Planning Simulator - krótka instrukcja

Uruchamianie

 1. Rozpakuj plik ZIP
 2. Wykonaj jedno z poniższych:
  1. Przejdź do katalogu, który był w archiwum i uruchom plik run.bat. (Jedyna metoda działająca w laboratorium P6)
  2. Znajdź plik GUI-1.0-SNAPSHOT.jar i go uruchom. (O ile masz zainstalowaną Javę >=7)
  3. Uruchom wiersz poleceń, przejdź do katalogu w którym jest plik GUI-1.0-SNAPSHOT.jar i wpisz java -jar GUI-1.0-SNAPSHOT.jar

  Ostatnie dwa kroki są odpowiednie również dla Linuksa, przy czym trzeba mieć zainstalowane biblioteki dla Java3D. W dystrybucjach Debian i Ubuntu odpowiedni pakiet nazywa się libjava3d-jni.

Uruchamianie demo

 1. Przejdź na zakładkę Demos
 2. Wybierz Wieże Hanoi
 3. Kliknij Load demo na pasku narzędzi
 4. Korzystając z pierwszych czterech przycisków na pasku narzędzi obejrzyj symulację. Są to kolejno: restart, wykonaj krok, uruchom animację, przejdź do końca
 5. Na zakładce Plan znajduje się plan działań w takim formacie, w jakim generuje go Fast Downward, a na zakładce JavaScript znajduje się kod JavaScriptowy tłumaczący deklaratywne nazwy działań na konkretne operacje w animacji.

Uruchamianie zapisanego projektu

 1. Na pasku narzędzi kliknij Open (szósty przycisk od lewej)
 2. Wskaż ścieżkę do pliku ZIP zawierającego projekt i zaakceptuj
 3. Kliknij przycisk Restart (pierwszy od lewej)
 4. Przejdź na zakładkę Visualisation

Pisanie własnych kodów JS

Wszystkie obiekty świata muszą być dostępne jako pola zmiennej globalnej objects i utworzone z wykorzystaniem funkcji create, której jako jedyny argument należy podać strukturę z odpowiednimi danymi (patrz zakładka Help). Poniższy kawałek kodu tworzy krążek o nazwie x, współrzędnych (-5,0,0) i rozmiarze (1,3,1):

objects.x=create({
    type:"Disc",
    x:-l,
    y:0,
    z:0,
    size:{x:1, y:3, z:1}
  });

Wszystkim nazwom operatorów/akcji musi odpowiadać funkcja w tablicy haszującej actions. Poniższy kawałek kodu odpowiada trójargumentowemu operatorowi put-to-occupied:

actions["put-to-occupied"]=function(src,dst,stick)
{
  src.x=dst.x;
  src.y=dst.y+0.1;
};