Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

Konsultacje odbywają się w poniedziałki godz. 18.30 - 20.00 pokój 2.6.6 lub 2.6.22 w trakcie semestru letniego (w  dni, w które odbywają się zajęcia dydaktyczne semestru).

 

 

Studia niestacjonarne Informatyka Wydział Informatyki

Osoby powtarzające przedmiot (studiujące na  kolejnym roku, semestrze) powinny:

  • zgłosić indywidualnie na początku semestru zamiar powtarzania przedmiotu (przez email) w celu uzyskania potwierdzenia i informacji o zasadach zaliczenia i zadaniach do wykonania (jeżeli nie będą uczestniczyły  w zajęciach wg planu).
  • uczestniczyć w zajęciach we wskazanym terminie (przy uwzględnieniu  dostępności stanowisk).

 


Dostęp dla studentów