Egzamin z metod probabilistycznych

Wyniki na bieżąco publikowane są na Google Docs

Ewentualne wątpliwości proszę zgłaszać mailowo. Od 18.07 do 16.08 jestem na urlopie i raczej nie będę odpowiadał na Państwa maile.

Update 16.07.2015: Oceny wystawione. Wziąłem poprawkę na to, że ostatni punkt (o zbieżności ciągów) okazał się zbyt trudny i za 100% przyjąłem 27 punktów. Przy wystawianiu ocen kierowałem się skalą procentową, a gdzie niewiele brakowało, to podciągałem ocenę.