Zajęcia 16-18.10.2019

W związku z moim wyjazdem służbowym zajęcia prowadzone przeze mnie w dniach 16-18.10.2019 nie odbędą się planowo. Zajęcia zostaną odrobione w następujących terminach:

  • LO 16.10 11:45 -> 24.10 8:00 BT 2.7.16
  • MP 16.10 15:10 -> ?
  • MP 18.10 9:45 -> 11.10 8:00 L053
  • MP 18.10 15:10 -> 25.10 15:10 CW6

Konsultacje: semestr letni 2018/19

Konstulacje w tym semestrze zaplanowane są na wtorki, 10:00-11:30 w BT 1.6.10. W związku, że w tym semestrze nie prowadzę zajęć dla studiów stacjonarnych, proszę o zamiarze przyjścia na konsultacje informować wcześniej mailem.

Uwagi o ocenianiu ćwiczeń z Metod probabilistycznych

Punkty z ćwiczeń były obliczane wg następującego wzoru:

 20\cdot \frac{W}{80} + 80\cdot \frac{S}{27} + A

gdzie:

  • W to suma punktów z wejściówek (0-80)
  • S to suma punktów ze sprawdzianu (0-30)
  • A to suma punktów za aktywność

Uwaga: w związku z tym, że obliczenie odchylenia standardowego w zadaniu z kasynem okazało się zbyt trudne dla zdecydowanej większości (gratuluję tym nielicznym, którzy sobie poradzili!), a jeden podpunkt w zadaniu z wysyłaniem listów był źle sformułowany we wzorze przy wyrazie S występuje w mianowniku 27, a nie 30. Innymi słowy: obniżyłem próg.