Rachunek prawdopodobieństwa: wyniki

Na stronie z ocenami z wejściówek opublikowałem wyniki z drugiego sprawdzianu. Chwilowo nie mam ocen od prof. Węglarza, a tylko binarną informację zdał/nie zdał (oceny podam w poniedziałek). Interpretacja kolumny "Wykład 2":

  • 0 - druga część nie zaliczona
  • 1 - druga część zaliczona
  • puste - osoba nieobecna, można napisać u mnie drugą część w przyszłym tygodniu, sprawdzam na miejscu.

Jeżeli u profesora:

  • ktoś zaliczył jedną z dwóch części: na poprawce pisze tylko część nie zaliczoną;
  • ktoś zaliczył drugą część, a z pierwszej miał 2.5: nie musi poprawiać;
  • ktoś nie zaliczył obu części: na poprawce pisze obie części.

O różnicy między rozkładami Bernouliego i Poissona

W rozkładzie Bernouliego (n=1000, p=0,004):

P_b(X=0)=(1-p)^n=0,018169

W rozkładzie Poissona (λ=np=4):

P_p(X=0)=e^{-4}=0,018316

Obliczenia wykonane za pomocą GNU Octave. Różnica, jak widać, nie jest wcale taka duża jak możnaby sądzić na pierwszy rzut oka. Tłumaczy też dlaczego stosujemy rozkład Poissona zamiast rozkładu Bernouliego: nie każdy program (a już tym bardziej kalkulator) potrafi sobie dać radę z podniesieniem 0,996 do potęgi 1000, ale bardzo łatwo podnieść e do potęgi -4.

SI: wyniki II turnieju

Opis pól taki sam jak poprzednio. O rozgrywkach między najlepszymi graczami pamiętam.

Aktualizacja 1.02.2014: wyszło na jaw, że się pomyliłem i uruchomiłem graczy do Snorta na Cleave, w związku z tym wyniki grup wtorkowych zostały wygenerowane ponownie, tym razem na Snorcie.

SI: przełożenie zajęć

W związku ze sprawdzianem z Logiki Obliczeniowej, który odbywa się 27.01 w godz 9:45-11:15 jestem zmuszony przełożyć zajęcia z tego terminu ze Sztucznej Inteligencji. Osoby, które chciałyby zgłosić nowe źródła proszę o przyjście 27.01 na jednostkę wcześniej (8:00-9:30) do laboratorium P6 lub na moje konsultacje w godz. 11:45-13:15 w pokoju BT 1.6.10.