Rachunek prawdopodobieństwa/metody probabilistyczne: zaliczenia w sesji

 • Studia zaoczne: 2 lutego, godzina 17:00, sala 313 BM
 • Studia dzienne: 7 lutego, godzina 11:00, sala 6 CW

Program zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych, jest taki sam, więc jeżeli komuś z państwa pasuje przyjść w drugim z terminów (dziennym - w weekend, zaocznym - w tygodniu) to proszę tylko o wcześniejszą informację, żebym mógł odpowiednią ilość zestawów zadań wydrukować.

Metody probabilistyczne: wyniki zaliczenia

Wyniki sprawdzianu wcześniejszej grupy:

 • 108579 - 1,4/4
 • 108572 - 3,9/4 (czyli można było się nauczyć, gratuluję!)
 • 108612 - 2,55/4
 • 108583 - 1,35/4
 • 106615 - 2,7/4
 • 108578 - 2,41/4
 • 108574 - 2,5/4
 • 106129 - 1,15/4
 • 106526 - 2,15/4
 • 85011 - 1,25/4

Wyniki grupy późniejszej:

 • 108589 - 1/4 (mało rozumiem z tej pracy, więc może gdzieś się w niej ukryło więcej punktów)
 • 108607 - 2/4
 • 102647 - 1/4
 • 108586 - 1,25/4
 • 99495 - 1,45/4

Oceny uwzględniające aktywność na zajęciach. Wpisałem tylko oceny osób, które podeszły do sprawdzianów.

Rachunek prawdopodobieństwa: wyniki drugiego sprawdzianu

 • 104000 - 2,45
 • 103997 - 1,8
 • 372073 - 2,4
 • 372071 - 1,9
 • 103996 - 3,9   (#)
 • 372075 - 2,95
 • 104003 - 4,35 (#)
 • 372077 - 2,05
 • 372068 - 2,7
 • 105472 - 1,8
 • 104002 - 2,95
 • 329568 - 2
 • 104004 - 4,65 (#)

(#) - Zdany egzamin z czytania ze zrozumieniem.

Do zdobycia było 6 punktów.

Wyniki bioinformatyka 2013.01.17

Od razu zaznaczam: oceniałem tak bardzo pro-studencko jak się dało i stawiałem jakieś cząstkowe punkty choćby za podjęcie próby. Przeanalizowałem dogłębnie wyniki z dzisiejszego sprawdzianu. Wnioski wyciągam następujące:

 • Każde zadanie ktoś rozwiązał bezbłędnie w sensie metodologicznym, czyli nie wykraczały poza materiał z zajęć.
 • Nie czytacie Państwo ze zrozumieniem! Jedynie trzy osoby były w stanie odczytać odpowiedź na jeden z podpunktów zadania pierwszego zawartą w treści zadania.
 • Wygląda na to, że macie Państwo poważne błędy na kartach wzorów.
 • Nadmiernie się Państwo dopasowaliście do opublikowanych przeze mnie przykładów, chociaż zadanie o pociągach nie wykraczało wcale poza Państwa umiejętności i było po prostu połączeniem zadań, które były na poprzednim sprawdzianie.

Na najbliższych zajęciach (24 stycznia) do Państwa wyboru: omówienie dzisiejszego sprawdzianu (rozwiązujemy zadania na tablicy) albo zaliczenie poprawkowe. Może do niego podejść każdy (i do wyniku liczą się punkty za aktywność na zajęciach), przy czym:

 • jeżeli ktoś napisał oba sprawdziany i wychodzi mu z nich 2, wpisuję do indeksu w pierwszym terminie 2, a w drugim ocenę z poprawki;
 • jeżeli ktoś napisał oba sprawdziany i wychodzi mu 2,5, to wynik zaliczenia poprawkowego wpiszę mu jako ocenę w pierwszym terminie;
 • jeżeli ktoś napisał oba sprawdziany i wychodzi mu przynajmniej 3, to do indeksu w pierwszym terminie dostanie lepszą z ocen: dotychczasowa, poprawkowa.
 • jeżeli ktoś napisał pierwszy, a nie napisał drugiego sprawdzianu, to wynik poprawki traktujemy jako wynik drugiego sprawdzianu (oczywiście przeskalowany do odpowiedniego zakresu punktów i w razie potrzeby nadal przysługuje mu prawo do zaliczenia poprawkowego w późniejszym terminie);
 • jeżeli ktoś nie napisał żadnego sprawdzianu, to pisze tylko ten sprawdzian i traktujemy to jako wynik łączny z obu sprawdzianów (j.w.).

