Uwagi o ocenianiu ćwiczeń z Metod probabilistycznych

Punkty z ćwiczeń były obliczane wg następującego wzoru:

 20\cdot \frac{W}{80} + 80\cdot \frac{S}{27} + A

gdzie:

  • W to suma punktów z wejściówek (0-80)
  • S to suma punktów ze sprawdzianu (0-30)
  • A to suma punktów za aktywność

Uwaga: w związku z tym, że obliczenie odchylenia standardowego w zadaniu z kasynem okazało się zbyt trudne dla zdecydowanej większości (gratuluję tym nielicznym, którzy sobie poradzili!), a jeden podpunkt w zadaniu z wysyłaniem listów był źle sformułowany we wzorze przy wyrazie S występuje w mianowniku 27, a nie 30. Innymi słowy: obniżyłem próg.