Ocen z SIiSWD, stan na 20.06

Ocen z SIiSWD, stan na 20.06.2013

  • Osoby, które w swoim wierszu mają czerwone pole proszę o jak najszybszy kontakt w celu wyjaśnienia sprawy.
  • Oceny przekreślone oznaczają brak wyniku z pierwszej części (nie mam wyników od dr-a Różyckiego) albo niezrealizowanie któregoś z obowiązkowych ćwiczeń w drugiej części zajęć. Taka ocena nie zostanie wpisana do indeksu.
  • Proponowane terminy wpisów: poniedziałek 24 czerwca w godz 10-12 i czwartek 27 czerwca, w trakcie Państwa egzaminu z Systemów czasu rzeczywistego (10:30-13). Proszę dostarczać indeksy możliwie dużymi zestawami przy wykorzystaniu możliwie małej liczby osób do pokoju 1.6.10 w budynku Biblioteki.