Uwagi o ocenianiu ćwiczeń z Metod probabilistycznych

Punkty z ćwiczeń były obliczane wg następującego wzoru:

 20\cdot \frac{W}{80} + 80\cdot \frac{S}{27} + A

gdzie:

 • W to suma punktów z wejściówek (0-80)
 • S to suma punktów ze sprawdzianu (0-30)
 • A to suma punktów za aktywność

Uwaga: w związku z tym, że obliczenie odchylenia standardowego w zadaniu z kasynem okazało się zbyt trudne dla zdecydowanej większości (gratuluję tym nielicznym, którzy sobie poradzili!), a jeden podpunkt w zadaniu z wysyłaniem listów był źle sformułowany we wzorze przy wyrazie S występuje w mianowniku 27, a nie 30. Innymi słowy: obniżyłem próg.

Terminy sprawdzianów w styczniu 2018

 • Sprawdzian z ćwiczeń z Metod Probabilistycznych odbędzie się 26.01.2018 w godz. 13:30-15:00 w salach L053 BT (grupy: I1, I2, I3) i 8 CW (grup: I4, I5, I6).
 • Sprawdzian z Logiki Obliczeniowej odbędzie się 22.01.2018 w godz.9:45-11:15 w salach L053 BT (grupy: ...) i 7 CW (grupy: ...)

Oceny z MP

Wystawiając w pośpiechu oceny nie zauważyłem, że niektórym osobom wpisałem punkty za wejściówkę jako punkty za aktywność. Musiałem w związku z tym niektórym z Państwa obniżyć oceny. Bardzo przepraszam za zamieszanie.

Statystyki ocen z ćwiczeń kształtują się następująco:

 • 2,0: 13 osób
 • 3,0: 12 osób
 • 3,5: 20 osób
 • 4,0: 25 osób
 • 4,5: 40 osób
 • 5,0: 50 osób

Każdy kto wykonał jakiekolwiek zadanie na Moodle albo chociaż zapisał się dostatecznie wcześnie na kurs, żeby je wykonać, otrzymał 10 punktów. Pozostałe osoby, które albo wcale się nie zapisały na kurs, albo zapisały się w styczniu 2017 otrzymały 0 punktów.