Strona Główna Dla studentów Spis publikacji Kontakt

Publikacje (SIN)

Lista publikacji z lat 1994 - 2020:
  Monografie:
 1. Szeregowanie zadań obliczeniowych z uwzględnieniem ograniczeń energetycznych (rozprawa habilitacyjna), Rafał Różycki, Wydawnictwo Nakom, Seria: Poznan Monographs in Computing and Its Applications, Nr 15, Poznań, 2013.

 2. Rozdziały w monografiach:
 3. A genetic algorithm for some discrete-continuous scheduling problems, Józefowska J., Różycki R., Węglarz J., Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms, Pearson D.W., Steele N.C., Albrecht R.F. (red.), Springer-Verlag, Wien, New York, 1995, s.273-276.
 4. Project scheduling under discrete and continuous resources, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Project Scheduling: Recent Models, Algorithms and Applications, Węglarz J. (red.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1999, roz.13, s.289-307.
 5. Uncertainty in discrete-continuous project scheduling, Józefowska J., Różycki R., Węglarz J., Project Driven Manufacturing, Banaszak Z., Józefowska J. (red.), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, roz.3, s.23-33.
 6. Zaawansowany wielopopulacyjny algorytm ewolucyjny do rozwiązywania zagadnienia komiwojażera, Różycki R., Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Gessing R, Szkodny T.(red.), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s.185 192.
 7. Algorytm ewolucyjny i jego zastosowanie w optymalizacji rozdziału zasobów ciągłych i dyskretnych, Różycki R., Zarządzanie i technologie informacyjne. Tom 2. Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu, Józefowska J.(red.), roz.12, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 8. O pewnej strategii gaszenia pożarów w warunkach niedoboru środka gaśniczego, Różycki R., Sroczan M., Inteligentne systemy w inżynierii i ochronie środowiska, praca zbiorowa, Futura, Poznań 2007, s.131 141.
 9. Wykorzystanie systemów informacji geograficznej w biznesie, Różycki R., Sroczan M., Inteligentne systemy w inżynierii i ochronie środowiska, praca zbiorowa, Futura, Poznań 2007, s.143 153.
 10. Problem alokacji wody do procesów o dynamicznej charakterystyce wykonania, Różycki R., Ławrynowicz A., Sroczan M., Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Tom II, Sozański M.(red.), PZITS, Poznań 2010, s.213-224.
 11. Problem oszczędnego przydziału energii do zadań wykonywanych szeregowo, Różycki R., Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i Zastosowania, Tom I, Świerniak A., Krystek J.(red.), Politechnika Śląska, Gliwice 2010, s.143-150.
 12. Wybrane zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu w branży IT, Różycki R., Zdeb S., Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Tom I, Sozański M. (red.), PZITS, Poznań 2012, s.377-396.
 13. Nowe modele problemu rozdziału zasobów z wieloma sposobami wykonywania czynności, Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i Zastosowania, Tom I, Świerniak A., Krystek J.(red.), PKJS, Gliwice 2014, s.161-168.
 14. Modele wykonywania zadań obliczeniowych w energooszczędnych systemach komputerowych, Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i Zastosowania, Tom I, Świerniak A., Krystek J.(red.), PKJS, Gliwice 2016, s.279-286.
 15. Jak poprawić efektywność poszukiwania najkrótszego uszeregowania zadań wykonywanych w warunkach ograniczonej energii, Różycki R., Waligóra G., Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i Zastosowania, Tom I, Świerniak A., Krystek J.(red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, s.207-208.
 16. Hybrid Quantum Annealing Heuristic Method for Solving Job Shop Scheduling Problem, Kurowski K., Węglarz J., Subocz M., Różycki R., Waligóra G., Computational Science – ICCS 2020 : 20th International Conference, Amsterdam, The Netherlands, June 3–5, 2020, Proceedings, Part VI

 17. Artykuły w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:
 18. Local search metaheuristics for discrete-continuous scheduling problems, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., European Journal of Operational Research, 107 (2), 1998, s.354-370.
