Zastosowania Informatyki w Medycynie

Strona przedmiotu


Ćwiczenie 1 - Wstęp do wspomagania decyzji

Ćwiczenie 2 - Metoda UTA

Ćwiczenie 3 - Klasyfikatory minimalnoodległościowe

Ćwiczenie 4 - Drzewa decyzyjne

Ćwiczenie 5 - Upraszczanie drzewa decyzyjnych