III Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych - KKNTPD 2010

21-23.06.2010, Poznań
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

WYKŁADOWCY Z BIZNESU

Rafał Kudliński, BI Manager, QXL Poland
"Implementacja Hurtowni Danych oraz systemu Business Intelligence w Grupie Allegro przy użyciu Oracle Database Machine"

Artur Wroński, Information Management Technical Team Leader IBM Polska
"Efektywność klastrowania baz danych na przykładzie DB2 pureScale"

Piotr Skowroński, Informatica
"Zarządzanie jakością danych w procesach ETL"

DWH the magnifying glass of enterprise data quality issues
- Pervasive data quality to help with Consistency, Accuracy and de-duplication
- Data Profiling and improved Business IT collaboration to improve data quality
- Migration project data quality thresholds and ETL adoption in data migration
- Flexibility of ETL helping to solve data quality issues in MDM projects
WYKŁADY ZAPROSZONE
Adaptive Indexing: Goetz Graefe,
Hewlett-Packard Laboratories

Johann Eder
Alpen-Adria Klagenfurt University (Austria)


WYKŁADOWCY Z ZAGRANICY
Morten Middelfart, Targit
Gabriella Kazai, Microsoft Research Cambridge

WYKŁADOWCY Z BIZNESU
Rafał Kudliński, BI Manager, QXL Poland
Artur Wroński, IBM Polska
Piotr Skowroński, Informatica

PROGRAM KONFERENCJI ...>>>

WAŻNE DATY
04.05.2010 - nadsyłanie artykułów do recenzji
23.05.2010 - informacja o wynikach recenzji
31.05.2010 - nadsyłanie poprawionych artykułów do publikacji


NADSYŁANIE ARTYKUŁÓW
Akceptowane są artykuły w języku polskim lub angielskim o maksymalnej objętości 12 stron formatu KKNTPD2010. Artykuły do recenzji należy nadsyłać w PDF, a do książki i czasopism w LaTeX, za pośrednictwem systemu EasyChair. Styl LaTeX KKNTPD2010 można pobrać tutaj. Styl KKNTPD2010 jest stylem, który powinien być uzywany razem z klasą dokumentu LLNCS, którą można pobrać tutaj. Style LaTeX dla czasopism zostaną umieszczone na tej stronie w terminie poźniejszym.

------ CAMERA READY ------
Artykuły w wersji Camera Ready powinny być przygotowane zgodnie ze stylem latex KKNTPD 2010 do 31.05.2010. Artykuły pełne mogą mieć do 15 stron długości. Artykuły krótkie do 10 stron. Razem z artykułami trzeba przysłać zeskanowaną zgodę na publikację zgodną z formularzem tutaj.


MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Przyjęte artykuły zostaną opublikowane jako rozdziały w książce wydawnictwa WNT (3 pkt. ministerialne). Część najlepszych artykułów zostanie wydana po konferencji w czasopiśmie Foundations of Computing and Decision Sciences (6 pkt. ministerialnych), a część w Control & Cybernetics (lista filadelfijska, 15 pkt. ministerialnych). Uwaga: do wspomnianych czasopism będą wymagane artykuły w j. angielskim.

PREZENTACJE
Wymagania dotyczące prezentacji:
- czas trwania 25 min + 5 min na pytania
- język polski lub angielski
- szablon prezentacji dowolny


OPŁATY KONFERENCYJNE
Uwaga: nowa wersja formularza rejestracyjnego
...>>>


MIEJSCE KONFERENCJI ...>>>

KONTAKT
Sekretariat Konferencji TPD'2010
Politechnika Poznańska
Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2
60-965 POZNAŃ

NIP: 777-00-03-699

Tel.: 061 665 29 52
Fax.: 061 877 15 25PARTNER STRATEGICZNY KONFERENCJI


PARTNERZY/SPONSORZY KONFERENCJI