 19. Discrete-continuous scheduling to minimize the makespan with power processing rates of jobs, Józefowska J., Mika M., Różycki R. (20%), Waligóra G., Węglarz J., Discrete Applied Mathematics, 94 (1-3), 1999, s.263-285.
 20. Solving the discrete-continuous project scheduling problem via its discretization, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Mathematical Methods of Operations Research, 52 (3), 2000, s.489-499.
 21. Simulated annealing for multi-mode resource-constrained project scheduling problem, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Annals of Operations Research, 102 (1-4), 2001, s.137-155.
 22. A heuristic approach to allocating the continuous resource in discrete-continuous scheduling problems to minimize the makespan, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Journal of Scheduling, 5 (6), 2002, s.487-499.
 23. An almost optimal heuristic for preemptive Cmax scheduling of dependent tasks on parallel identical machines, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Annals of Operations Research, 129 (1-4), 2004, s.205-216.
 24. On job models in power management problems, Różycki R., Węglarz J., Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 57 (2) 2009, s.147-151.
 25. Power-aware scheduling of preemptable jobs on identical parallel processors to minimize makespan, Różycki R., Węglarz J., Annals of Operations Research, 2014, 213 (1), s.235-252.
 26. Power-aware scheduling of preemptable jobs on identical parallel processors to meet deadlines, Różycki R., Węglarz J., European Journal of Operational Research, 2012, 218 (1), s.68-75.
 27. Solving a power-aware scheduling problem by grouping jobs with the same processing characteristic, Różycki R., Węglarz J., Discrete Applied Mathematics, 2015, 182, s.150–161.
 28. Scheduling preemptable jobs on identical processors under varying availability of an additional continuous resource, Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2016, 26(3), s.693–706.
 29. Discrete-continuous project scheduling with preemptable activities, Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Bull. Pol. Ac.: Tech, 2016, 64(2), s.383–393.
 30. On a certain class of power- and energy-related scheduling problems, Różycki R., Waligóra G., Discrete Applied Mathematics, 2019, 264, s.167–187.
 31. Scheduling battery charging jobs with linearly decreasing power demands to minimize the total time, Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 2020, 68, s.299-306.

 32. Artykuły w pozostałych czasopismach:
 33. Dyskretno-ciagle problemy szeregowania - eksperyment obliczeniowy, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka z.117, 1996, s.161-170.
 34. Discrete-continuous scheduling to minimize the mean flow time - computational experiments, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Computational Methods in Science and Technology, 3, 1997, s.25-37.
 35. Discrete-continuous scheduling with identical processing rates of jobs, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Foundations of Computing and Decision Sciences, 22 (4), 1997, s.279-295.
 36. Optymalizacja przydziału zasobów ciągłych i dyskretnych w kompleksie operacji niepodzielnych, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka z.123, 1998, s.211-220.
 37. Minimalizacja maksymalnego opóźnienia w dyskretno-ciągłych problemach szeregowania - algorytmy heurystyczne, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka z.123, 1998, s.221-231.
 38. Algorytm symulowanego wyżarzania dla problemu rozdziału zasobów z wieloma sposobami wykonywania czynności, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka z.129, 2000, s.211-220.
 39. Rozwiązywanie dyskretno-ciągłych problemów rozdziału zasobów przez dyskretyzację zasobu ciągłego, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka z.129, 2000, s.221-229.
 40. Maksymalizacja zaktualizowanej wartości netto w problemach rozdziału zasobów -przegląd modeli i algorytmów, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka z.134, 2002, s.243-254.
 41. Maksymalizacja zaktualizowanej wartości netto w problemach rozdziału zasobów z wieloma sposobami wykonywania czynności, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka z.134, 2002, s.255-264.
 42. Improving energy efficiency of supercomputer system through software-aided liquid cooling management, Januszewski R., Różycki R., Waligóra G., Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol.43, No.2, 2018, s.89-103.

 43. Artykuły w materiałach konferencji międzynarodowych:
 44. Local search metaheuristics for discrete-continuous scheduling problems, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 5th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 1996, Poznań, 11-13.04.1996, s.131-134.
