BUDOWA SYSTEMU

System GPS składa się z trzech segmentów : 

 

 
 
 
Segment   kontroli

 

 

 

 

Segment  kosmiczny

 

Segment użytkownika