierwszego stopnia na pierwszych dwóch semestrach – tylko urlopu zdrowotnego.

2. Urlop może być krótkoterminowy (do 5 tygodni) lub długoterminowy (2 semestry).

§ 37 1. Student nie może uzyskać urlopu za okres miniony.

3. Dziekan może udzielić studentowi przebywającemu na urlopie zgody na zaliczanie określonych modułów.

5. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.


 

Osoby powtarzające przedmiot (studiujące na  kolejnym roku, semestrze) powinny:

 • zgłosić indywidualnie na początku semestru zamiar powtarzania przedmiotu (przez email) w celu uzyskania potwierdzenia i informacji o zasadach zaliczenia i zadaniach do wykonania (jeżeli nie będą uczestniczyły  w zajęciach wg planu).
 • uczestniczyć w zajęciach we wskazanym terminie (przy uwzględnieniu  dostępności stanowisk).

 


Dostęp dla studentów