 45. Discrete-continuous scheduling to minimize maximum lateness, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 4th International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 1997, Międzyzdroje, 26-29.08.1997, s.947-952.
 46. On discrete-continuous project scheduling, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 6th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 1998, Stambuł, 7-9.07.1998, s.72-75.
 47. Scheduling precedence constrained nonpreemptable jobs on parallel machines with additional continuous resources, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 5th International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 1998, Międzyzdroje, 25-29.08.1998, s.1041-1046.
 48. On a discrete transformation of the discrete-continuous project scheduling problem, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 7th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2000, Osnabrück, Niemcy, 17-19.04.2000, s.171-173.
 49. Solving the multi-mode resource-constrained project scheduling problem by simulated annealing, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 7th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2000, Osnabrück, Niemcy, 17-19.04.2000, s.174-176.
 50. A performance analysis of a simulated annealing algorithm for the project scheduling problem, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 6th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2000, Międzyzdroje, 28-31.08.2000, s.865-870.
 51. A heuristic approach to allocating the continuous resource in tabu search for discrete-continuous scheduling problems, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 6th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2000, Międzyzdroje, 28-31.08.2000, s.871-876.
 52. Solving discrete-continuous scheduling problems by tabu search, Józefowska J., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 4th Metaheuristic International Conference MIC 2001, Porto, 16-20.07.2001, s.667-671.
 53. A simulated annealing algorithm for a scheduling problem in grid environments, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2001, Międzyzdroje, 28-31.08.2001, s.479-484.
 54. On preemptive Cmax scheduling of dependent tasks on parallel identical machines, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2001, Międzyzdroje, 28-31.08.2001, s.485-488.
 55. An optimal procedure for the preemtive Cmax scheduling of dependent tasks on parallel identical machines, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 8th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2002, Valencia, Hiszpania, 3-5.04.2002, s.213-217.
 56. On a resource based classification of project scheduling problems, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Węglarz J., Proc. of the 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Szczecin, 2-5.09.2002, s.1103-1108.
 57. Uncertainty in discrete-continuous scheduling, Józefowska J., Różycki R., Węglarz J., Zbiór referatów Konferencji Naukowo-Technicznej "Automatyzacja - Nowości i Perspektywy" Automation 2003, Warszawa 2-4.04.2003, s.194-203.
 58. Reactive heuristic procedure for preemptive scheduling of related tasks, Różycki R., Proc. of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28.08.2003, s.1125-1130.
 59. Discrete-continuous scheduling problem with machine dependent processing rates, Józefowska J., Różycki R., Węglarz J., Proc. of the 9th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2004, Nancy, Francja, 26-28.04.2004, s.226-229.
 60. Scheduling non-preemptable jobs on resource driven uniform parallel machines, Józefowska J., Różycki R., Węglarz J., Proc. of the 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2004, Międzyzdroje, 30.08-02.09.2004, s.1221-1225.
 61. Experimental comparison of heuristics for scheduling non-preemptable jobs on resource driven uniform parallel machines, Różycki R., Proc. of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2005, Międzyzdroje, 29.08-01.09.2005, s.1110-1116.
 62. A genetic algorithm for a problem of scheduling non-preemptable jobs on parallel machines with additional renewable continuous resource and mean completion time criterion, Różycki R., Proc. of the 10th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2006, Poznań, 26-28.04.2006, s.292-298.
 63. A Knowledge based implementation of the genetic algorithm for scheduling non-preemptable jobs on parallel machines with additional renewable continuous resource and mean completion time criterion, Różycki R., Proc. of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2006, Międzyzdroje, 28-31.08.2006, s.1067-1072.
 64. Power- aware scheduling of preemptive jobs on multi-core processors, Różycki R., Proc. of the 14th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2009, Międzyzdroje, 19-21.08.2009, F-181.
 65. Scheduling non-preemptive jobs on a multi-core processor with respect to energy usage to minimize makespan, Różycki R., Węglarz J., Proc. of the 12th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2010, Tours, France 26-28.04.2010, s.341-344.
 66. Resource allocation to minimize the makespan for jobs performed on a single machine, Różycki R., Proc. of the 15th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2010, Międzyzdroje, 23-26.08.2010, s.267-270.
