Komunikacja Człowiek-Komputer

Przypisanie do zajęć: link

Oceny: link

Wymagania:

  • Python 3.8 + jupyter notebook
  • Sugerowanie jest używanie własnych laptopów

Zasady oceniania: link

Uwagi: tematy wiadomości proszę zaczynać od [KCK], (bardzo) wyrywkowo skrypty będą poddawane testom antyplagiatowym 🙂

Kalendarz: link

Laboratoria:

LabTematMateriały
1Python i wizualizacja Tutorial z Pythona: Notebook, notebook (HTML)
Plik z zadaniem: zadanie
Ocena: 10% do finalnej oceny
Uwagi: Proszę wysłać gotowy skrypt (*.py) oraz wygenerowane wykresy (najlepiej pdf)
2Python i narzędziaTutorial z Numpy i Sympy: Notebook, notebook (HTML)
Plik z zadaniem: zadanie
Ocena: 10% do finalnej oceny
Uwagi: Proszę wysłać skończony notebook w formacie HTML
3KoloryPlik z zadaniem: Zadanie
Ocena: 10% do finalnej oceny
Uwagi: Proszę wysłać skończony notebook w formacie HTML. Dla osób, które zrobią mapę: proszę wysłać skrypt *.py oraz wygenerowaną mapę (najlepiej pdf)
4Obrazy I (zadania) Link Zoom meeting:
Hasło:

Plik z zadaniem: Zadanie, pliki (zip)
Ocena: 10% do finalnej oceny
Uwagi: Proszę wysłać skończony skrypt oraz samoloty zaprezentowane w formie mozaiki (plik pdf)

Odnośnie projektu: Proszę grupy o przygotowanie listy projektów: indeksy członków grup + tematy projektów. Taką listę można przygotować np. w skoroszycie googlowskim; powinno być najłatwiej. W przypadku propozycji projektów “niestandardowych” proszę o kontakt celem omówienia wymagań. Proszę pamiętać, że jest limit na max 2 takie same tematy w obrębie grupy.
5Obrazy II (projekt)Plik z zadaniem: Projekt
Ocena: 30% do finalnej oceny
6Obrazy III (projekt – nieobowiązkowe konsultacje)
7Obrazy IV (projekt – obowiązkowe konsultacje) Należy zaprezentować wstępne wyniki
8Obrazy V (projekt – nieobowiązkowe konsultacje)
9Obrazy VI (projekt – zaliczenie) Ostateczny termin wysłania sprawozdań i finalna prezentacja działania algorytmu na zajęciach
10Sygnały IPlik z zadaniem: Ćwieczenie, Rozwiązane ćwiczenie, Tutorial (notebook) , notebook cz. 1
UWAGA: Skrypt z “Sygnały cz. 2” jest opcjonalny – na ocenę 5. Na ocenę 3 wystarczy skończyć skrypt z części 1.
Ocena: 10% do finalnej oceny
Uwagi: Proszę wysłać skończony notebook w formacie HTML. W przypadku pojawienia się pytania w skrypcie – należy dokładnie na nie odpowiedzieć w komórce notebooka.
11Sygnały IIPlik z zadaniem: spots.txt, err.wav, notebook cz. 2
Ocena: 10% do finalnej oceny
Uwagi: Proszę wysłać skończony notebook w formacie HTML. W skrypcie należy dokładnie odpowiedzieć na zamieszczone pytania
12Sygnały III Link Zoom meeting:
Hasło:

Deadline na zadanie: 23 stycznia (grupy wtorkowe); 25 stycznia (grupy czwartkowe)

Pliki z zadaniami: Zbiór danych, zadanie
Ocena: 20% do finalnej oceny
Uwagi: Proszę przestrzegać wytycznych odnośnie formatu przygotowanego skryptu.
13Podsumowanie semestru