CLIPS

Poniższe ćwiczenia zostały opracowane na podstawie CLIPS User Guide i tam też można znaleźć szczegółowe informacje na poruszone poniżej tematy.

Każdy system regułowy składa się z trzech podstawowych części:

  • pamięci roboczej zawierającej stan danej instancji problemu w postaci faktów;
  • bazy wiedzy zawierającej zasady działania modelowanego świata w postaci reguł;
  • mechanizmu wnioskowania, który na podstawie reguł z bazy wiedzy modyfikuje pamięć roboczą.

Zapoznaj się kolejno z materiałami na poniższych stronach i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia:

  1. Pamięć robocza
  2. Baza wiedzy
  3. Zmienne
  4. Operatory logiczne
  5. Zaawansowane dopasowywanie faktów
  6. Operacje arytmetyczne
  7. Szablony