Informację o tym co Państwo sobie życzycie na zajęciach proszę przesłać mi mailem najpóźniej do wtorku 22.01 do godziny 23:59 CET, żebym miał szansę wymyślić i wydrukować zadania, przy czym jeżeli nie dostanę od Państwa żadnej informacji to będziemy omawiać zadania.

Jeżeli wybierzecie Państwo omawianie zadań, to oczywiście wszystkie powyższe uwagi dotyczące zaliczenia poprawkowego przenoszą się na późniejszy termin.

Projekty ze Sztucznej Inteligencji.

Szanowni Studenci III roku Informatyki,

pragnę Państwu przypomnieć, że zbliża się koniec semestru, więc wypadałoby zaliczyć projekty ze Sztucznej Inteligencji. Chciałbym zwrócić uwagę na powtarzające się problemy w projektach z CLIPSa:

 • Jeżeli na etapie pytania n można podać odpowiedź (bo został już tylko jeden wariant do wyboru tudzież w ogóle nie ma już możliwych odpowiedzi) to absolutnie nie można zadawać pytania n+1, tylko należy wyświetlić odpowiedź.
 • Muszą być różne możliwe ścieżki dojścia do odpowiedzi, w tym sensie, że niektóre pytania muszą być zadawane (bądź nie) w zależności od odpowiedzi na pytania wcześniejsze, a decyzję o tym, które pytanie ma zostać wyświetlone musi podjąć CLIPS. Projekt, w którym zadaje się użytkownikowi zawsze te same pytania i wyświetla odpowiedź nie zostanie przyjęty, ponieważ nie różni się niczym od interfejsu do prostej SQL-owej bazy danych.

Rachunek prawdopodobieństwa/metody probabilistyczne: zadania do ćwiczenia i przykładowy sprawdzian

Przykładowy drugi sprawdzian z rachunku prawdopodobieństwa

Polecam Państwa uwadze następujące zadania z "Rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w zadaniach" W. Krysickiego i innych: 5.1-5.5, 5.7, 5.8, 5.12, 5.17, 5.28, 5.41-5.45, 5.50, 5.61.

Dodatkowo, ponieważ zadania w powyższej książce nie są zbyt dobre, polecam również Państwa uwadze "Probabilistykę" państwa Plucińskich, a szczególnie następujące zadania oraz przykłady:

 • 2 i 5 do pkt. 3.4;
 • 1, 2, 6 do pkt. 3.6;
 • 1, 2, 6, 7, 11 do pkt. 3.7;
 • 1, 2 do pkt. 3.8;
 • 1, 2, 4-6 do pkt. 3.9;
 • 1, 5 do pkt. 3.11;
 • 2-6 do pkt. 3.14;
 • przykłady: 3.4, 3.5, 3.6, 3.14, 3.15, 3.23;

Obie te książki powinny być dostępne na platformie ibuk.pl, do której darmowy dostęp jest przez naszą Bibliotekę.

Rachunek prawdopodobieństwa: podsumowanie aktywności na zajęciach i wyników pierwszego sprawdzianu

Podsumowałem Państwa dotychczasowe osiągnięcia. Oczywiście nie prezentują się one na razie zbyt okazale, ale drugie, najważniejsze kolokwium dopiero przed nami. Gratuluję tym z Państwa, którzy już teraz mają dość punktów by zaliczyć przedmiot!

Jeżeli powstały jakieś niezgodności (np. przegapiłem czyjegoś plusa na liście obecności albo wpisałem zły wynik ze sprawdzianu) to proszę o kontakt.