Informatyka zaoczna: sprawdzian z probabilistyki

Dałem się przekonać, że organizacyjnie będzie wygodniej jeżeli napiszecie Państwo tylko jeden sprawdzian z Metod probabilistycznych. W związku z tym materiał będzie obejmował trzy pierwsze bloki zajęć (podstawy probabilistyki, zmienne losowe jednowymiarowe i zmienne losowe dwuwymiarowe - w sumie cztery albo pięć zadań, jeszcze do końca nie zdecydowałem). Na pierwszej godzinie ostatnich zajęć odbędzie się powtórka (i oczekuję, że będziecie Państwo w niej aktywnie uczestniczyć rozwiązując zadania przy tablicy), a na drugiej sprawdzian.