 67. Heuristic approaches for scheduling jobs with energy constraints, Różycki R., Węglarz J., Proc. of the 13th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2012, Leuven, Belgium 1-4.04.2012, s.262-265.
 68. Some new concepts of setup costs in multimode resource-constrained project scheduling problem, Mika M., Różycki R., Waligóra G., Proc. of the 17th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2012, Międzyzdroje, 27-30.08.2012, s.470-474.
 69. Power- and energy- related instances in a problem of scheduling computational jobs, Różycki R., Węglarz J., Proc. of the 14th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2014, Muenchen, Niemcy 30.03-2.04.2014, s.202-205.
 70. Algorithm for Optimal Allocation of a Continuous Resource Varying over Time, Mika M., Różycki R., Waligóra G., Proc. of the 19th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2014, Międzyzdroje, 2-5.09.2014, s.824-827.
 71. Heuristics with grouping of jobs for power-aware scheduling problems, Różycki R., Zimniak A., Proc. of the 20th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2015, Międzyzdroje, 24-27.08.2015, s.47-51.
 72. Determining the limits of a doubly-constrained resource in a minimum-length schedule of preemptable jobs, Różycki R., Waligóra G., Proc. of the 15th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2016, Walencja, Hiszpania, 19-22.04.2016, s.198-201.
 73. Optimal allocation of power - graphical interpretation of some scheduling problem, Różycki R., Waligóra G., Proc. of the 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2016, Międzyzdroje, 29.08-1.09.2016, s.975-980.
 74. Heuristic solving some discrete-continuous project scheduling problems with discounted cash flows, Waligóra G., Różycki R., Proc. of the 21th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2016, Międzyzdroje, 29.08-1.09.2016, s.971-974.
 75. Energy-aware scheduling of jobs performed sequentially, Różycki R., Waligóra G., Proc. of the 22d IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2017, Międzyzdroje, 28.08-31.08.2017, s.453-457.
 76. On some approach to solve a scheduling problem with a continuous doubly-constrained resource, Różycki R., Waligóra G., Proc. of the 16th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2018, Rzym, Włochy, 17-20.04.2018, s.189-193.
 77. Power usage minimization in server problems of scheduling computational jobs on a single processor Różycki R., Waligóra G., Węglarz J. Proc. of the 16th International Workshop on Project Management and Scheduling PMS 2018, Rzym, Włochy, 17-20.04.2018, s.199-204.
 78. Improving the Efficiency of Scheduling Jobs Driven by a Common Limited Energy Source, Różycki R., Weglarz J., Proc. of the 23d IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2018, Międzyzdroje, 27.08-30.08.2018, s.932-936.
 79. Power-Aware Scheduling of Preemptable Independent Jobs on a Single Processor to Meet a Schedule Deadline, Różycki R., Waligóra G., Proc. of the 23d IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2018, Międzyzdroje, 27.08-30.08.2018, s.943-946.
 80. Scheduling identical jobs with linear resource usage profile to minimize schedule length, Różycki R., Waligóra G., Proc. of the 24th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2019, Międzyzdroje, 26.08-29.08.2019, s.170-174.
 81. Hybrid Quantum Annealing Heuristic Method for Solving Job Shop Scheduling Problem, Kurowski K.,Węglarz J.,Subocz M.,Różycki R.,Waligóra G., w: Computational Science – ICCS 2020 : 20th International Conference, Amsterdam, The Netherlands, June 3–5, 2020, Proceedings, Part VI - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 502-515

 82. Komunikaty w materiałach konferencji międzynarodowych
 83. Solving a discrete-continuous scheduling problem with a genetic algorithm, Józefowska J., Różycki R., Węglarz J., Proc. of the 8th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO VIII, Poznan University of Technology, Poznań, 8-10.05.1995.
 84. Constraint aggregation principle: Application to a dual transportation problem, Różycki R., Working paper WP-95-103, IIASA, Laxenburg, 1995.
 85. Discrete-continuous scheduling problems - computational results, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 9th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO IX, Dublin City University, Dublin, 1-3.04.1996.
