Informacje dla studentów >> Algorytmy i struktury danych (Informatyka) >>

Ogólne informacje na temat zajęć laboratoryjnychZajęcia umożliwiają praktykowanie algorytmiki i programowania. Dają możliwość praktycznej nauki złożonych struktur danych oraz algorytmów sortowania, przeszukiwania, szeregowania danych etc. Są uzupełnieniem wykładu prowadzonego przez prof. dr. hab. inż. Jacka Błażewicza dla studentów I roku Informatyki Politechniki Poznańskiej w semestrze letnim roku akademickiego.

Zajęcia laboratoryjne kończą się zaliczeniem, którego podstawą są:


Sugerowane podręczniki do przedmiotu: