Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

  • Konsultacje w semestrze letnim od 28.02.2017 pokój 2.6.6 we wtorki  (dnia 21.03.  od godz. 11.30- 12.20 i od 13.30 w pok 2.6.6)
  • ZALICZENIE LAB PR
  • Sprawozdania laboratoryjne należy złożyć jak najwcześniej -  30 marca (ostatecznie 15.04.), gdyż przedmiot nie będzie w planie zajęć  w ciagu najbliższych 2 semestrów. Zaliczenie laboratorium umożliwia podejście do dodatkowego - pozaregulaminowego terminu zaliczenia wykładów we wrześniu 2017.
  • ORGANIZACJA ZALICZEŃ LAB PR SS

Inne informacje

  • Pozaregulaminowe zaliczenia prowadzonych przeze mnie przedmiotów semestru zimowego odbywać się będą w pierwszych tygodniach września.
  • Prosze zwrócić uwagę na nowe zasady zaliczania zajęć.
  • Studenta, któremu pożyczyłem książkę  pt. CUDA w przykładach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GP, J.Sanders, E.Kandrot, Helion, proszę uprzejmie o zwrot.
  •  


Dostęp dla studentów