 86. On discrete-continuous scheduling problems with power job processing rates functions, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 15th European Conference on Operational Research EURO XV, Universitat Politecnica De Catalunya, Barcelona, 14-17.07.1997, s.26.
 87. Minimizing maximum lateness for discrete-continuous scheduling problems, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 11th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO XI, University of Copenhagen, Kopenhaga, 27-29.05.1998, s.53.
 88. Discrete-continuous scheduling with precedence constraints - heuristic approaches, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 16th European Conference on Operational Research EURO XVI, Free Universities of Brussels, Bruksela, 12-15.07.1998, s.78.
 89. Solving a scheduling problem using parallel genetic algorithms with multiple selection schemes, Józefowska J., Różycki R., Węglarz J., Proc. of the 12th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO XII, Bendor Island, Francja, 27-29.05.1999, s.16.
 90. Scheduling discrete-continuous projects by solving MRCPSP, Józefowska J., Różycki R., Proc. of the 17th European Conference on Operational Research EURO XVII, MTA Sztaki, Budapeszt,Węgry, 16-19.07.2000, s.87.
 91. Preemptive scheduling of dependent task to minimize the makespan, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 14th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO XIV, University of Bonn, Niemcy, 31.05-2.06.2002.
 92. Sensitivity issues in discrete-continuous scheduling, Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J., Proc. of the 6th Workshop for Planning and Scheduling Problems, Aussois, Francja, 30.03-4.04.2003, s.137.
 93. Solving a special case of the discrete-continuous scheduling problem by metaheuristics and linear programming approach, Różycki R., Proc. of the 21th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO XXI, Dubrownik, Chorwacja, 29-31.05.2008, s.43-44.
 94. A deterministic scheduling problem in green computing, Różycki R., Proc. of the 23rd European Conference on Operational Research EURO XXIII, Bonn, Niemcy, 5-8.07.2009, s.240.
 95. Optimal resource allocation of a doubly-constrained resource to jobs executed on a single machine, Różycki R., Proc. of the 23rd Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO XXIII, Malaga, Hiszpania, 27-29.05.2010, s.87.
 96. Optimal allocation of a non-renewable continuous resource for the jobs performed sequentially, Różycki R., Proc. of the 24th European Conference on Operational Research EURO XXIV, Lizbona, Portugalia, 11-14.07.2010.
 97. Metaheuristic approaches for power aware scheduling problem, Różycki R., Proc. of the 25th European Conference on Operational Research EURO XXV, Wilno, Litwa, 8-11.07.2012.
 98. Power-aware scheduling by grouping computational jobs, Różycki R., Proc. of the EURO-INFORMS Joint International Meeting, Rzym, Włochy, 1-4.07.2013, s.403.
 99. Scheduling Computational Jobs with Varying Power Availability, Różycki R., Proc. of the 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies IFORS 2014, Barcelona, Hiszpania, 13-18.07.2014, s.225.
 100. Heuristic approaches for solving a machine scheduling problem with additional doubly-constrained resource, Różycki R., Węglarz J., Proc. of the 28th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO XXVIII, Katania, Włochy, 28-30.05.2015.
 101. Two heuristics with opposite order of allocation of machines and power for preemptive jobs and makespan minimization, Różycki R.,Węglarz J., Proc. of the 27th European Conference on Operational Research EURO XXVII, Glasgow, Wlk.Brytania, 12-15.07.2015.
 102. A power-dependent scheduling of computational jobs with "power off" and "power on" states of processors, Różycki R., Proc. of the 29th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO XXIX, Budapest, Węgry, 26-28.05.2016.
 103. When to Apply a Power Consuming Machine to Minimize the Schedule Length, Różycki R., Waligóra G., Proc. of the 28th European Conference on Operational Research EURO XXVIII, Poznań, Polska, 3-6.07.2016.
 104. Minimum energy allocation of power to jobs performed on a single machine, Różycki R., Proc. of the 30rd Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO XXX, Koper, Słowenia, 3-6.05.2017.

Copyright © R.Różycki 2007-2021