Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

  • Urlop 6-14.09.2017 - mogę nie odpowiadać na email.
  • Konsultacje w sesji letniej i w wakacje w terminach ogłoszonych tutaj oraz ustalonych przez email.
  • W przypadku braku odpowiedzi na kontakt email w ciągu 3 dni proszę uprzejmie o ponowny kontakt.

PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE - STUDIA DZIENNE

  • Zgodnie z zaleceniem Dziekana zaliczenie przedmiotu Przetwarzanie Równoległe  dla studentów dziennych VI semestru odbędzie się w trybie eksternistycznym w semestrze letnim 2016/2017 w sesji w czerwcu i we wrześniu.
  • Osoby powtarzające eksternistycznie Laboratorium z Przetwarzania Równoległego powinny przygotować projekty uzgodnione indywidualnie z prowadzącym zajęcia (kontakt podczas konsultacji lub przez email). Termin przygotowania projektów mija odpowiednio: zadanie 1 - 30 kwietnia, projekt OMP - 15 maja, projekt CUDA - 15 czerwca.
  • UWAGA: 15.06. MIJA OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA WERSJI ELEKTRONICZNYCH sprawozdań z  PROJEKTÓW laboratorium z PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO - TERMIN DOSTARCZANIA WYDRUKÓW 20.06. GODZ. 10.00 -11.00 (można uzgodnić przez email)

Laboratorium z Przetwarzania równoległego - studia niestacjonarne

  • Studenci zaoczni 8 semestru ze względu na koniec studiów I stopnia, zaliczają laboratorium do końca semestru letniego (termin oddania sprawozdań to koniec zajęć semestru: 14.06 i ewentualnie w sesji poprawkowej - sprawozdania do 31.08).
  • Sprawozdania należy przygotować zgodnie z informacjami na stronie: https://www.cs.put.poznan.pl/rwalkowiak/index.php/przetwarzanie-rownolegle-sn/136-prlsn2016
  • Numery zadań wydanych w semestrze zimowym nie ulegają zmianie (dla pewności można je uzgodnić ponownie z prowadzącym), zawartość sprawozdań została uszczegółowiona w opisie zadań.
Wykłady z Przetwarzania równoległego - studia niestacjonarne
  • Terminy zaliczenia wykładów ustaliłem na  1.07.2017. godz. 8.30 sala 6 CW i 16.09.2017 godz. 8.30 sala 13. Zaliczenie wykładu i laboratorium są wg regulaminu niezależne. Zaliczenia 1. lipca i we wrześniu są poza regulaminowe i dlatego jest wymagane wcześniejsze zaliczenie laboratorium aby do nich przystąpić. Wyjątkowo osoby, które są w trakcie uzupełniania sprawdzonych sprawozdań mogą przystąpić do zaliczenia wykładów. Wymagane jest jednak zgłoszenie przez email obecności.

Eksternistyczne zaliczenie wykładów z PTC studia stacjonarne i niestacjonarne planowane jest 15 września 2017 o godz.9-12 sala 6 (dotyczy osób, które zaliczyły laboratorium PTC).


Dostęp dla studentów