Strona Główna Dla studentów Spis publikacji Kontakt

O mnie

Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej

Od 2001 r. pracuję w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej na stanowisku adiunkta. Swoją rozprawę doktorską, pisaną pod opieką naukową Profesora Jana Węglarza, obroniłem w grudniu 2000 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, specjalności teoria szeregowania zadań uzyskałem w marcu 2014 r.
Moje zainteresowania badawcze obejmują: podejścia metaheurystyczne do rozwiązywania problemów optymalizacji, zagadnienia szeregowania (w szczególności szeregowania dyskretno-ciągłego), deterministyczne problemy szeregowania w green computing problematykę modelowania praktycznych problemów optymalizacyjnych i inne...

Copyright © R.Różycki 2007-2020