Informacje dla studentów >> Algorytmy i struktury danych (Informatyka) >>

Sposób ocenianiaElementy oceny programów:


Punktowanie programów i sprawozdań:


Uwagi dodatkowe:


Kartkówki:


Ocena zaliczeniowa z zajęć:

Ocena zaliczeniowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie średniej ważonej z punktów uzyskanych za programy, sprawozdania, kartkówki i sprawdziany. Punktacja za sprawdzian jest brana z wagą 2, pozostałe - z wagą 1.

W zależności od średniej wystawiana jest następująca ocena końcowa:

średnia
ocena końcowa

0 - 2.79

2.0

2.80 - 3.25

3.0

3.26 - 3.75

3.5
3.76 - 4.25 4.0
4.26 - 4.75 4.5

4.76 - 5.0

5.0