Oceny z SIiSWD na 14.06.2013

Oceny z SIiSWD (stan na 14.06.2013)

Komentarz:

  • Punkty zdobyte u dr Ławrynowicz nie są jeszcze uwzględnione, więc jeżeli ktoś był oceniany przez nią, to proszę nie panikować.
  • Ocena, która zostanie wpisana do indeksu jest wpisana w ostatniej kolumnie.
  • Jeżeli ocena jest przekreślona, to znaczy, że nie mam wyników z pierwszej części zajęć albo od dr Ławrynowicz.
  • Czerwone pole oznacza, że danego wyniku u danej osoby nie mam wyniku, chociaż zaliczenie danego tematu jest dla niej obowiązkowe.
  • Kilka sprawozdań (z ostatniego tygodnia) wciąż czeka na ocenę.