Środowiska programistyczne

W ramach laboratorium studenci poznają środowiska służące do tworzenia aplikacji mobilnych i wieloplatformowych, a także wykonują zespołowy projekt programistyczny.

Forma zaliczenia

Do zdobycia jest w sumie 100 punktów, podzielonych w następujący sposób:

Zagadnienie Liczba punktów
Realizacja wymagań funkcjonalnych 25
4 checkpointy (4 pkt. za każdy) 16
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych (5 pkt. za każde) 10
Prezentacja wstępna 10
Prezentacja końcowa 10
Realizacja wymagań pozafunkcjonalnych 10
Automatyczne testy 5
Repozytorium kodu 4
Dokumentacja kodu 3
Bugtracker 3
Licencja i publikacja kodu 2
Strona projektu 2

Punkty za projekt zdobywa się zespołowo, natomiast za zadania laboratoryjne indywidualnie.

Skala ocen

Liczba punktów Ocena
[0;50] 2,0
(50;60] 3,0
(60;70] 3,5
(70;80] 4,0
(80;90] 4,5
(90;100] 5,0

Harmonogram zajęć

 

Data zajęć Tematyka
28.02 Omówienie organizacji przedmiotu, laboratorium 1
07.03 Konsultacje tematów projektów, laboratorium 1 c.d.
14.03 Prezentacje wstępne projektów
21.03 Laboratorium 2
28.03
04.04 Checkpoint 1
11.04
18.04 Checkpoint 2
25.04
09.05 Checkpoint 3
16.05
23.05 Checkpoint 4
06.06
13.06 Prezentacje końcowe

Obecność na zajęciach, zgodnie z regulaminem studiów, jest obowiązkowa i kontrolowana.

Prezentacja wstępna

Do zdobycia za prezentację wstępną jest 10 punktów, podzielonych zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne (3 punkty)
  • planowane technologie, biblioteki i sposób realizacji (3 punkty)
  • harmonogram prac (2 punkty)
  • spodziewane trudności w projekcie (np. konieczność wykorzystania nieznanych technologi, problem algorytmiczny) (1 punkt)
  • estetyka i sposób prezentacji (1 punkt)