Słów parę o mnie...

Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej
Od 2001 r. pracuję w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej na stanowisku adiunkta.Swoją rozprawę doktorską, pisaną pod opieką naukową Profesora Jana Węglarza, obroniłem w grudniu 2000 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, specjalności teoria szeregowania zadań uzyskałem w marcu 2014 r.
Moje zainteresowania badawcze obejmują: podejścia metaheurystyczne do rozwiązywania problemów optymalizacji, zagadnienia szeregowania (w szczególności szeregowania dyskretno-ciągłego), deterministyczne problemy szeregowania w green computing problematykę modelowania praktycznych problemów optymalizacyjnych i inne...

Co nowego ?

24.02.2018 - Konsultacje w semestrze letnim roku akad.2017/2018

Na konsultacje zapraszam we:
wtorki, w godz.9:30 - 11:00,
Uwaga! Jeśli w dany wtorek zaplanowana jest Rada Wydziału Informatyki, konsultacje mogą rozpocząć się pózniej (zaraz po Radzie)
Miejsce konsultacji: pokoj L.1.6.9 BTiCW (nowa część Centrum Wykładowego).